Život – to je „více či méně“

Duchovní slovo P. Josefa Čunka SJ:

Vážení přátelé, za socialismu, kdy „podnikatel“ byl třídní nepřítel a proto nakonec vyhynulý druh, se jezdilo na dovolenou spíše v létě. V zimě nebylo moc kam jet a co dělat. Jistě pamatujete. Dnes však si můžeme i v zimě dovolit tuto bajku.

Praktický rozměr křesťanství

Duchovní slovo P. Michala Altrichtera SJ:

Svatý Josef! Je patronem rukodělných, je i poctivým manželem. A to vše vztahuji do svého života, prosím-li o totéž. Ale co o sv. Josefovi mohu povědět bližšího?

Podnikatelské rozhodování

Duchovní slovo Mons. Jana Graubnera podnikatelům:

Rozhodování patří ke každodennímu životu podnikatele. Ba jeho úspěšnost je většinou přímo závislá na správném rozhodnutí. Ať už se jedná o lidi, s kterými spolupracuje, o svěření důvěry, uzavření nějakého obchodu či zavedení výrobního programu. Nebo o věci docela drobné, které se snadno přehlížejí, jako komu či čemu dát v daném okamžiku přednost, nebo kdy odpočívat. Existuje mnoho pravidel a dobrých rad pro správné manažerské rozhodování.

Kdo má chuť do života, má také chuť do práce

Duchovní slovo P. Josefa Čunka SJ:

Pracovat s radostí a dokonce se zpěvem nás doma učili rodiče, ale především dědeček, prvorepublikový živnostník ve Zlíně. To už je ale dávno a my všichni jsme poznačeni socialistickým vpádem do života společnosti. Moje novodobá zkušenost z oblasti života a práce je následující.

Bez zdvořilosti nemůže být nikdo svatý

Duchovní slovo P. Michala Altrichtera SJ:

Ptám se: jak si porovnat Chestertonova slova o zdvořilém svatém, když je potřeba pevných gest a rozhodného napomenutí?

Před Bohem se budu zodpovídat za talent podnikání

Slovenský magazín Cesta+ zveřejnil v dubnu 2016 zajímavý rozhovor s podnikatelem Ľubomírem Klieštikem, který mj. zorganizoval první konferenci pro křesťanské podnikatele na slovensku. Článek si můžete přečíst zde.

XIV. pouť podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců v Svatém roce milosrdenství

Pozvánka arcibiskupa olomouckého Mons. Jana Graubnera na XIV. na jubilejní pouť podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců, která se bude konat 14. května 2016 na Svatém Hostýně.

Historie podnikání ve Starém zákoně - Šalamoun

Šalamoun – Boží miláček. Přesto velmi kontroverzní postava Starého zákona.

Historie podnikání ve Starém zákoně - David

David – Boží extra vyvolený. Co zaslíbil Hospodin Davidovi, to nemá v celém Písmu srovnání.

Historie podnikání ve Starém zákoně - Saul

Saul – ačkoliv se jedná o negativně vnímanou postavu v rámci Starého zákona, přesto jsme jej zvolili pro popis podnikatelské praxe věřícího muže ze dvou důvodů. Jednak lze na jeho životě najít mnoho poučení, a především, sám král David Saula silně respektoval z toho důvodu, že se jednalo o Božího pomazaného.

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).