Mít tak pár minut denně jen pro sebe

Mít tak pár minut denně jen pro sebe

Aleš Zemánek rád cestuje. Láska k cyklistice navíc určila jeho obor podnikání. Před 20 lety začal vyrábět lehokola. Veškerý čas nyní dělí mezi práci a rodinu. A nedávno zjistil, že má problém si najít i krátký čas pobýt v tichu. Přitom mu to tolik chybí.

Aleš měl před maturitou, když onemocněl meningitidou. Navzdory tomu ale školu zdárně ukončil a uzdravil se, aniž by meningitida po sobě zanechala nějaké trvalé následky. Přesto Aleš v dalším studiu nepokračoval a nastoupil do práce jako správce CNC strojů. Ve stejné době si zajel do Norska, bylo mu asi 20 let, kde se poprvé setkal s lehokolem. To změnilo Alešovi život. Nejdřív si doma postavil vlastní. Tím vzbudil zájem u dalších a jakmile dostal výpověď, už věděl, čemu se bude naplno věnovat. O budování Alešovy společnosti Azub bike a jeho největších průšvizích uslyšíte v prvním rozhovoru.

Ve druhém se zaměříme na Alešův vztah k Bohu, modlitbě, rodině a podniku. Otevřeme také otázku ekologie a udržitelnosti, protože i lehokola musela reagovat na rozvoj elektrifikace v cyklistice. Na jedné straně to přináší většímu množství lidí usnadnění mobility. Na druhé to ale naše globální životní prostředí zatěžuje.

Pro zamyšlení nad evangeliem jsme si nyní vybrali úryvek, kde se Ježíš snaží utéci před lidmi, aby byl na chvíli sám. Ale místo toho ho obklopí dav tisíců lidí. A Ježíš je nepošle pryč.

Mt 14,13-21

Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám; ale zástupy o tom uslyšely a pěšky šly z měst za ním. Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné. Když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli: "Toto místo je pusté a je už pozdní hodina. Propusť zástupy, ať jdou do vesnic kopit si jídlo." Ale Ježíš jim řekl: "Nemusejí odcházet, dejte vy jim jíst!" Oni odpověděli: "Máme tu jen pět chlebů a dvě ryby." On však řekl: "Přineste je sem!" Poručil, aby se zástupy rozsadily po trávě. Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. I jedli všichni a nasytili se; a sebrali nalámaných chlebů, které zbyly, dvanáct plných košů. A jedlo tam na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.

play button Život si neřídíme sami

play buttonMít tak pár minut denně jen pro sebe

play button Společenství

Rozhovor vede Marek Chvátal.

Music by Scott Holmes.

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).