Podnikáme, protože chceme být svobodní

Podnikáme, protože chceme být svobodní

Ladislava a Marian Kurucovi se rozhodli věnovat optice. Díky tomuto oboru se seznámili a po čase se také vzali. Marian už v té době podnikal na Slovensku a s Laďkou se pak pustili do společného podnikání i na Moravě.

Dodnes Marian provozuje dvě optiky na Slovensku. Jednu má ale zavřenou. "Nejsou lidi," jednoduše řečeno. Pro práci v optice je nutná souhra více dovedností. Optik musí vedle teorie také ovládat práci se speciálními přístroji, musí umět brousit skla a navíc by měl umět obsloužit zákazníka, aby odcházel spokojený. A takových lidí je podle Kurucových jako šafránu. Proto žijí v naději, že by se mohli optice věnovat jejich tři děti. A zdá se, že to není úplně utopické očekávání. Více uslyšíte v našem prvním rozhovoru (viz níže).

Co však zejména Mariana v podnikání tíží, je nárůst administrativy, chaos v daních apod. O vstupu digitálních technologií do běžného života otevřeně hovoří jako o nové diktatuře. A smiřuje se s myšlenkou, že mohl pro své rebelování snad i skončit ve vězení. O tom vám poví v našem druhém rozhovoru.

Ladislava má velmi ráda Knihu Job. Často si bere k rozjímání její text. Proto jsme si ho vzali i nyní k našemu třetímu rozhovoru nad Písmem. Hovoříme jak o svobodě, tak o naději, o které Job svědčí. K plnému ztotožnění s tímto hrdinou námj ale brání životní standard, který nám zatím Hospodin neodebral.

Job 1,14-22 14  Tu přišel k Jóbovi posel a řekl: "Právě orali s dobytkem a při něm se popásaly oslice. Vtom přitrhli Šebovci, pobrali je a čeleď pobili ostřím meče. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to." Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl: "Z nebe spadl Boží oheň, zachvátil ovce a čeleď pozřel. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to." Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl: "Kaldejci rozdělení do tří houfů napadli velbloudy, pobrali je a čeleď pobili ostřím meče. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to." Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl: "Tvoji synové a dcery hodovali a pili víno v domě svého prvorozeného bratra. Vtom se zvedl od pouště silný vítr a opřel se ze všech čtyř stran do domu. Ten se na mladé lidi zřítil a oni zahynuli. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to." Tu Jób povstal, roztrhl svou řízu a oholil si hlavu. Potom padl k zemi, klaněl se a pravil: "Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno." Při tom všem se Jób nijak neprohřešil a neřekl proti Bohu nic nepatřičného.

play button Jedno tělo díky optice

play buttonPřechodná doba

play button Jobovky

Rozhovor vede Marek Chvátal.

Music by Scott Holmes.

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).