Spoléhám na Boží vedení

Spoléhám na Boží vedení

Říká podnikatel a křesťan Petr Prokš. S Petrem jsem se setkal asi před dvěma lety. Od první chvíle na mne zapůsobil svým vystupováním. Na jednom ze seminářů KOMPASu se také živě zapojil do diskuse a tím na sebe mnoho "prozradil".

Petr dnes řídí středně velkou společnost. Je velmi spokojený s tím, že podniká, protože životně potřebuje svobodu. Zároveň se naučil pracovat s vlastními chybami. Navíc si vytváří strategie, plánuje, buduje kvalitní leadership, což mnozí podnikatelé nedělají.

To vše se snaží spojovat s duchovním životem a vírou. U Petra je zajímavé, že se mu to daří zcela přirozeně. Hodnoty uvádí do praxe, jako by nic jiného neexistovalo. Ale co mu jako většině katolíků nechybí, tak to je pochybnost o sobě. A jsem na rozpacích, kdy to je pochybnost a kdy Petrova pokora. Jeho kolegové ho dokonce "obviňují", že nemá žádné ego...

V třetí části jsme otevřeli 7. kapitolu Lukášova evangelia, kde se píše o Ježíšově zázraku uzdravení setníkova otroka. Tento vojám měl čistě direktivní přístup k vedení. Ježíšovi dokonce vzkázal, aby nechodil a otroka uzdavil "distančně". 🙂 A Ježíš ho za tato slova vyzvedl nad ostatní. Co na to Petr?


Celý video rozhovor najdete ve facebookové skupině KOMPAS Křesťanský podnikatel.

Text podobenství o marnostratném synovi:

"Když to všechno svým posluchačům pověděl, odešel do Kafarnaum. Tam měl jeden setník otroka, na němž mu velmi záleželo; ten byl na smrt nemocen. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil život jeho otroka. Ti přišli k Ježíšovi a snažně ho prosili: "Je hoden, abys mu to udělal; neboť miluje náš národ, i synagógu nám vystavěl." Ježíš šel s nimi. A když už byl nedaleko jeho domu, poslal setník své přátele se vzkazem: "Pane, neobtěžuj se; vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít. Ale dej rozkaz, a můj sluha bude zdráv. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji; řeknu-li některému `jdi´, pak jde; jinému `pojď sem´, pak přijde; a svému otroku `udělej to´, pak to udělá." Když to Ježíš uslyšel, podivil se, obrátil se k zástupu, který ho následoval, a řekl: "Pravím vám, že tak velikou víru jsem nenalezl ani v Izraeli." Když se poslové navrátili do setníkova domu, nalezli toho otroka zdravého."

Všechny naše rozhovory najdete na podcastu Hodnoty v podnikání:

SpotifyspotifyGoogle podcasts google podcast Pocket casts pocket cast  Overcast a dalších, které najdete na Anchor.

[widgetkit id="35" name="Podcast"]

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).