Bůh je naším zastáncem v každé bouři

Marku Dopitovi bylo 20 let, když začal podnikat. Krátce na to poznal svoji budoucí ženu Janu. A nedávno oslavil 20 let od začátku podnikání. Pokud by se ale rozhodoval dnes, asi by s podnikáním nezačal.

marek dopita rodinaMarek se zaměřuje na sestavování čerpadel, odpadních jímek, řídících jednotek apod. Dokonce hned v začátcích sestavil inovativní řídící modul, který si nechal patentovat. Dodnes jej nabízí. Nabízí jej ale i Markova konkurence, která od něj řešení okopírovala. Tato situace ho dokonce dostala do velkých dluhů. Možná proto by se do podnikání už nechtěl podruhé pouštět. Přesto ale Marek vnímá konkrétní zásahy z Boží strany, kterými ho Hospodin podržel a pomohl jak jemu, tak jeho rodině. O tomto příběhu vyprávi v druhém rozhovoru.

V tom prvním se seznámíte s rodinou Marka a Jany. Mají pět dětí a čekají šesté. Jana od začátku Markovi v podnikání vypomáhá. Zároveň se věnuje naplno dětem. A také s Markem hledají nové cesty v podnikání. Např. ochrana před škodlivými vlivy elektrosmogu. Slyšeli jste o něm? Jde o záření z elektrospotřebičů a vysílačů, které může některým citlivějším lidem hodně škodit.

S našimi hosty otevřeme tentokrát 4. kapitolu Markova evangelia (35. až 41. verš), ve které Ježíš vyzve k plavbě po jezeře. Ale strhne se taková bouře, že se málem utopí. V Janě vyvolal tento úryvek vzpomínky na její druhou konverzi, kdy se i díky Markovi vrátila k praktikování víry v Ježíše Krista. Nebylo to snadné.

Mk12, Téhož dne večer jim řekl: "Přeplavme se na druhou stranu!" I opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl. A jiné lodi ho doprovázely.Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná. On však na zádi lodi na podušce spal. I probudí ho a řeknou mu: "Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?" Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: "Zmlkni a utiš se!" I ustal vítr a bylo veliké ticho. A řekl jim: "Proč jste tak ustrašení? Což nemáte víru?" Zděsili se velikou bázní a říkali jeden druhému: "Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr i moře?"že moudře odpověděl, řekl mu: "Nejsi daleko od Božího království." Potom se ho již nikdo otázat neodvážil.

play button O nás

play button Bůh je naším zastáncem v každé bouři

play button Což nemáte víru?

Rozhovor vede Marek Chvátal.

Music by Scott Holmes.

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).