Investor do Božího království

Adam Walach dnes věnuje více jak polovinu svého zisku na dobročinné, převážně misijní, účely. Chce totiž, aby se i ostatní setkali s Ježíšem. Jako on.

adam walachK mentalitě štědrého filantropa však Adam Walach dozrával postupně. V prvních letech úspěšného růstu jeho rodinné firmy Walmark se soutředil spíše na úžívání radostí, které nabízí tento svět. Ale neměl pokoj. Dokonce i ti neúspěšní byli šťastnější než on. Později se zamiloval a se svou ženou se rozhodli žít křesťanství naplno. Cestu úspěchu a dávání popisuje Adam Walach v rozhovorech pro náš web.

Adam Walach se narodil 19. prosince 1963 v Českém Těšíně. Jeho nejoblíbenějšími biblickými postavami jsou Ježíš, kterému se snaží podobat a král David. V prvním příspěvku hovoříme o dětství Adama Walacha, konverzi, počátcích podnikání a rodině.

Rozhovory vede Marek Chvátal.

1. Na cestě k poznání Ježíše (22 min)

2. Investování do Božího království (25 min)

3. Nad textem Matoušova evangelia (21 min)

Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? (Mt 6,25-27)

Music: https://www.bensound.com/royalty-free-music

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).