Osobní setkání nedovedeme nahradit

Osobní setkání nedovedeme nahradit

Tomáš se celý život věnuje manažerské činnosti. Má rád IT technologie a programování. Proto se tomu začal věnovat profesionálně. Po letech programování však v sobě začal objevovat nový talent. 

Tomáš to umí s lidmi. Umí je posunout kupředu. A to ho začalo bavit. Našel si práci v IT, kde dostal na zodpovědnost celý tým lidí. Poslední tři roky se jeho činnost zcela přesunula na internet. Řídil práci více lidí, kteří seděli u počítačů na několika místech naší zeměkoule. S mnohými se nikdy neviděl osobně. Přesto, že v tomto rozvoji vidí velká pozitiva, tento formát spolupráce musel opustit. Už nedokázal být každodenně uzavřený v místnosti s obrazovkou. Chce se setkávat s lidmi.

Rozhovor s Tomášem najdete nyní už jen jako podcast společně se všemi staršími svědectvímu, která jsme natočili. Poslouchat můžete na:

SpotifyspotifyGoogle podcasts google podcast Pocket casts pocket cast  Overcast a dalších, které najdete na Anchor.

Náš podcast má vždy tři části. V první se dozvíte více o našem hostovi, v druhé se zaměříme na principy jeho podnikání a hodnoty, kterýmí se řídí a nakonec ve třetí časti otevřeme Písmo, abychom se inspirovali a zamysleli nad jeho poselstvím.

Tomáš si pro tento příspěvek vybral slova proroka Ezechiela, kap. 37, verše 12-14.

Proto prorokuj a řekni jim: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. I poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás z hrobů, můj lide. Vložím do vás svého ducha a oživnete. Dám vám odpočinutí ve vaší zemi. I poznáte, že já Hospodin jsem to vyhlásil i vykonal, je výrok Hospodinův."

[widgetkit id="35" name="Podcast"]

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).