Petr Smékal: O malých krocích

Petr Smékal: O malých krocích

Vzpomínám si na jednu konzultaci, kde jsme s klientkou pátrali po tom, jak do jejího života navrátit  spokojenost a harmonii. Klientka měla na první pohled vše, co můžeme považovat za znaky spokojeného člověka.

„Kdo je věrný v maličkosti, je věrný rovněž ve velké věci, a kdo je nepoctivý v maličkosti, je nepoctivý rovněž ve velké věci“ Lk 16,10

Co jsou znaky spokojeného člověka? Zdraví, bydlení, hezké vztahy v původní rodině, přítel, smysluplná práce, přátelský pracovní kolektiv, podpůrná vedoucí, pravidelné finanční ohodnocení.

Přesto v životě této klientky nastal okamžik, kdy její spokojenost nabrala na pomyslné škále směr od „deseti k pěti“ a možná i níž. Přesněji, na moji otázku, kam by umístila svoji spokojenost se svým žitím, klientka zakreslila na škále číslo dvě. Dostala se už tak nízko, že přemýšlela o pracovní neschopnosti a žádosti o předepsání antidepresiv.

V průběhu konzultace jsme rozvíjeli představu, jak by klientka chtěla vést svůj život. V terapeutickém jazyce tomu říkáme „preferovaná budoucnost“. Při popisu této preferované budoucnosti klientka často zmiňovala, že se probouzí v jiném prostředí. „Jiné“ užila v kontextu nikoli vlastního bydlení (dosud bydlí v podnájmu), ale toužila po změně prostoru, který ji bude sloužit jako zázemí pro kvalitní odpočinek, relaxaci, soukromí a intimitu. Celá zářila a v očích se ji jiskřilo nadějí a štěstím. Říkal jsem si, že máme dobrý cíl – uspořádat věci v oblasti bydlení. Ukázalo se, že změna bydlení je pro klientku příliš velký krok a přesto, že celá zářila štěstím při představě probuzení v jiném bytě, převážily obavy a překážky při hledání nového podnájmu nad přínosy. Nakonec si klientka odnesla z konzultace svůj první krok v tom, že bude pravidelně vstávat  do práce v určitou, pevně stanovenou hodinu a přes sms mi dá vědět, zda se jí podařilo tohoto kroku docílit. Jelikož neměla dost energie na pravidelnost, nabídl jsem experiment s hodem korunou. Zazvoní jí budík a ona si hodí korunou. Padne-li hlava, potom ihned vstane, padne-li „orel“, naloží s ranním vstáváním dle libosti. Experiment jí poskytl, mimo jiné, bezpečný prostor pro obnovení sebedůvěry ve zvládání každodenních událostí. Zvládnutí ranního vstávání jí přineslo do života úspěch, který jí otočil pozornost k tomu, co umí a co v jejím životě funguje. Alexandr Dumas jednou řekl: „Nic nemá takový úspěch jako úspěch“. Klientka posilněná svým úspěchem postupně otáčela pozornost k dalším svým úspěchům a její spokojenost rostla, do života se jí vracela harmonie.

Adventní doba, vánoční svátky a příchod nového kalendářního roku přináší do života mnoha lidí radostné okamžiky. Závěrem roku někteří bilancují, někteří si dávají nové cíle, předsevzetí.

Chci Vás touto cestou povzbudit ke stanovování malých kroků, které jsou splnitelné, reálné a přinesou Vám povzbuzení, nikoli frustraci, že to nezvládáme. Být věrný v maličkostech nakonec přinese velké věci. Tak, jak o tom, píše evangelista Lukáš.

Přeji Vám, abyste byli věrní v maličkostech kolem sebe, často to jsou v očích jiných velké věci. Úsměv, dobrá nálada, pozdravení pokoje, žehnání, modlitba, slova o tom, co se daří, svědectví o přítomnosti Boha v mém životě.

Krásné prožití adventní doby, svátků narození Krista a úspěšný vstup do roku 2020.

Petr Smékal

Nenechte si ujít novinky z KOMPASu

Odběr novinek z KOMPASu = zajímavé informace, pozvánky na kluby, semináře, konference, duchovní obnovy a další události.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Denně verš z Bible na email

Zadejte Vaše celé jméno a kontaktní e-mail a budeme Vám každé ráno posílat verš z Bible
Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR).