Mons. Jan Graubner: První kroky k synodalitě

Mons. Jan Graubner: První kroky k synodalitě

Papež František nás zve na synodální cestu. Oč jde? O obnovu, která má být společným dílem.

Proč společným? Jsme nemocní individualismem. Žijeme a myslíme příliš sami a neumožňujeme Duchu Svatému, aby z nás budoval společenství. Společné hledání nekončí překřičením druhých, ani hlasováním. Jde o společné naslouchání Duchu Svatému. Prvním krokem je ztišení a naslouchání. Miluji toho, kdo mluví, proto mu neskáču do řeči a nechám ho domluvit. Když mluví, nepřipravuji si odpověď, ale i když má jiný názor, hledám v jeho názoru semena pravdy. Nechci ho ubít argumenty, ale spolu s ním chci dojít k pravdě.

Kdo mluví, miluje ty, kteří poslouchají, proto je upřímný a laskavý. Láska je podmínkou plodného dialogu, je znamením otevřenosti Duchu Svatému, který je láska. Když ho necháme v sobě milovat, může nás vést a dávat moudrost.

Abychom bezpečně poznávali Boží vůli, je třeba odmítat ducha světa. Mít odvahu být jiní. Nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale změňte se, obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé, píše sv. Pavel Římanům. Musíme naslouchat hlasu Ducha Svatého ve svém nitru, ne touhám těla. Galaťanům Pavel radí: Žijte duchovně a nepropadnete žádostem těla. Důležitý je taky postoj lásky, která hledá dobro druhého. Filipanům píše: Za to se modlím: Ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší. A Kolosanům píše, že o poznání Boží vůle je třeba se modlit, protože poznání Boží vůle je dar. Důležitá je i zkušenost starozákonního proroka Daniela. Když se modlí o dar poznání, dostane ho až po třech týdnech postu. Zjeví se mu anděl a říká: Od prvního dne, kdy ses rozhodl mít pochopení a pokořit před Bohem, byla tvá prosba vyslyšena. Proč tak pozdě, když ho Bůh vyslyšel hned? Musel v modlitbě a postu dozrát.

Obnova církve začne v každé rodině, kde takto začneme jednat.

+Jan Graubner

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).