Podnikat jako služebník

Podnikat jako služebník

Juraj Habovštiak měl ještě velmi malé děti, když zanechal dobrého místa ve firmě Tesla a doma v garáži začal podnikat. S přáteli začal konstruovat stroje a podařilo se mu „z ničeho“ vybudovat velikou a úspěšnou firmu MTS s.r.o., která dodává jednoúčelové stroje.

Hned v začátku si stanovil, že chce podnikat jako křesťan a držet se toho, co chce Ježíš. Přesto, že to bylo někdy nepříjemné, plnil své povinnosti bez hledání kliček a optimalizací. Samozřejmostí pro Juraje Habovštiaka je také častý kontakt s Písmem. Stále více si také začal uvědomovat, jak důležitý je pro něj změna v přístupu k firmě a lidem v ní. Zvolil si postoj pokorného služebníka, který se snaží naslouchat. Pan Habovštiak se chce více podobat Ježíši, který myl učedníkům nohy, než velkému šéfovi, který ví lépe, co má druhý dělat.

Tato témata rozebíráme i v následujících rozhovorech, které vede Marek Chvátal.

Moje láska ke strojům

Podnikat jako služebník

Nad textem Matoušova evangelia

Music: https://www.bensound.com/royalty-free-music

Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Anebo jak to, že říkáš svému bratru: `Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka´ - a hle, trám ve tvém vlastním oku! Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.

(Mt 7,1-6)

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).