Povolání podnikatele XXIV.

Otevíráme novou kapitolu, ve které se zaměříme na etické sociální principy a jejich uvádění do podnikatelské praxe.

Začátek kapitoly je ale přesto více teoretický. Uvede nás do kontextu, ze kterého zmíněné principy v křesťanství vycházejí.

Jde samozřejmě o evangelium a osobní vztah s Kristem. Ale také o tradici sociální nauky církve a schopnost věci správně posuzovat v rámci morální a duchovní kultury.

Jak rozlišuje náš host, biskup Josef  Nuzík, mezi kulturou morální a duchovní?

Text 27. až 29. článku:

Orientácia v zložitom prostredí podnikania, ktoré sme opísali v predchádzajúcej časti, si od podnikateľov vyžaduje dobrý úsudok osvietený múdrosťou, vychádzajúci z reality a pravdy. Schopnosť správne posudzovať však treba pestovať v morálnej a duchovnej kultúre, z ktorej podnikatelia pochádzajú, menovite v rodinách, vo vzdelávacích a náboženských inštitúciách a v širšej komunite, do ktorej patria. U kresťana podnikateľa sa táto kultúra zakladá na evanjeliu Ježiša Krista.

Evanjelium je blahozvesť lásky, ktorá nie je v prvom rade založená na teórii alebo morálke, ale na osobnom vzťahu s Kristom.16 Práve tento vzťah, toto povolanie k láske oživuje a posilňuje – ak mu to umožníme – život každého kresťana. Evanjeliová výzva milovať zahŕňa určité etické a náboženské úlohy pre všetkých kresťanov a osobitne pre podnikateľov. Tieto úlohy spočívajú v tom, čo Cirkev nazýva sociálnou tradíciou, živým dialógom medzi vierou, rozumom a činmi. Táto tradícia vyrástla v komplementárnom vzťahu medzi autoritami – učiteľmi (katolícke sociálne učenie), rozhľadenými učencami (katolícke sociálne myslenie) a tými, čo cirkevné zásady uplatňovali v praxi (katolícka sociálna prax). Ako všetky tradície aj táto sa stále rozvíja, očisťuje a upravuje, tak ako sa kresťania vrátane podnikateľov usilujú vo svojom profesionálnom živote o dokonalosť a schopnosť rozlišovať.

Dôležitou súčasťou tejto tradície týkajúcej sa podnikania je formulácia etických sociálnych princípov na základnej aj praktickej úrovni a ponímanie podniku ako
spoločenstva osôb. Tieto princípy a vízie poskytujú usmernenie k dokonalosti v podnikaní, keďže sú založené na podstate ľudskej osoby a na optimálnom poňatí rozvoja človeka vo svete podnikania, v širšom spoločenstve, vo svete.

play buttonPOVOLÁNÍ PODNIKATELE XXIV.

Music by Scott Holmes.

Poslechněte si starší díly:

POVOLÁNÍ PODNIKATELE XXIII.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE XXII.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE XXI.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE XX.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE XIX.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE XVIII.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE XVII.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE XVI.

Povolanie podnikatela download

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).