fbpx

Svědectví

Po stopách Moudrosti v kodu

Tentokrát přijal naše pozvání Marek Novotný, IT specialista, který se zaměřuje na řešení bezpečnosti ve velkých institucích. Dnes to dělá jako živnostník. K tomu však dozrával postupně. 25 let pracoval jako zaměstnanec.

Marek původně ani IT neměl rád a rozhodně se tomuto oboru nechtěl věnovat. Spíše ho bavila radio technologie. Nakonec ho ale zlákaly možnosti, které nabízí moderní komunikace. První rozhovor má vždy představit hosta. Tentokrát se ale moderátor Marek Chvátal nechal více zlákat zajímavostmi oboru, ve kterém Marek Novotný pracuje. A to je řešení bezpečnosti v IT. Na druhou stranu, právě to vám Marka Novotného asi přiblíží nejsnadněji.

Ve druhém pokračování rozhovoru s Markem Novotným se věnujeme rozdílům naší přirozené komunikace a komunikace v digitálním světě, který má stále větší prostor v našem životě. Na mladých lidech, kteří se do světa sociálních sítí a internetu již narodili, můžeme vnímat konkrétní odlišnosti. Na jedné straně je tak naše možnost domluvy o mnoho jednodušší. Ale domluva mezi generacem či poučeného s nepoučeným začíná váznout.

Na jaře jsme si také vyzkoušeli prožívat vztah s Bohem přes obrazovku a vytvářet společenství věřících s počítačem nebo mobilem v rukou. Jde o nový směř, jak budeme přirozeně rozmlouvat i s Bohem?

Jak prožívá tyto změny náš host, IT specialista a křesťan Marek Novotný?

V třetím pokračování rozhovoru s IT specialistou Markem Novotným otevíráme knihu Moudrosti, 8. kapitolu, 9. až 17. verš.

Jsou to silná slova, sebevědomá. Marek měl vždy v oblibě příběh o mladém králi Šalamounovi, který toužil po moudrosti. Toto hledání inspiruje Marka i pro jeho vlastní život.

Marek pracuje s programy a jejich kody. Proto jsme zaměřili naše povídání i na moudrost v těchto oblastech. Najdeme moudrost jen v dobrém jednání a ve stvoření anebo i v technologiích a kodech? A může být nakonec umělá inteligence natolik zdatná, že překoná v moudrosti i člověka?

Text našeho úryvku z Písma:

Rozhodl jsem se tedy přivést si ji a žít s ní, protože vím, že mi bude rádkyní k dobrému a utěšitelkou v starostech a zármutku. Pro ni dojdu slávy u zástupů a úcty u starců, já mladík. Budu shledán bystrým v úsudku a v očích vládců vzbudím obdiv. Budu-li mlčet, budou vyčkávat, ozvu-li se, budou naslouchat, a když se rozhovořím, položí si ruku na ústa. Skrze ni dojdu nesmrtelnosti a těm, kteří přijdou po mně, zanechám věčnou památku. Budu vládnout lidem a pronárody se mi podrobí. Obávaní vládcové dostanou strach, až o mně uslyší, ve shromáždění lidu se ukáži dobrý a statečný na bojišti. Až se vrátím domů, odpočinu si u ní; pobývat s ní nepůsobí trpkost a spolužití s ní není trápením, ale potěchou a radostí. Když jsem si to promyslil a svým srdcem uvážil, že nesmrtelnost se váže s moudrostí.

Všechny naše rozhovory najdete na podcastu Hodnoty v podnikání:

SpotifyspotifyGoogle podcasts google podcast Pocket casts pocket cast  Overcast a dalších, které najdete na Anchor.

Petr Prokš

Petr Prokš

spotifygoogle podcast pocket cast

Tomáš Valášek

Tomáš Valášek

spotifygoogle podcast pocket cast

spotifygoogle podcast pocket cast

Tomáš Komzák

Tomáš Komzák

spotifygoogle podcast pocket cast

Pavel Bělobrádek

Pavel Bělobrádek

spotifygoogle podcast pocket cast

Patr Hamrozi

Patr Hamrozi

spotifygoogle podcast pocket cast

Ladislava a Marian Kurucovi

Ladislava a Marian Kurucovi

spotifygoogle podcast pocket cast

Pavel Obdržálek

Pavel Obdržálek

spotifygoogle podcast pocket cast

Miroslav Esterka

Miroslav Esterka

spotifygoogle podcast pocket cast

spotifygoogle podcast pocket cast

Lucie Cincialová

Lucie Cincialová

spotifygoogle podcast pocket cast

Vojtěch Koukal

Vojtěch Koukal

spotifygoogle podcast pocket cast

Petr Němeček

Petr Němeček

spotifygoogle podcast pocket cast

Aleš Zemánek

Aleš Zemánek

spotifygoogle podcast pocket cast

Jan st. a syn Netíkovi

Jan st. a syn Netíkovi

spotifygoogle podcast pocket cast

Antonín Nekvinda

Antonín Nekvinda

spotifygoogle podcast pocket cast

David a Hana Zubíkovi

David a Hana Zubíkovi

spotifygoogle podcast pocket cast

Marek a Jana Dopitovi

Marek a Jana Dopitovi

spotifygoogle podcast pocket cast

Jaroslava Valová

Jaroslava Valová

spotifygoogle podcast pocket cast

Josef Luskač

Josef Luskač

spotifygoogle podcast pocket cast

Petr Rajt

Petr Rajt

spotifygoogle podcast pocket cast

Bumerang

Bumerang

spotifygoogle podcast pocket cast

Milan a Jiřina Hovorkovi

Milan a Jiřina Hovorkovi

spotifygoogle podcast pocket cast

Pavel Vimr

Pavel Vimr

spotifygoogle podcast pocket cast

Patrik a Kamila Báťkovi

Patrik a Kamila Báťkovi

spotifygoogle podcast pocket cast

Petr Láska

Petr Láska

spotifygoogle podcast pocket cast

Ľubomír Klieštik

Ľubomír Klieštik

spotifygoogle podcast pocket cast

Ján Košturiak

Ján Košturiak

spotifygoogle podcast pocket cast

Jiří Jemelka

Jiří Jemelka

spotifygoogle podcast pocket cast

Vojtěcha Zikešová

Vojtěcha Zikešová

spotifygoogle podcast pocket cast

Adam Walach

Adam Walach

spotifygoogle podcast pocket cast

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.

  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • Č. Ú.: 115-6824330237/0100