Bydlet, pracovat a milovat

Rodina Netíkových z Týnu nad Vltavou patří mezi tradiční zemědělce v jejich regionu. Před 30 lety zatoužil Jiří Netík st. vytvořit pracovní příležitosti i pro postižené lidi. Vytvořil tak projekt sociálního podnikání, který jednak nabízí smysluplnou práci a také vytváří společenství.

Nápad na sociální podnikání dostal Jiří Netík st. během příprav na svatořečení Anežky České. Po jejím vzoru chtěl pomáhat druhým.Proto si Netíkovi našli starý statek, ten zrekonstruovali a zahájili pomoc. Brzy Netíkovi přišli na to, že práce se zvířaty nemusí vyhovovat každému. Proto začali zakládat další provozy. Truhlařskou dílnu, tkalcovnu, keramickou dílnu a další. Dnes zaměstnává jejich spolek Pomoc přes stovku postižených. Ruku v ruce s tím ale jde snaha Netíkových o udržování opravdového společenství, ve kterém je důležitější se sejít k práci a být spolu, než jakékoliv omezení. Více uslyšíte v prvním příspěvku.

Dnes se významně zapojuje do vedení sociálního podniku také syn Jiří Netík. Vede spolek k restrukturalizaci, aby bylo možné udržet ducha společenství i za současného počtu zaměstnanců. Společně usilují o osvětu tzv. sociálního zemědělství. Ve stručnosti, má jít především o návrat k přirozenému způsobu života a práce. Podrobněji na toto téma hovoříme s oběma Jirky v druhém příspěvku.

Pro třetí rozhovor jsme si vybrali text evangelia Mt 10, 34-37. Ukázalo se, že rod Netíků se nebojí náročného hledání, kladení životních otázek a zemědělství opravdu mají krvi, byť se mohou na krátkou chvíli snažit o jiné zaměření.

Text Evangelia:

Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a `nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina´. Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden.

play button Abys to mohl dělat, musí tě to bavit!

play buttonBydlet, pracovat a milovat

play button Hledání

Rozhovor vede Marek Chvátal.

Music by Scott Holmes.

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).