Vinou křesťanů jsem se stal ateistou

Vinou křesťanů jsem se stal ateistou

Petr Hamrozi se v mládí odvrátil od víry v Boha. Pohoršovalo ho pokrytectví křesťanů v jeho okolí. A dnes v Jablunkově buduje světové muzeum Bible, aby přiblížil mnohým Boží slovo.

Petr odmítl věřit v Boha, protože neviděl dobrý příklad. Vydal se svou cestou. Ale ukázalo se, že to sám stejně nedovede. Partneři v podnikání ho podvedli. Hledal lásku u žen, které ale nestály o něj. Trvalo 11 let, než se rozhodl ke Kristu vrátit. Po celou dobu se za Petra modlila jeho maminka. A Petr vnímá, že má na jeho druhé konverzi velkou zásluhu. Cesta k víře pro něj ale nebyla snadná. Četl např. duchovní literaturu a mnohokrát ji musel odhodit. To, co se v knihách popisovalo, mu přišlo jako nepřijatelné. Nakonec začal brát denně do rukou Bibli, a ta n ajeho srdce začala působit. O své konverzi svědčí Petr v našem prvním rozhovoru.

Po konverzi se Petr začal modlit a prosit Boha, aby mu pomohl najít Boží vůli. Aniž věděl,.jak to udělá, vnímal silně, že se musí pustit do sbírání Biblí a začít pořádat výstavy. Během krátké doby se mu podařilo nasbírat stovky Biblí a poprvé vyrazil na cestu po republice, aby lidi seznamoval s Písmem. Pracoval takto mnoho let. Nyní již má ve své sbírce přes 4000 Biblí z celého světa i v mnoha kuriozních podobách. Např. Bible pro vězně, ze které nelze ubalit cigaretu, Bible, kterou nelze rozmočit ve vodě anebo kompletní Bible na jednom malém diapozitivu. Dnes už Petr s Biblemi necestuje. Založil v bývalém klášteře sester Augustiniánek v Jablunkově muzeum a nechává lidi přicházet za ním. Více o Petrových aktivitách uslyšíte v druhém rozhovoru.

Ve třetím jsme si, jak je tady naším zvykem, vzali do rukou Bibli, abychom se zamýšleli nad jejím textem. Tentokrát to byl o to hezčí zážitek, protože si Petr vzal jednu Bibli z muzea, která měla vlastní příběh. Vybral text 37. Žalmu:

Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo jednají podle.
Uvadají rychle jako tráva, jak zelené býlí zvadnou.
Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.
Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.
Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.

play button Boj s pokrytectvím

play buttonSběratelem Biblí

play button Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům

Rozhovor vede Marek Chvátal.

Music by Scott Holmes.

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).