Roman Joch: Michael Novak, kapitalismus a socialismus

Roman Joch: Michael Novak, kapitalismus a socialismus

„Kapitalismus je nerovnoprávný podíl na bohatství…, socialismus je rovnoprávný podíl na bídě.“ - řekl Winston Churchill a jako ve většině svých výroků, měl pravdu. Kapitalismus vede k úžasné tvorbě bohatství, to je však ve společnosti trhem rozdělováno nerovně. Socialismus usiluje o rovnost, což v praxi vede k rovnosti v chudobě.

Proč je tomu tak? Americký myslitel a teolog slovenského původu Michael Novak (1933-2017), autor mezinárodního bestselleru „Duch demokratického kapitalismu“ z roku 1982 (česky 1991) rád kladl otázku, od jakého základu je odvozeno slovo kapitalismus.

Řeknete si od slova „kapitál“, přece, a máte pravdu, ale Novak šel hlouběji a ptal se dál, od jakého základu je odvozeno slovo kapitál?

Tou odpovědí je v posledku latinské slovo caput, které označuje hlavu, tedy um, rozum, inteligenci. Zdrojem bohatství je v posledku lidský rozum, vynalézavost a tvořivost (k té za chvíli).

Michael Novak rád uváděl případ černé páchnoucí tekutiny v arabské poušti, která byla úplně k ničemu, nedala se pít. Po staletí byla bezcenná. Říká se jí ropa.

Dnes je zdrojem bohatství – kdo má ropu, je bohatý. Ale ne tak rychle, řekl by Michael Novak. Nikoli ropa samotná, nýbrž ropa spojená s lidským umem, s lidskou vynalézavostí, která vymyslela, že zpracovanou ropu lze použít jako palivo pro zápalné motory – a až pak se stala lukrativní komoditou. Předtím byla jen páchnoucí, nepoužitelnou tekutinou. Zdroj bohatství z ní udělala lidská hlava, ta je v posledku tím skutečným zdrojem bohatství.

A tím se dostávám k tomu, že Michael Novak byl křesťanský teolog. Člověk je stvořen k Obrazu Božímu a má tudíž i určité vlastnosti a dovednosti, byť v mnohem menší míře, než Bůh. Jednou z nich je rozum, inteligence. Druhou tvořivost. Bůh je Stvořitel všeho, světa i člověka. A člověk se na Božím stvoření podílí tím, že je taky bytostí tvořivou. Člověk tvoří, je schopen vytvářet bohatství. Z nepoužitelné ropy vytvořil použitelné paliva, benzín a naftu. Člověkem tvořícím v ekonomice je jednak vědec, vynálezce, ale i podnikatel, zaměstnavatel, kapitalista. Vytvářejí bohatství díky tvořivosti, která byla do člověka vložena Bohem. Aby tak mohli činit a vymaňovat lidstvo z chudoby, potřebují k tomu vládu zákona, právní stát a garance i nedotknutelnost soukromého vlastnictví. Máte-li garantováno soukromé vlastnictví a vládu zákona, máte tržní hospodářství, neboli kapitalismus, který dokáže díky lidskému umu vytvořit mnohem více bohatství, než  kolik je člověk za svůj život schopen spotřebovat.

Na závěr jedna anekdota, kterou Michael Novak taky rád uváděl. Prezident jedné latino-americké země, tuším Bolívie, kdysi v 70. letech 20. století prohlásil, že pro zemi je lepší, aby se rodila malá selata než malé děti. Proč? Když se narodí dítě, bohatství na hlavu (per capita) klesne, protože se narodil další hladový krk. Když se však narodí malé prase, bohatství na jednoho obyvatele stoupne…

V čem je chyba této levicově-populistické úvahy? V tom, že prase za svůj život nevytvoří více bohatství, než spotřebuje, zatímco člověk, pokud mu to zákony a okolnosti dovolí, ano. Zdrojem bohatství není prase, nýbrž člověk, jeho caput.

Proto kapitalismus, lépe řečeno kapitalisté, lidé tvořiví a s vynalézavostí, jsou zdrojem bohatství a nejlepší cestou k vymanění chudých z chudoby.

Autor: Roman Joch

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).