KOMPAS touží po Duchu svatém

KOMPAS touží po Duchu svatém

S vděčností Bohu vstupujeme do druhého roku fungování našeho společenství. Křehká myšlenka organizovaného společenství KOMPAS se stala skutečností a zároveň nám uplynulý rok ukázal, že je tato myšlenka opravdu životaschopná. Končící rok přinesl v KOMPASu mnoho zdarů a zkušeností. Zároveň nám pootevřel dvířka k poznání, co můžeme zlepšit, v čem se dál učit… jedno z hlavních témat, které bychom rádi v dalším období v KOMPASu akcentovali je to, že nechceme potlačovat znepokojení, jež v nás vyvolává naše malá či pohodlná víra neprojevující se skutky.

Uvědomujeme si, že obecně následkem růstu životní úrovně naší společnosti dáváme stále více přednost konformitě, kterou nám plody naší práce – zejména v západním světě – poskytují. Tento fakt je nebezpečným prvkem pro žitou a živou křesťanskou víru. Takto uspokojení pak zapomínáme na přikázání Ježíše, jenž nás posílá hlásat evangelium do celého světa a konat skutky milosrdenství. Uvědomujeme si naši vinu, kdy se odmítáme otevírat výzvám Ducha svatého a rozhodli jsme se proto činit pokání.

Papež František nás v Evangelii gaudium vyzývá: „Pokud v nás má něco vzbuzovat svatý neklid a burcovat naše svědomí, pak je to starost, že mnoho našich bratří žije bez síly, světla a útěchy plynoucí z přátelství s Ježíšem Kristem, bez společenství víry, které je přijímá, bez horizontů smyslu a života. Doufám, že více než strach z pochybení nás bude pudit strach z uzavřenosti do struktur, které nám skýtají falešnou ochranu, do norem, které z nás činí nelítostné soudce, do zvyků, v nichž se cítíme klidně, zatímco venku je množství hladovějících a Ježíš nám bez ustání opakuje: Vy jim dejte jíst!“

Vnímáme zmíněný svatý neklid a chceme vyjít vstříc k těm, za kterými nás nejen papež posílá. Podobně jako sv. František z Assisi máme v úmyslu se bránit svazujícím strukturám a pokušením pohodlnosti, abychom dokázali slyšet volání Božího ducha.

Proto v duchu výše uvedeného plánujeme v roce 2019 poněkud upravit aktivity KOMPASu:

  • Naše čtvrtletní setkávání, tzv. KOMPAS club, zintenzivníme, abychom se scházeli každý měsíc. V liché měsíce budeme spolu v Olomouci a v sudé měsíce v Praze. Cluby věnujeme především modlitbě pod vedením zkušených doprovázejících. Věříme, že jen tak můžeme začít tvořit opravdové živé společenství, ve kterém se budeme navzájem poznávat a podporovat na cestě ke spáse.
  • V síle pokání a onoho „pokrmu“ upřímné modlitby chceme začít konat skutky pod vlivem Ducha svatého. Neboť jsme si vědomi toho, že modlitba a poctivá práce nestačí. Bez Boha nic nezmůžeme. Okolo nás žije veliké množství chudých – a tím není myšleno jen fyzicky chudých. Ke kterým nás Bůh volá, abychom se s nimi setkali? Rádi bychom to rozlišili.
  • Tomuto hledání vyhrazujeme naši plánovanou konferenci na Velehradě v září a duchovní obnovu v říjnu. Budeme se o to ale snažit průběžně po celý rok.
  • Při hledání dáme přednost především doporučením papeže Františka, které nacházíme v textech jeho encyklik, exhortací apod. Jako inspirace nám poslouží též dílo sv. Františka z Assisi, jehož následuje i současný pontifik.
  • Otevřít srdce Duchu svatému chceme především každý osobně, abychom se podle Jeho vůle i my stali užitečnými nástroji pro dokonání díla Božího stvoření.

Stručně řečeno, vnímáme v sobě volání více se otevřít Duchu svatému, aby nás Bůh sám vedl „na hlubinu“. A v tomto spojení s Bohem bychom rádi poznávali, k čemu dalšímu nás Pán volá i prostřednictvím KOMPASu. Věříme, že celý církevní rok 2019 bude v tomto znamení. A věříme, že se nemůžeme mýlit, pokud chceme náš základ znovu a nově položit na tom jediném a pravém Úhelném kameni, na životodárné Vinné révě. Bez Boha nemůžeme činit nic…budeme vděčni, pokud vám výše uvedené bude dávat smysl a pokud se k nám v tomto snažení po celý nadcházející rok připojíte. KOMPAS Křesťanský podnikatel touží po Duchu svatém, věříme, že modlitbou a pokáním se mu otvíráme…

Za KOMPAS

Jiří Jemelka

Marek Chvátal

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).