Svatý Homobonus – manžel, podnikatel a otec chudých

Svatý Homobonus – manžel, podnikatel a otec chudých

Prosby o přímluvu svatých provázejí Kristovy následovníky od samých počátků církve. Dokonce již v katakombách, kde se ukrývali první pronásledovaní křesťané, najdeme na některých hrobech rané nápisy s prosbami o modlitby těch, jež své současníky předešli k Bohu.

Většina z nás si jistě vybaví svatého Antonína jako přímluvce v případech hledání ztracených věcí nebo svatou Ritu, velkou pomocnici při řešení beznadějných situací. Ale věděli jste, že svého speciálního patrona mají v nebi i podnikatelé? I přesto, že svatý Homobonus Tucenghi žil ve 12. století a pravděpodobně neřešil facebookovou reklamu nebo PR články ke svému podnikaní, může nám být v mnohém blízký. Pojďme se o něm dozvědět víc.

Homobonus se narodil v severní Itálii a nebyl ani knězem, ani řeholníkem, jak bychom možná od světce jeho doby čekali. Byl to ženatý laik a obchodník. Záhy po svatbě začal vnímat to, že mu Pán Bůh v jeho krejčovském podnikání tolik žehná právě proto, aby mohl tišit chudobu obyvatel Cremony, kde žil. Nesplnil si však tuto svou Bohulibou činnost „pouze“ tím, že by daroval peníze a tím by bylo hotovo. Ty opravdu chudé, kteří se styděli žebrat, navštěvoval v jejich domovech a sám jim potřebné finance přinášel. Když někteří obchodníci v jeho okolí krachovali, ne svou vinou, podporoval je v jejich podnikání, dokud se opět nepostavili na vlastní nohy.

Neustále rostoucí počet milodarů, které Homobonus rozdával, znepokojoval jeho manželku. A to až do té míry, že podle legend (pravděpodobnost jejich pravdivosti je, přiznejme si, více než vysoká J) na něj byla velmi ostrá. Tento svatý muž si však její spílání nenechal líbit a odpovídal jí slovy žalmů, jež oslavují, když se člověk stará o nuzné. (No dovedete si takovou manželskou rozepři představit? J)

Když přišla do Lombardie, dnešními slovy, ekonomická krize, Homobonus začal sám trpět nedostatkem. Mnoha zázračnými způsoby mu ale Pán Bůh začal doplňovat to, co rozdal chudým. Když to jeho žena viděla, činila pokání a i ona se stala štědrou pomocnicí lidí v nouzi.

Svatý Homobonus čerpal sílu z každodenní ranní mše svaté. 13. listopadu 1197 při bohoslužbě umírá. Zpráva o jeho úmrtí otřásla celým městem a záhy po pohřbu se k jeho hrobu začaly konat procesí a dály se tam mnohé zázraky. Papež Inocent III., nazval svatého Homonoba v bule jeho svatořečení „otcem chudých“ a „ světcem, který je stále stromem zasazeným u tekoucí vody, který dává své ovoce i v současných dobách“.

Byla by škoda, nevyužít pomoci, kterou nám svatí nabízejí. A kterému z nich se svěřit se svými profesními starostmi víc než člověku, který s láskou k Bohu i bližnímu, podnikal?

Svatý Homobone, oroduj za nás!

Autor: Alžběta Kalábová

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).