Vojtěcha Zikešová: Podnikání nás učí modlitbě za druhé a pro druhé

Sestra Vojtěcha iniciovala před osmi lety vznik klášterní kavárny Õde v Olomouci. Sestry Neposkvrněného početí Panny Marie začaly podnikat ze dvou důvodů: aby se uživily prací svých rukou a protože to rozpoznaly jako Boží vůli.

Mít tak pár minut denně jen pro sebe

Aleš Zemánek rád cestuje. Láska k cyklistice navíc určila jeho obor podnikání. Před 20 lety začal vyrábět lehokola. Veškerý čas nyní dělí mezi práci a rodinu. A nedávno zjistil, že má problém si najít i krátký čas pobýt v tichu. Přitom mu to tolik chybí.

Církev v praxi

To je ora et labora. Církev se modlí a pracuje. Modlitba znamená především úžas nad dary shůry od nebeského Otce; pracovat znamená (pro křesťana) rozvíjet ty dary (v přírodě i v sobě), nad nimiž žasneme.

Povolání podnikatele XXIV.

Otevíráme novou kapitolu, ve které se zaměříme na etické sociální principy a jejich uvádění do podnikatelské praxe.

Jiří Jemelka

Když se Bůh neozývá…

Modli se a pracuj. Tento imperativ svatého Benedikta mě provází po celou dobu, co podnikám. Přiznám se ale, že ne vždy mám tak úplně jasno v tom, kdy že se to zrovna mám modlit a kdy pracovat.

Povolání podnikatele XXIII.

Globalizace, komunikační technologie, financializace ekonomiky a kulturní změny. Tyto faktory podle našeho dokumentu v současnosti výrazně ovlivňují svět podnikání.

Petr Smékal: A za koho mě pokládáte vy?

Z mého pohledu, pohledu kouče, supervizora a rodinného poradce, krásný typ otevřené otázky zaměřené na řešení v duchu filosofie S. R.Coveyho 7 návyků (pátý návyk: Nejdříve se snažte pochopit, až potom být pochopeni).

Michal Altrichter: Osvědčená spiritualita Pánovy přítomnosti

Papež Jan Pavel II. zdůrazňoval, že Pán nikdy nehovoří proti podnikání, ale o upřednostněném spočívání v jeho Srdci – z čehož křesťanské podnikání vychází. Spočineme-li v Pánu, samotné podnikání žijeme v jeho přítomnosti a usměrňujeme ho podle toho, kým jsme před Pánem. Nemáme třeba velké oči, chceme-li z malé rodinné špeluňky, obrazně řečeno, zřídit akciovou společnost?

Michal Altrichter: Dbáme-li o podnikání, je to zápas o Boží čest

Tajemství bohatého Kristova lidství je v každém z nás. Každý den nám Kristus říká: Dnešní den jsem stvořil pro tebe! Pána bolí srdce z našich hlučných projevů, kterými vyjadřujeme svoji zbožnost.

Bydlet, pracovat a milovat

Rodina Netíkových z Týnu nad Vltavou patří mezi tradiční zemědělce v jejich regionu. Před 30 lety zatoužil Jiří Netík st. vytvořit pracovní příležitosti i pro postižené lidi. Vytvořil tak projekt sociálního podnikání, který jednak nabízí smysluplnou práci a také vytváří společenství.

Povolání podnikatele XXII.

Ekonomika se stále více financializuje. Podíl na finančním trhu roste rychleji než produkce. Proto také měla poslední ekonomická krize takový dopad po celém světě.

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).