fbpx

Konference - Zaměstnanci

28. května 2022 od 8.00 hodin

Velehrad, Stojanovo gymnázium

 

conference online webByznys nevytváří majetek a budovy ale především lidé. Umíme ale tvořit společně?

Na konferenci otevřeme otázky spojené s nastavením firemní kultury a budováním trvalé důvěry.

Poradíme, jak efektivně odměňovat lidi a jak řešit konflikt v týmu.

Budeme sdílet zkušenosti s podnikateli, kterým jejich firmy během tří dekád vyrostly k miliardovým obratům se stovkami zaměstnanců.

Nabídneme setkání se zajímavými a inspirativními osobnostmi.

Budeme se ptát, jak vést lidi v souladu s Boží vůlí.

Chci se konference zúčastnit

 

 

PROGRAM KONFERENCE

PROGRAM KONFERENCE

Konference bude probíhat ve dvou sálech současně. Budete si moci zvolit vždy to nejzajímavější pro vás.

8.00 Registrace

8.00 Registrace

V aule gymnázia předáte pečovatelům své děti. Dostanete visačku se svým jménem a programem. Pak se můžete vydat do Slovanského sálu na společné zahájení.

8.30 Modlitba chval

Začneme den modlitbou a vzýváním Ducha svatého. Chvály povede Magda Šobáňová s Andreou Haines.

9.15 Příspěvky

Slovanský sál Aleš Vala z ADW holding - Ve spolupráci s Boží vůlí

Je ženatý a s manželkou Janou mají dvě již dospělé děti. Je spolumajitelem skupiny ADW, která podniká v zemědělství a dlouhodobě se snaží přinášet zdravou výživu pro oblast rostlin, zvířat a lidí s cílem zachovat zdravou půdu pro příští generace. Věří tomu, že podnikání je služba, která je součástí Božího Království, o kterém kázal Ježíš Kristus. Ve všech oblastech života usiluje o budování kultury důvěry postavené na hodnotách a charakteru lidí a současně na jejich kompetencích a tvrdí, že hodnoty a kultura jsou základem v personalistice a motivaci zaměstnanců.

Zimní sál Ján Košturiak (spoluzakladatel IPA Slovakia) - Zaměstnanec nebo spolupracovník?

Spoluzakladatel IPA Slovakia, Podnikateľskej univerzity a prezident inovační sítě Inovato. Pracuje v komunitě OZ Dobrý pastier, v které se nachází 720 lidí z okraje společnosti.

9.55 Přestávka

9.55 Přestávka

10.15 Příspěvky

Slovanský sál Petr Láska (zakladatel Trans Technik) - Firemní kultura podle Ekonomiky společenství

Před 30 lety založil firmu díky podpoře přátel ze zahraničí. Od začátku věděl, že chce její základy postavit "na skále". Ty mu nabídla Ekonomika společenství. Jde o souhrn zásad a doporučení, které vychází z křesťanských hodnot. Výsledkem je zdravá firma, které pozitivně ovlivňuje své blízké okolí. Najdete mezi nimi i důležité rady pro vytváření kultury a vztahů na pracovišti.

Zimní sál Radek Maňásek (lektor z FranklinCovey) - Budování důvěry

Věnuje se na plno školení lidí v byznysu. Jeho cílem je především ukazovat na principy, podle kterých se řídí naše životy. Pokud je budeme respektovat, vybudujeme si dobrý charakter, staneme se důvěryhodnými a efektivními. Rád poznamenává, že je to právě Bůh, který nám tyto principy dává.

Ve svém příspěvku vám ukáže, jak můžete zvýšit rychlost a snížit náklady týmu díky důvěře.

Chci se konference zúčastnit

10.50 Příspěvky

Slovanský sál Jaroslava Valová (zakldatelka SIKO) - Proměny přístupu k lidem od mikro firmy po velký podnik

Měla už téměř dospělé děti a rozhodla se využít hned první příležitosti k podnikání po revoluci. Celá rodina do toho vložila veškeré úspory. Začínala jako živnostnice na vesnici a po 30 letech předávala firmu dětem jako generální ředitelka miliardové firmy se stovkami zaměstnanců.

Prošla si tedy všechny okamžiky, kdy bylo třeba měnit procesy ve firnmě tak, aby mohli všichni efektivně pracovat. Jak takové okamžiky poznat a co v té chvíli dělat? To bude tématem jejího příspěvku.

Zimní sál Ľubomír Klieštik - Majitel firmy Kamenárstvo Klieštik, kterou od roku 2000 vybudoval na jednoho z největších zpracovatelů kamene na Slovensku. Vedpucí komunity malých modlitebních skupiniek pro podnikatele. Vášnivý školitel Teorie omezení (Theory of Constraints), kterou úspěšně aplikoval i ve své firmě. S manželkou Jankou mají osm dětí (dve majú v nebi) a žijí v Čadci.

Na začátku příspěvku se Ľubomír podělí o svědectví víry, které vychází ze zápasu o život jejich nejmladší dcery Lucinky. V druhé části vám přiblíži, v čem je tajemství úspěšnosti zmíněné teorie omezení.

11.50 Převzetí dětí na společný oběd

11.50 Převzetí dětí na společný oběd

Pečovatelé vám přivedou děti do auly, abyste spolu mohli prožít čas oběda. Poté děti opět předáte na hlídání.

