Historie podnikání ve Starém zákoně - Josef z Egypta

Josef Egyptský – opět můžeme v úvodu prohlásit, že po mnoha zkouškách věrnosti a důvěry se nakonec v životě stává velmi zámožným a mocným mužem.

Historie podnikání ve Starém zákoně - Jákob

Jákob – v jeho životním příběhu vidíme muže skrz naskrz prostoupeného opravdovým lidstvím, se všemi silnými zápornými i kladnými charakteristikami.

Historie podnikání ve Starém zákoně - Abrahám

Vzhledem k tomu, že nikde v Písmu nejsou explicitně uvedena slova jako podnikatel, podnikající člověk, živnostník, živnost atd., musíme při bádání po předchůdcích podnikatelů v Starém i Novém zákoně vycházet z jiného názvosloví.

Podobenství o hřivnách - 2. část

V kontextu zmiňovaného podobenství (v minulém článku) je situace o to více „pikantní“, pokud si pozorně všimneme, že v textu onen „jednohřivnový služebník“ říká: 

Podobenství o hřivnách

V souvislosti s podnikavým duchem je třeba zmínit několik novozákonních postřehů.

Podnikavý duch

Jak jsme si v předešlém článku ukázali, podnikatel je především podnikavý člověk, správce, který se snaží naplno využívat Bohem svěřených hřiven.

Zamýšlel Bůh, aby lidé podnikali?

Na tuto otázku můžeme hledat odpověď podrobným rozborem úvodních veršů Bible a prvních tří kapitol knihy Genesis.

Kam nás vedou „naši“ lídři?

Kam nás vedou „naši“ lídři?

A co si představujete pod pojmem „věřící podnikatel“ Vy...?

Podnikatel je dle mého názoru člověk otevřený inspiraci.

„Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno.“ Lk 12, 31

Někdy postačí změna pohledu a dochází ke značnému posunu v dalším vnímání, přístupu a celkovém chování člověka. Tento a následující články si kladou za cíl zhodnotit zkušenost podnikatele v kontextu několika duchovních zásad a zároveň navodit nemalý posun.

Podnikat s Josefem z Nazareta

Zveme Váš na setkání kompasu na Velehradě 27. - 30. 11. 2014

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).