Pro co jsem ochotný zemřít já?

Pro co jsem ochotný zemřít já?

Pavel Bělobrádek nezatajuje své onemocnění roztroušenou sklerozou. Navzdory závažné nemoci přijímá významné funkce, tvrdě pracuje a založil rodinu. Jeho hendikep ho totiž učí jednat efektivně.

Není naším zvykem dělat rozhovory s politiky. Toto svědectví vzniklo za účelem zviditelnění naší akce pro mládež BASE CAMP. Bohužel, akci vinou pandemie musíme odložit na příští rok. Ale tento rozhovor by bylo škoda zatajit.

Přivedl do politiky Pavla Bělobrádka sám Bůh? Pavel by byl v kladné odpovědi hodně zdrženlivý a pragmatický, ale nepopřel by, že jeho překotný nástup do čela strany byl velkým překvapením pro všechny. Stačilo se postavit ve správnou chvíli na správné místo, slyšet povzbuzení od správných lidí a neztratit odvahu skočit do neznáma. O cestě Pavla Bělobrádka do čela politické strany, do vlády a "zpět" hovoříme v prvním rozhovoru.

Ve druhém rozhovoru se zaměříme na odpovědnost politika a jeho rozhodování. Nakolik sám Pavel Bělobrádek pouští Hospodina do svých úvah a rozhodnutí? A jak se staví k rozhodnutím, která uzavřel, ale dnes je zjevné, že to bylo špatně? Nebo ještě hůře, již v době, kdy musel chybné rozhodnutí obhajovat, věděl, že to byla chyba?

Ve třetím rozhovoru jsme otevřeli evangelium od sv. Lukáše, začátek 12. kapitoly. Ježíš v úryvku hovoří o strachu o život a přímosti v našem vyjadřování. Tímto směrem jsme také šli do hloubky. Pavlu Bělobrádkovi se hned na začátku vybavilo setkání s Husní Mubárakem, který mu tehdy hrdě přiznal, že je ochotný zemřít pro svého proroka a Boha. A za co je ochotný zemří Pavel Bělobrádek?

Lukáš 12,1-7  Mezitím se shromáždily nespočetné zástupy, že se lidé div neušlapali. Ježíš začal mluvit nejprve ke svým učedníkům: "Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím. Nic není zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude jednou poznáno. Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech. Říkám to vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte! Což neprodávají pět vrabců za dva haléře? A přece ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Ano i vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrabců.

play button Vyšší moc zasáhla

play buttonChybovat je politické

play button Pro co jsem ochotný zemřít já?

Rozhovor vede Marek Chvátal.

Music by Scott Holmes.

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).