Položte své podnikání pod Ježíšův kříž

Položte své podnikání pod Ježíšův kříž

Nemusíte zrovna krachovat, abyste začali čerpat v maximální míře skutečnou podporu pro vaše podnikání. Klidně se vám může i dařit lépe, než v předchozích letech. Pro využití programu Anti-culpa, které již po dvě milénia poskytuje Boží království, stačí pohlédnout ve správný čas na správné místo.

Nikdy jste asi nebyli blíže soucitu s bitým a křižovaným Ježíšem. Po třech letech neúnavné služby člověku se Kristus dostal do mučírny. Mocnější než on mu začali postupně brát všechno, co měl. Lidé si přestali vážit jeho práce. Přestali si Ježíše vážit jako člověka. Odmítli jeho poslání a divy. Poté následovala Kristova důstojnost a nakonec i život. Jen ta suknice zůstala pohromadě.

Bojíte se, že začnete ztrácet vše, co máte, tak jak o to přišel Ježíš Kristus? Nebo už se vám to dokonce děje?

Marná jsou slova útěchy a chlácholení či zaříkávání obav. Máme se totiž čeho bát a máme co ztratit. Než ale propadneme zoufalství, co se raději podívat na kříž? Nic neříkejte! Jen se dívejte. Podívejte se Ježíšovi do očí. Jeho pohled byl vždy velmi silný. Dívejte se mu do očí, než vyhasnou a zůstanete sami.

Je to Ježíš, který má soucit s vámi. Ten Ježíš, který visí probodaný na dřevě a dusí se. Kristus šel na Golgotu, protože vás nechtěl nechat ve vašich průšvizích. Nepotřebuje politovat, protože to dělá vědomě a má jasný cíl. Ježíšův cíl však není smrt, ale život. Plný a věčný život. Jaký je váš cíl?

Ani vy nepotřebujete politovat. Zajisté se vám hodí rouška, kterou vám podává Veronika. I Šimon z Kyrény by na vaší křížové cestě neměl chybět. Ale nenechávejte se oplakávat, jak tomu bránil i sám Ježíš. Lítost nezachraňuje, spíš bere odvahu a sílu.

Podívejte se teď na Kristovy ruce a nohy. Prohlédněte si je pořádně. Co vidíte? Já tam vidím vše pohlcující bolest. Patří na Kristův kříž a patří i na ten váš. Jak naložil Ježíš s touto bolestí? Nechal ji být a sloužil i z kříže. Sedmkrát promluvil a ani jednou se nezmínil o svém utrpení. Stejně naloží Ježíš s vaší bolestí. Proč by ji odnímal, když ke kříži patří? Proč by ji něčím tlumil, když vás musí dovést ke správnému cíli? Už víte, jaký je váš cíl?

Nic nebolí věčně. Ježíš Kristus podlehl mučení a zemřel. Jeho tělo odnesli učedníci do hrobu. Hrob pečlivě zavřeli. Je konec. Můžeme se teď společně s učedníky schovat a začít se bát o svůj život. Bylo to fajn, ale teď to všechno skončilo. Už se nedá nic dělat.

Nedívejte se na učedníky! Jděte k hrobu a dívejte se pořádně. Ano, je zavřený a je v něm ticho. Je tam jen Kristovo tělo. Dívejte se i duchovníma očima a Ježíše zahlédnete. Sestoupil do podsvětí, aby vysvobodil ty, kteří vás předešli v utrpení. Teď se to děje! Na zemi je klid a spasitel spí. Ale v pekle je strašný hukot. Vidíte? Slyšíte? To je dobře.  Pokud po tomto zážitku půjdete vůbec spát, nezapomeňte přijít ke hrobu za svítání.

Kámen od hrobu je odvalený a hrob je prázdný. Všichni jsme zaspali. Ježíš měl dokonce čas složit plátno, do kterého byl zabalený a tiše odejít. Je zbytečné hledět do hrobu. Tady už se nic dít nebude.

Ježíš vstal z mrtvých. Dnes žije věčný a naplněný život.  Svého cíle ještě ale zcela nedosáhl. To vše podstoupil pro to, abyste i vy měli naplněný život. Že ho stále ještě nemáte? Podívejte se do očí Vzkříšenému. Neuhýbejte pohledem a vytrvejte. Tyto oči už nikdy nevyhasnou. Jsou plné naděje. Naděje, která proměňuje váš život. Naděje, která proměňuje vaši bolest. A konečně naděje, která proměňuje vaše podnikání. Teď a tady.

Odvážné Velikonoce přeji!

Marek Chvátal

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).