1. Praktikování, snaha či alespoň přání mít v rovnováze život podle křesťanských hodnot:
  • osobní život – rodinný život – pracovní život – duchovní život.
 2. Aktivní úsilí pomáhat svou činností v byznyse tam, kde je třeba dle „hřiven“, které mi byly dány.
 3. Svou činností v byznyse naplňovat vyšší účel, než je pouhé „vydělávání peněz“, tzn. snaha o přístup k podnikání a obchodu jako ke službě.
 4. Aktivně a trpělivě řešit problémy a protivenství, které přináší konkrétní životní a podnikatelské situace.
 5. Trvalá připravenost růst, zlepšovat se, ochota měnit se.
 6. Stále se ptát v každé situaci: „Co chce Bůh?“, „Jak mohu být v této situaci prospěšný?“, „Co je správné?“, „Co je spravedlivé?“, „Co mi říká moje svědomí?“ a podle toho jednat.
 7. Pracovat na sobě jako na člověku i odborníkovi, na dovednostech, odbornosti, dorůstat do osobnosti.
 8. Pracovat s vědomím, že smysl obchodu a podnikání je naplněn teprve tehdy, jsou-li tyto aktivity dány do služeb dobra.
 9. Připravenost neustále hledat pravdu a pokorně si přiznat, že náš životní běh je pouhou kapkou v moři.
 10. Žít podle svého nejlepšího svědomí a vědomí.

AKTIVITY KOMPASu:

 1. 1x ročně konference: přednášky, modlitby, mše svatá, volně otevřené pro veřejnost
 2. Cca 3x ročně odborné semináře: na téma podnikání i duchovního života
 3. 1x ročně 4 denní duchovní cvičení: pro členy KOMPASu a jejich rodiny
 4. 1x kvartálně KOMPAS club: pro členy KOMPASu i pro širokou veřejnost, neformální setkání probíhá na netradičním místě (klášter, duchovní centrum apod., kde lze už jen díky atmosféře obnovit své síly)
 5. 1x ročně 5 denní ztišení: pro jednotlivce v klášteře anebo na jiném vhodném místě

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).