Tři argumenty, proč se má váš byznys podobat Božímu životu

Tři argumenty, proč se má váš byznys podobat Božímu životu

Slyšeli jste, že člověk má svou důstojnost díky Bohu. No a já vám říkám, že by se jí mělo přibližovat i vaše podnikání.

Nejde v zásadě o složitou úvahu. Jistě jste také slyšeli, že firma není budova, ale lidé v ní. I ve světském duchu se o rozvoji podnikání hovoří jako o rozvoji vztahů. Myslíme na druhé, protože jim produktem sloužíme. Podnikatelé se mnohdy obětují pro dobro věci. Důležitá je také atmosféra ve firmě. A kdo upřednostňuje peníze před lidmi, nedělá dobře.

Podle mne je byznys ze své podstaty křesťanský. Pokud se setkáváte s opakem, pak jde o minutí se cíle daného podnikatele. V terminologii morální teologie „netrefit cíl“ znamená vlastně zhřešit. Jestli podnikatel či živnostník jedná moudře, pak se řídí Božím slovem, i kdyby Bibli nečetl. Máme v sobě totiž tzv. přirozený zákon, který pomáhá našemu svědomí učit se poznávat dobro. Samozřejmě lze i svědomí pokřivit a ztratit se v bludech. Ale to si asi nechám na jiný článek.

Jaké jsou ty slíbené tři argumenty? Jsou jimi Otec, Syn a Duch svatý.

Bůh Otec

Bůh Otec je původcem všeho. On je první. Projekt univerza patří prostě jemu. Samozřejmě, od věčnosti v tom s Otcem jedou i Syn a Duch. Ale první je vždy Otec.

V čem jste první vy? Máte vize a plány, touhy a potřeby? Musíte své vize proměňovat ve skutečnost? Takže první kroky v podnikání děláte s Otcem. To on vás učí chodit. Dokonce vás učí mluvit. Ano, umění řeči je doménou matek. Proto někteří teologové upozorňují, že není dobře zapomínat na mateřskou tvář Boha.

Pokud tedy selháváte ve strategii nebo nevíte, co dál, ptejte se svého Otce. A pokud vám to konfese dovolí, tak i Panny Marie. Nové impulsy do byznysu vám přináší Otec. Jestliže se dlouhou dobu nic neděje, vše je v klidu bez obtíží, pak jste asi nebyli dlouho na schůzce s Otcem.

Bůh Syn

Máte byznys rozjetý a více méně to klape. Jenže vám do toho posílá Otec další osoby. Začínáte být odpovědní za další, kteří vám byli svěřeni. Možná jste po nich moc netoužili, ale Otec je má rád. Tak se tomu učíte i vy.

Když se vám podaří zůstat v kontaktu s Otcem v upřímné modlitbě, budete růst také v moudrosti. A to vás povede k ochotě vydat se druhým podle vzoru Syna. Nechce se, ale musí se. Jste svobodní, jste však taky odpovědní. Komu? Otci? Pokud ano, pak se ho snažíte napodobovat. Díky Ježíši máme know how pro následování a obrácení. Pokud nechcete být odpovědní Otci, tak milujete sebe. A to je, bohužel, minutí cíle. L

Čteme-li evangelia do konce, tak zjistíme, že Synova ochota milovat hříšníky měla dramatickou zápletku na kříži. Než si Ježíš na ramena vzal ten dřevěný, vyzval nejen podnikatele, aby přijali i svůj vlastní kříž. Sami byste mohli vyprávět, co vše to obnáší.

Jestli tedy padáte pod křížem, Ježíš to nedal prokazatelně třikrát, pak se můžete s důvěrou obracet na Syna. Nejen že Ježíš třikrát vstal. Syn taky zemřel, byl až v podsvětí, a nakonec vstal z mrtvých. Definitivně. To čeká i vás a plody vašich bohulibých snah. Jen vytrvat. J

Bůh Duch svatý

Znáte ho jako Utěšitele a Přímluvce. Duch svatý je nejméně pochopitelná osoba Boha. A dělá dobře, že si vane, kudy chce.

Proč nám to někdy vadí? Duch svatý je silným zdrojem energie, pokoje, jistoty. Duch svatý ale také dává dokonalý feed back na naše míjení se cílů. Dělá to pravidelně a vytrvale. Buď jsme v pohodě anebo v háji. Stav mezi tím vlastně neexistuje. Kdo se do něj snaží dostat, jen ignoruje to první nebo druhé.

Pokud jste zrovna v pohodě díky Duchu svatému, tak ustavičně děkujte Bohu a snažte se klid neztratit. Tedy dokud Otec nerozhodne o změně strategie.

Pokud jste v háji díky Duchu svatému, tak ustavičně děkujte Bohu a snažte se činit pokání. Bůh vám odpustí a dopřeje vám svůj pokoj.

Ať už jste v pohodě nebo v háji, přenášíte to na své okolí. Lidé, se kterými spolupracujete a podnikáte, vás vidí. Vnímají vaše dobro i zlo. Sdílíte s ostatními Ducha svatého tak, jak s ním dokážete žít. Čím blíže si budete, tím opravdovější bude atmosféra ve firmě, ve vašich vztazích. Podle toho vám poskytne Duch svou útěchu v podobě pokoje anebo přímluvy, kterou vás bude nabádat k zaměření se na dobro.

Každý den nyní můžete začínat ve jménu Otce, se kterým jste vše dobré začali; ve jménu Syna, se kterým se učíte milovat jako Otec a nést obtíže života; ve jménu Ducha svatého, který vás učí žít v úspěchu a pracovat s pády.

Tak ať se vám to daří.

Marek Chvátal

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).