Továrna na život

Továrna na život

Jan Selnekovič žije v horách v Novém Městě pod Smrkem. Stal  se pastorem ve sboru Jednoty bratské a 12 let tak sloužil církvi. Ale  před rokem místo pastora opustil. Dal se na podnikání.

Se sborem hledali  možnost, jak získat zdroj příjmů pro církev. Hledání bylo složité a ze  začátku také neúspěšné.

Až  jednoho dne měl Jan sen. Zdálo se mu o bývalém koncentračním táboře.  Viděl tváře i bolest lidí, kteří v něm museli přežívat. Ten sen byl tak  živý, že si dovedl zapamatovat přesnou podobu tohoto místa. Po čase  dostal do rukou fotografie opuštěného campu na prodej nedaleko Nového  Města a poznal, že jde o tábor, který viděl ve snu.

V  tu chvíli byl podnikatelský záměr jasný. Vybudovat z bývalé továrny na  smrt novou továrnu na život kterou místní nazvali J-Camp.

V prvním rozhovoru se zaměříme na Jana a jeho cestu k J-Campu.

V druhém rozhovoru se dostaneme přímo k projektu Továrny na život a jejímu záměru. Místní církev má velké ambice. Chce vybudovat místo, kde se každý bude setkávat s Bohem. Na různých úrovních. Toto místo v přírodě má být vhodné pro rekreaci, modlitbu a také budování vztahů a vzdělávání.

Vše, co bylo řečeno v předchozích rozhovorech s Janem Selnekovičem uzavíráme zamyšlením na textem apoštola Pavla z listu Římanům.

Konkrétně 6. kapitola 1. až 11. verš:

Co tedy máme říci? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne! Hříchu jsme přece zemřeli - jak bychom v něm mohli dále žít? Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života. Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje. Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, když nyní žije, žije Bohu. Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši.

Všechny naše rozhovory najdete na podcastu Hodnoty v podnikání:

SpotifyspotifyGoogle podcasts google podcast Pocket casts pocket cast  Overcast a dalších, které najdete na Anchor.

[widgetkit id="35" name="Podcast"]

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).