Chci se konference zúčastnit

12.00 Anděl Páně a pauza na oběd

12.00 Anděl Páně a pauza na oběd

13.00 Předání dětí pečovatelům

13.15 Workshopy I.

 1. Učebna 2 Jiří Jemelka (zakladatel J.I.P. pro firmy) - Jak vybírat špičkové lidi do firmy
 2. Učebna 3 Martin Gebauer (ředitel v zahraniční bance) - Jak odměňovat lidi za jejich práci
 3. Zimní sál P. Josef Suchár (obnovitel Neratova) - Zkušenosti s řešením konfliktů

14.10 Workshopy II.

 1. Slovanský sál Osobní setkání s Jaroslavou Valovou
 2. Zimní sál Modlitba s Alešem Valou

Chci se konference zúčastnit

15.00 Přestávka

15.00 Přestávka

15.15 Představení zajímavých projektů

 1. Učebna 2 Pete Lupton - zakladatel služby Ne pornu
 2. Učebna 3 Josef Zvoníček - projekt Františkova ekonomika: papežův sen o nové ekonomice
 3. Zimní sál Vendulka Drobná - Živý dům
 4. Slovanský sál Jiří Rauchfuss a Andrea Haines - projekt Česko Bohu a Vidím nové Česko

Chci se konference zúčastnit

16.15 Závěrečný program ve Slovanském sálu

16.15 Setkání s biskupem Josefem Nuzíkem

17.00 Ztišení přede mší svatou

17.15 Mše svatá

18.00 Ukončení konference


Dotazy pište Marku Chvátalovi na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


Přihlásit se na konferenci

Konferenci pořádáme pro všechny podnikavé lidi od malých živnostníků přes manažery, obchodníky po majitele velkých úspěšných firem. Nechceme, aby cena vstupného rozhodovala o vaší účasti. Proto budeme financovat náklady konference z dobrovolných darů.

Uvítáme vaši finanční podporu. Celkové náklady na akci činí okolo 150 000 Kč. Odhadované náklady na jednu dospělou osobu jsou 800 Kč, na dítě 500 Kč. Váš dobrovolný příspěvek nám umožní uhradit náklady a díky tomu také organizovat další aktivity pro vás.

Své dary pro spolek KOMPAS můžete zaslat převodem na účet 115-6824330237/0100 anebo on-line.

Na váš dar vám řádně vystavíme potvrzení.

SOUHLAS SE SHROMAŽĎOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Odesláním tohoto formuláře a „kliknutím“ na možnost souhlasím, jakožto subjekt osobních údajů, uděluji souhlas se zpracováním svých níže uvedených osobních údajů, které tímto dobrovolně poskytuji správci osobních údajů, a to způsobem dále v tomto souhlasu uvedeným. Beru na vědomí, že tyto osobní údaje, které se mě týkají, představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Současně tímto prohlašuji, že je mi nejméně 16 let a v případě, že nikoliv, potvrzuji, že byl tento souhlas vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává vůči mně rodičovskou zodpovědnost.

 1. Správce

Správcem osobních údajů je společnost KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s., se sídlem v Olomouci, Holická 170/47, PSČ 779 00, IČ: 067 25 481, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl L, vložka 16431. („Správce“).

 1. Zpracování osobních údajů

2.1. Mé osobní údaje, které dobrovolně poskytuji Správci osobních údajů, jsou následující: Jméno, Příjmení, E-mail, Telefonní číslo, jména a příjmení dalších přihlašovaných osob.

2.2. Souhlas se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů uděluji za účely:

 • marketingové účely Správce spojené s nabídkou výrobků a služeb; zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách (např. formou zasílání newsletterů, telemarketing); kontaktování za účelem průzkumů trhu a za účelem marketingových výzkumů; kontaktování za účelem přání k Vánocům a Velikonocům nebo jiným svátkům a zasílání slevových poukazů, dárků, apod.;

přičemž zpracování osobních údajů je k naplnění těchto účelů nezbytné.

2.3. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.4. Správce zpracovává osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

2.5. Výše uvedené osobní údaje budou kromě Správce shromažďovat a zpracovávat i následující subjekty:

 • zpracovatelé osobních údajů: Weboo s.r.o. IČ 02636239.

Příjemci) osobních údajů: Správce je oprávněn předat osobní údaje subjektu údajů zejména těmto příjemcům a kategoriím příjemců: dodavatelé Správce, zaměstnanci Správce, poskytovatelé přepravních služeb, poskytovatelé marketingových a reklamních služeb, finanční instituce, státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy a další osoby v jiném smluvním vztahu ke Správci.

osobní údaje subjektů údajů nebudou předávány do třetích zemí;

2.6. Výše uvedené osobní údaje je Správce oprávněn zpracovávat po dobu 5 let od udělení mého souhlasu. Beru na vědomí, že před uplynutím této doby mě může Správce kontaktovat za účelem obnovení mého souhlasu a že bez jeho obnovení budou mé osobní údaje po uplynutí výše uvedené doby trvale smazány.

 1. Práva subjektu údajů

3.1. Beru na vědomí, že jako subjekt osobních údajů mám právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR mám jako subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se mě týkají a které jsem poskytl Správci.

3.2. Jako subjekt údajů můžu v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese jiri.jemelka@jip-pf.cz.

3.3. Pokud se jako subjekt údajů domnívám, že jsou mé osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, mám právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena moje možnost jakožto subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3.4. Uděluji tímto svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Beru na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že jsem udělil souhlas s prováděným zpracováním.

Po registraci Vám přijde na email potvrzení. Před začátkem události Vás budeme s předstihem informovat o podrobnostech a programu.

Dotazy pište Marku Chvátalovi na info@krestanskypodnikatel.cz.

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.

 • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

 • Holická 47, 779 00 Olomouc

 • info@krestanskypodnikatel.cz

 • Č. Ú.: 115-6824330237/0100