Povolání podnikatele XVIII.

Globalizace, komunikační technologie, rostoucí vliv peněz a individualismus. Tyto faktory nejvíce ovlivňují náš svět podnikání. Ne všechny zmíněné faktory ale vidí dokument Povolání podnikatele jako ryze negativní.

Přesto ale upozorňuje na největší negativní jevy spojené s odosobňováním vinou globalizace, s šířící se samotou navzdory technologiím usnadňujícím komunikaci, s prohlubováním nerovnosti mezi chudými a bohatými a relativizací hodnot vinou rostoucího individualizmu.

Jak tyto problémy vnímá biskup Josef  Nuzík?

Text 17. článku:

Medzi mnohými zložitými faktormi, ktoré ovplyvňujú podnikanie na lokálnej aj globálnej úrovni, sú štyri, ktoré sú hodné osobitného povšimnutia, keďže v priebehu posledného štvrťstoročia podstatne zmenili prostredie podnikania. Prvé tri navzájom úzko súvisia:

(1) globalizácia,
(2) nové komunikačné technológie,
(3) financializácia ekonomiky.
Štvrtý faktor (4) – kultúrne zmeny – a osobitne otázka individualizmu a sprievodných etických teórií relativizmu a výlučne osobného prospechu – môže podľa všetkého predstavovať najväčšie nebezpečenstvo pre kresťanov podnikateľov. Samozrejme, jestvuje veľa ďalších faktorov ovplyvňujúcich podnikanie v súčasnosti (regulácia zo strany štátu, úloha medzinárodných inštitúcií, odbory, environmentálne otázky, napätie medzi pracovným a rodinným životom a ďalšie), pričom všetky si zasluhujú analýzu. V záujme stručnosti sa však bližšie sústredíme len na spomínané štyri.

play buttonPOVOLÁNÍ PODNIKATELE XVIII.

Music by Scott Holmes.

Poslechněte si starší díly:

POVOLÁNÍ PODNIKATELE XVII.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE XVI.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE XV.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE XIV.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE XIII.

Povolanie podnikatela download

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).