Mysli na druhého v řadě

Jaroslava Valová s manželem Vítězslavem krátce po revoluci založila dnes velmi známou obchodní společnost SIKO koupelny. Začátky byly ale krušné. Valovi mohli během chvíle přijít o veškeré úspory, které do podnikání vložili.

Přesto se jim s velkým nasazením podařilo firmu udržet a rozvíjet. Od samého začátku se do podnikání s nimi pustili i jejich tehdy téměř dospělé děti. Dnes jsou ve vedení společnosti.

jaroslava valova milconNáročný rozvoj firmy neustálo manželství Valových. Asi po pěti letech podnikání se Vítězslav rozhodl odejít z manželství i z firmy. Po delším čase tato situace učinila Jaroslavu Valovou citlivější vůči duchovním potřebám. Ještě jako dítě za doby totality přestala její rodina praktikovat křesťanství. Po překonání těch největších krizí ale Jaroslavu Valovou začal život v církvi opět přitahovat. Svědčí o tom v našem prvním rozhovoru.

V druhé části hledáme spojitost mezi Desaterem a jeho uváděním do života a práce. Pro Jaroslavu Valovou jsou v životě důležité také emoce a zvláště v otázkách víry jí přijde, že vnímat srdcem je důležitější než snaha o pochopení všech pravd. Nestaví se tedy Desatero, řada strohých hesel, do protikladu s emocemi? Formují tato přikázání také fungování SIKO?

Ve třetím rozhovoru bereme podle zvyku úryvek z evangelií. Tentokrát jsme si zvolili vysokou laťku. Řeč bude o největším přikázání, tedy přikázání lásky. Pro našeho hosta je toto přikázání velkým ideálem. Jaroslava Valová na jedné straně pokorně přiznává, že milovat Boha celým srdce a milovat vždy bližního, jako sebe sama, nedokáže. Zároveň po takovém stavu srdce touží a doufá, že k němu dojde.

Velkou životní hodnotou Jaroslavy Valové, kterou i nesmazatelně vyryla do každodenní praxe v SIKO, je heslo: „Mysli na druhého v řadě.“ Smyslem tohoto přikázání je mít vždy na paměti, že na mou práci někdo naváže a potřebuje, aby k tomu měl co nejlepší podmínky. Při promýšlení do detailu se taková hodnota může proměnit až ve zmíněné přikázání k lásce k bližním.

Mk12,28-34:  Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: "Které přikázání je první ze všech?" Ježíš odpověděl: "První je toto: `Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly!´ Druhé pak je toto: `Miluj bližního svého jako sám sebe!´ Většího přikázání nad tato dvě není." I řekl mu ten zákoník: "Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho; a milovati jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc, než přinášet Bohu oběti a dary." Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu: "Nejsi daleko od Božího království." Potom se ho již nikdo otázat neodvážil.

play button Už si nevymýšlej!

play button Rozum a cit

play button Mysli na druhého v řadě

Rozhovor vede Marek Chvátal.

Music by Scott Holmes.

 

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).