Modleme se za sebe navzájem

Každou středu v 6.45 a každý pátek v 6.30 se scházíme on-line napříč republikou, abychom se modlili. Jsme si jistí, že bez Božího požehnání je naše úsilí marné. Proto se v tuto ranní hodinu obracíme k Bohu. Čteme spolu Písmo, chválíme Boha, děkujeme mu a prosíme ho. Středa patří pravidelně modlitbě růžence a pátek četbě Písma a chválám, které uzavírá litanie ke ctihodným a svatým podnikatelům.

Přijďte za námi!

Každou středu v 6:45 hod.

Připojit se k modlitbě růžence

Každý pátek v 6:30 hod.

Připojit se k modlitbě chval

 

Modlitba za lidi v byznysu