Přijmout ruku krásné Ženy: Marie

Duchovní slovo P. Michala Altrichtera SJ křesťanským podnikatelům:

Diskrétnost je výrazná vřelost. Jméno „Maria“ je syntéza všech jmen, neboť jde o střed jak ve velkém – tedy v tom, co se děje světově, v makrokosmu – tak také v malém – v tom, co se děje v mém srdci, v mikrokosmu. Nezkoumáme nyní z hlediska jazykovědy, nakolik slabika „M“ je adekvátně vázána ke všem veličinám atd., ale tady jde o základní konstatování duchovní: jméno je živá osoba.

Vděčnost

Duchovní slovo arcibiskupa Jana Graubnera křesťanským podnikatelům:
Nedávno jsem dočetl knihu Rossettiho Radost z kněžství, která je jistě zajímavá především pro kněze, ale některé myšlenky jsou vhodné i pro podnikatele.
Když tento americký kněz a psycholog hovoří o problémech některých kněží, kterým pomáhal mnoho let při jejich řešení, jako je alkoholismus, deprese, mezilidské problémy, duchovní krize, drogové závislosti, nutkavá utrácení a dluhy, neovladatelné přejídání a sexuální závislosti, poukazuje na hlubší příčiny, které vedly ke vzniku problémů, a za nejčastější označuje hněv.

Církev a majetek?

Duchovní slovo P. Josefa Čunka křesťanským podnikatelům:
Vážení přátelé,
srpnový liturgický kalendář není vůbec prázdninový/prázdný. Desátého jistě znáte sv. Vavřince. Bůh, jak víme, nám dává vše potřebné k obživě a až potom doplňuje, že „nejen chlebem živ je člověk.“ Stejně církev, ve své péči o naše duše, nemůže přehlížet potřeby těla, hlavně tam, kde je nouze. Pro peníze umíralo dost lidí, ale být za to svatořečen se podařilo málo jedincům.

Pět otázek pro podnikatele - Ľubomír Klieštik

Přinášíme vám třetí rozhovor z našeho nového cyklu Pět otázek pro podnikatele. Tentokrát nám odpovídal pan Ľubomír Klieštik - majitel společnosti Kamenárstvo Klieštik s.r.o. Firma je pokračováním rodinné tradice už více než 25 let. Má okolo 50 zaměstnanců. Zpracovává kámen, převážně do interiérů, ale také pro přední dodavatele kamene pro mnohé kamenické firmy.

O tom, jak v podnikání je důležitá část Kréda: věřím ve Stvořitele věci neviditelných

Duchovní slovo P. Michala Altrichtera SJ křesťanským podnikatelům:

V detektivce slečny Marplové Vražda na faře se zdařile ukazuje, jak ti, kdo jdou na nedělní bohoslužbu, jsou buď mezi sebou pohádáni, pokrytci nebo zlodějíčci. Zatímco ti, kdo na bohoslužbu nejdou, jsou usměvaví, uvolnění či svobodní (jak se říká: „free“). Nic v nich není úzkostlivého, dvojakého. A nakonec při vyústění děje se přesto ukáže, že ta „křesťanská hříšnost“, byť ji nelze zlehčovat, je „chudá příbuzná“ vzhledem k těm takzvaným „free“ – neboť tito jsou vrazi bez uzardění.

Nezapomeň, že máš vyšší cíl

Duchovní slovo arcibiskupa Jana Graubnera křesťanským podnikatelům (psáno v den slavnosti Nanebevstoupení Páně):

Velikonoční doba končí Nanebevstoupením Páně a sesláním Ducha Svatého. U nás komunistická totalita zrušila Nanebevstoupení jako svátek s pracovním volnem, který se po listopadu nepodařilo obnovit. V mnoha zemích se slaví jako zasvěcený svátek a dokonce s pracovním volnem, protože jde opravdu o svátek velmi významný, který nejen připomíná významnou biblickou událost. Nejde jen o to, že se Zmrtvýchvstalý ukázal apoštolům naposled. Já vidím velkou souvislost tohoto svátku s Vánocemi a považuji ho za stejně důležitý. O Vánocích se Bůh stal člověkem, aniž by opustil nebe. Spojil božství s lidstvím tak, že skrze vykoupení nám dal možnost stát se Božími dětmi.

Pět otázek pro podnikatele - Pavel Vimr

Přinášíme vám druhý rozhovor z našeho nového cyklu Pět otázek pro podnikatele. Tentokrát nám odpovídal pan Pavel Vimr - majitel a jednatel Victory Czech, s. r. o. Tato společnost vznikla v roce 1998, v současnosti má okolo 130 zaměstnanců a zabývá se výrobou kovových díl a palet. Mezi typické zákazníky společnosti Victory Czech, s. r. o. patří nadnárodní společnosti působící v automobilovém, sklářském průmyslu, výrobci bílé techniky, domácích spotřebičů, zahradní techniky a nábytku.

Každý si zaslouží odměnu za práci

Duchovní slovo P. Josefa Čunka SJ:

Vážení přátelé!
Zdravím vás s otázkou: „Čím sytit křesťanské podnikatele?“ A napadlo mne, že nejlépe křesťanskou stravou, konkrétně „podnikáním“ v církvi. 

Nemuselo by totiž vypadat jen takto: V náboženství se děti dozvídají, že je lepší dávat než dostávat. Náš táta to také říkává,“ přisvědčuje Karlík. „A čím je tvůj tatínek?“ „Boxerem!“

Životopisy světců se mnohým zdají odtržené od života. A s tou „výnosností“ z dávání si mnozí nevědí rady. Stačí však pozorněji sledovat dění okolo světců, zvláště zakladatelů klášterů, a uvidíme nemalou podnikatelskou činnost – prozářenou udivujícím světlem.

Podnikatel dbá též o dobré jídlo

Duchovní slovo P. Michala Altrichtera SJ:

Určitě jsou to desítky a desítky rozmanitých kuchařek, v němčině, které se k nám dostaly z vídeňské pozůstalosti slavného jazykovědce prof. Františka Václava Mareše a jeho choti paní Dagmar. Co o těchto „knižních titulech“ můžeme říci? První reakce je osobní: až oči přecházejí, jaká obrovská kultura, a myslím si, že i lidského ducha!

Postní doba s Ježíšem opuštěným

Duchovní slovo Mons. Jana Graubnera podnikatelům:

Postní úsilí může vypadat různě. Běžně se snažíme něco si odřeknout, více se ovládat nebo cvičit v různých ctnostech, dělat něco navíc, třeba se modlit křížovou cestu. V povolání podnikatele vidím možnost zvláštní křížové cesty, protože si myslím, že podnikatel nemá nouzi o těžké chvíle, nepříjemná jednání, různá zklamání, prostě chvíle, které nemá rád, které považuje za ztrátu. Ekonomicky myslící lidi by mohla zajímat možnost proměnit ztráty v zisk, a to dokonce poctivým způsobem. Postní doba je příhodný čas pro takový kurz.

Papež František se setkal s podnikateli

Dne 4. února 2017 se papež František v audienční hale Pavla VI. setkal s 1200 podnikateli, studenty a ekonomy z 54 zemí všech pěti kontinentů, včetně asi dvacetičlenné skupiny z České republiky a ze Slovenska. Téma jeho projevu by se dalo shrnout: Říci „ne“ ekonomice, která zabíjí, říkat „ano“ ekonomice společenství, která je darem pro všechny. Ze zajímavého textu vybíráme hlavní myšlenky, jsou velmi inspirativní:

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).