O trpaslících a obrech v podnikání nejen z křesťanského pohledu

Velmi pravidelně se naší firmě v praxi stává, že se setkáváme s mnohými klienty v segmentu SME (malé  a střední firmy), kteří neustále oscilují v určité úrovni obratu po dobu 10ti i 20ti let. A je jednou, zda je to úroveň mezi 30-40mil.Kč za rok či 80-100mil.Kč za rok.

Při podnikání potřebujeme intimitu srdce - 2. část

Přátelství s Pánovým Srdcem je důležité: ne však jako zajišťující se kalkul, ale coby bezprostřední odkázanost. Při podnikání potřebujeme intimitu srdce. Abychom objímali pravdu, zakoušíme, co je jeho Srdce: Radost Božího Srdce. Přítomnost Srdce mezi námi se stále zvětšuje. Ježíš prožívá každé naše slovo; to není z naší strany titěrnost, nýbrž růst k podstatě, ke svobodě.

Boj, bdění a rozlišování

Pan arcibiskup Jan Graubner vybírá myšlenky papeže Františka: Boj, bdění a rozlišování - tak se jmenuje závěrečná kapitola encykliky papeže Františka Radujte se a jásejte. Je velmi praktická a realistická. Nezapírá, že život je boj a cesta k vysokému cíli je náročná. Proto nabízí povzbuzení i dobré rady pro každodenní život.

Práce se zdroji

Každý den mi přináší spoustu výzev, rozhodování, spletitostí a náročných životních situací. To, co mi je pomáhá zvládat, do určité míry mé spokojenosti nebo nespokojenosti, jsou naučené vzorce chování, návyky (u mě často spíše zlozvyky:-)), dovednosti, získané kompetence, poznatky aplikované v praxi, minulá vítězství a prohry, životní zkušenosti, sebereflexe. Pro naši potřebu je nazvu jako zdroj „něco“, co mi pomáhá.

Příliš hodnot 21. století, málo hodnot století osmnáctého

Budeme-li studovat životopisy a příběhy mnoha úspěšných byznysmanů a manažerů minulosti i současnosti, zjistíme, že většina z nich stavěla a staví své podniky na charakteru a seriózním přístupu. Ano, pravda, stále kolem sebe vidíme mnoho byznys žraloků, kteří si myslí, že obchod je o tom, jak druhého slušně řečeno „obrat“ v bílých rukavičkách. Tyto často do očí bijící podnikatelské zlodějiny však nevypovídají nic o tom, jaký je běžný průměrný podnikatel.

Pro nebeského Otce není žádný člověk zbytečný

Milí přátelé, dnes něco z jedné korespondence...

Recenze knihy Templetonův plán

V roce 2014 získal český teolog a katolický kněz Tomáš Halík prestižní Cenu Templetonovy nadace za pokrok v náboženství, nazývanou též Nobelovou cenou v oblasti náboženství a spirituality. Ocenění v Londýně každoročně uděluje Templetonova nadace za výjimečný přínos pro duchovní rozměr života. A je spojena i s finanční odměnou, která je štědřejší než odměna za Nobelovu cenu.

Seberozvojový víkend pro ženy

Lektorka a terapeutka Irena Smékalová, se kterou jste se mohli potkat na naší loňské konferenci Podnikání a rodina na Velehradě, zve ženy na setkání na Svatém Hostýně. Víken připravuje společně s manželem Petrem.

Při podnikání potřebujeme intimitu srdce - 1. část

    Svátek Mláďátek (28. prosince) odkazuje na větu z katechismu, že člověk je stvořen, aby chválil Boha. Pokud je prvním cílem, jak chtějí některé koncepce, rozvinutí osobnosti člověka, vyloučení jeho neútěch a nastolení harmonického „bytí“, pak Betlémská neviňátka tuto „koncepci zdola“ dosti maří. Důležité je ovšem říci větu z katechismu celou: Tím, že Boha oslavujeme (chválíme apod.), rozvíjí se zároveň naše lidství.

KOMPAS touží po Duchu svatém

S vděčností Bohu vstupujeme do druhého roku fungování našeho společenství. Křehká myšlenka organizovaného společenství KOMPAS se stala skutečností a zároveň nám uplynulý rok ukázal, že je tato myšlenka opravdu životaschopná. Končící rok přinesl v KOMPASu mnoho zdarů a zkušeností. Zároveň nám pootevřel dvířka k poznání, co můžeme zlepšit, v čem se dál učit… jedno z hlavních témat, které bychom rádi v dalším období v KOMPASu akcentovali je to, že nechceme potlačovat znepokojení, jež v nás vyvolává naše malá či pohodlná víra neprojevující se skutky.

Znovu se radujte a jásejte

Pan arcibiskup Jan Graubner vybírá myšlenky papeže Františka: Vraťme se ještě k minulému zamyšlení, kdy jsme vytáhli pár myšlenek z dokumentu papeže Františka Radujte se a jásejte, který je adresován široké veřejnosti a tedy i podnikatelům. V páté kapitole píše:

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).