Pro Ježíše bych pojistku neměl

Pro Ježíše bych pojistku neměl

Pavel Obdržálek pracuje jako pojišťovací makléř. Bere svou práci svědomitě a poctivě. Přesto se cítí hodně nepříjemně, když se má druhým "přiznat" k tomu, co ho živí.

Pavel s tím má problém hlavně v cizím prostředí, protože pak musí obvykle čelit předsudkům vůči pojišťovacím poradcům. A tak i v našem prvním rozhovoru začínáme s vysvětlením rozdílu mezi makléřem a poradcem. Dozvíte se tak, jak v principu funguje Pavlova živnost. Jak u poradce, tak u makléře funguje provizní systém. Ale Pavel k němu zaujal originální přístup, aby se ubránil pokušení zneužítí lákavých tučných odměn. Jednu dobu ho to stálo mnoho odříkání, které sdílel s celou rodinou. Poslechnětě si rozhovor Makléř vs. poradce.

Díky usilovné práci se Pavlovi podařilo zajistit potřeby jeho rodiny. Stálo to však i spoustu času a nyní slyší i tvrdou zpětnou vazbu, že nejen prací člověk žije. O dilematu práce vs. rodina hovoří v našem druhém rozhovoru. Ale nezůstaneme jen u rodiny. V pokračování se zaměříme na podstatu činnosti pojišťovacího makléře. Jak pracuje Pavel s tlakem pojišťoven na co nejvýhodnější podmínky pro toho většího a jak se vypořádává s klienty, kteří se nakonec projeví jako podvodníci?

Pro třetí rozhovor nad úryvkem Písma jsme si vybrali evangelium o Zacheovi. Pavlovi je tento celník docela sympatický. I Zacheus měl špatnou povst. Do jaké míry se tito pánové od sebe liší? Co říká Pavel na velkorysý slib pokání, který dal Zacheus Ježíšovi? V závěru rozhovoru se také zaměříme přímo na Ježíše. Vzbuzuje náš spasitel zájem u pojišťovacích makléřů anebo i poradců?

Lk 19,1-10 Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: "Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě." On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to uviděli, reptali: "On je hostem u hříšného člověka!" Zacheus se zastavil a řekl Pánu: "Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně." Ježíš mu řekl: "Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův. Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo."

play button Makléř vs. poradce

play buttonCena svobody

play button Špatná pověst

Rozhovor vede Marek Chvátal.

Music by Scott Holmes.

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).