Verše z Bible

 • "Moře se vzdouvalo mocným náporem větru. Když veslovali asi pětadvacet nebo třicet stadií, spatřili Ježíše, jak kráčí po moři a blíží se k lodi zmocnil se jich strach. On však jim řekl: "Já jsem to, nebojte se!"

  "Jan 6,18-20"

  "Hospodin nás vyslyšel, shlédl na naše pokoření, plahočení a útlak."

  "5.Mojžíšova 26,7"

Templetonův plán aneb Vaše poctivé kroky k úspěchu

templetonuv plan malinky

17. dubna v Praze

Registrace

Články

Při podnikání potřebujeme intimitu srdce - 2. část

Při podnikání potřebujeme intimitu srdce - 2. část

Přátelství s Pánovým Srdcem je důležité: ne však jako zajišťující se kalkul, ale coby bezprostřední odkázanost. Při podnikání potřebujeme intimitu srdce. Abychom objímali pravdu, zakoušíme, co je jeho Srdce: Radost Božího Srdce. Přítomnost Srdce mezi námi se stále zvětšuje. Ježíš prožívá každé naše slovo; to není z naší strany titěrnost, nýbrž růst k podstatě, ke svobodě.

Přečíst celý článek

Boj, bdění a rozlišování

Boj, bdění a rozlišování

Pan arcibiskup Jan Graubner vybírá myšlenky papeže Františka: Boj, bdění a rozlišování - tak se jmenuje závěrečná kapitola encykliky papeže Františka Radujte se a jásejte. Je velmi praktická a realistická. Nezapírá, že život je boj a cesta k vysokému cíli je náročná. Proto nabízí povzbuzení i dobré rady pro každodenní život.

Přečíst celý článek

Svědectví

Mysli na druhého v řadě

Mysli na druhého v řadě

Jaroslava Valová s manželem Vítězslavem krátce po revoluci založila dnes velmi známou obchodní společnost SIKO koupelny. Začátky byly ale krušné. Valovi mohli během chvíle přijít o veškeré úspory, které do podnikání vložili.

Přečíst celý článek

Kávu nebo život

Kávu nebo život

Petr a Monika Rajtovi mají na Olomoucku malou pražírnu a poslední roky se jim docela daří. Ale nemuselo. Hned v začátcích jejich podnikání málem přišel Petr při nehodě o život. Nebýt usilovné modlitby jeho tehdy nevěřící manželky Moniky, Bůh ví, jak by to dopadlo.

Přečíst celý článek

Formace

Povolání podnikatele XIV.

Povolání podnikatele XIV.

V desátém článku upozornil náš dokument na nebezpečí nesouladu života, kdy podnikatel odděluje život z víry a svou práci. Církev takový stav považuje za velmi nebezpečný.

Přečíst celý článek

Povolání podnikatele XIII.

Povolání podnikatele XIII.

Hlavní překážkou v rozvoji podniku na osobní úrovni je nesoulad života. Jinak řečeno: doma si můžu věřit v Boha, ale byznys už je přeci jen jiný svět.

Přečíst celý článek

Podporují nás

 • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

 • Holická 47, 779 00 Olomouc

 • info@krestanskypodnikatel.cz

 • přihlášení