Podpora

 • Pomoc pro vážně nemocného Václava Plíška

  Zveřejňujeme prosbu o pomoc pro rodinu křesťanů, kterou potkala neuvěřitelná série tragédií. Jedná se bohužel o pravdivý příběh. Informace jsme si ověřovali.

  Z dopisu Václava Plíška

  Odstěhovali jsme se z Prahy do Skalice u Frýdku-Místku, aby manželka měla v častých zdravotních problémech pomoc od rodičů. A v té době jsme začali na zahradě rodičů stavět dům. Pracuji stále jako kameraman v televizi Noe. Ke staršímu synovi Jakubovi se nám po delší době narodil syn Filip. A ten nám v sedmi týdnech věku onemocněl těžkou virovou infekcí. Dva a půl měsíce bojoval o život. Manželka ho v nemocnici pokřtila v nebezpečí života. Nyní má poškozené tlusté střevo. Často pobývá v nemocnici. Trpí ulcerozní kolitidou, která se za poslední rok výrazně zhoršila. Nyní zjišťují, že to bude asi jiná, závažnější diagnóza. Relapsy onemocnění jsou každé dva měsíce a každý z nich je horší, než ten předešlý. Období mezi relapsy jsou kratší, než by k regeneraci potřeboval. V průběhu relapsu má až 20 krvavých stolic denně, křečovité bolesti břicha doprovázené nechutenstvím a únavou. V období remise i relapsu je potřeba se vyhýbat potravinám, které netoleruje (rýže, rýžová mouka, rýžová krupice, rýžový škrob, ovesné vločky, zelí, brambory, rafinovaný cukr, některé druhy ovoce v čerstvém stavu…) Od ledna užívá kortikoidy a nyní čtyři měsíce imunosupresiva, v důsledku terapie přestal růst. Manželka byla v obtížných podmínkách s ním. Sama má velké zdravotní problémy s bolestmi hlavy, které vyústily v permanentní. Trápí nás hlavně finanční stránka. Protože manželka Ludmila se stále stará o syna Filipa, má jen malý příspěvek na péči, a tak nám chybí její příjem. Máme dluhy, které těžko splácíme a ve stavbě domu nepokračujeme. Dům je nedodělaný a tak bydlíme 3 roky bez kolaudace.

  Měl jsem teď zvláštní týden. V úterý mi paní doktorka v nemocnici oznámila, že mi zbývá pár měsíců života. Mám pokročilou rakovinu slinivky, která už metastázuje do jater a do cév a ukázala mi i podrobně na skenu metastázy z CT vyšetření.

  A teď se s tím musíš poprat! Říkala, že to je tak pokročilé, že se s tím nedá nic dělat operativně. A že je jí to velmi líto. Říkala, že můžou jen zkusit chemoterapií prodloužit o trochu život. Ale vyléčit nejde. Mám si vybrat, kam chci jít. A tak slyšíš to lidské - lékařské stanovisko - konečná. Horizontála. Ale přes tu všechnu beznaděj zůstal člověk klidný. To je ta druhá stránka, ke které se upíná celý můj život. Vertikála. Bůh, který to přesahuje, který nás má rád. Ke kterému se snažím celý život kráčet, i když s různým klopýtáním.

  A tak v okamžiku je to tady! Asi dříve, než jsi chtěl. A vzpouzet se ale vůbec nechceš, to bys porušil vše, za čím jsi pořád stál. A ještě Tě něco uklidňuje a dává Ti klid. Přesto ale přicházejí různé otázky typu: kdo zajistí rodinu, když jsi ji živil. Kdo dodělá dům, kdo pomůže vychovat syny, kdo pomůže manželce, když je nemocná, kdo, kdo… Jsou to sice asi druhořadé otázky, ale pěkně dovedou znepokojit. První je nyní důvěra v Ježíše, dobrého Boha. Věřím a prosím ho modlitbou o milost uzdravení o zázrak. O sílu přijmout Jeho vůli. Vím, že v Něho mám důvěru a také Jemu plně důvěřuji. Tak také především prosím o modlitbu i tvoji rodinu, spolupracovníky, známé.

  Řeším teď o to více otázky jejich budoucnosti, přežití. Dnes jsem byl na pouti na Turzovce, nemáme to daleko, hodinu cesty. Byl tam takový zvláštní klid. Zítra odpoledne (23. 9.) odjíždím s manželkou do Brna, kde v pondělí ráno nastupuji do Masarykova onkologického ústavu na Žlutý kopec, kde si udělají své odběry a začnou do mne pumpovat jedy v podobě chemoterapie.

  Nyní nevím, co bude následovat. Neztrácím naději. Hospodin, Bůh je velký a mocný a stále nás vede. Prosím o zázrak k oslavě dobrého Boha…“

  Jeho číslo účtu je 135217784/0300

 • Auto pro Domácí hospic sv. Zdislavy

  Posláním domácího hospice sv. Zdislavy je pomáhat nevyléčitelně nemocným lidem, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení. Je poskytována těm, kteří chtějí dožít doma, a o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat. Rodinní příslušníci nebo jiní pečující mohou být unaveni z nepřetržitě poskytované pomoci, proto součástí hospicové péče je možnost využit odlehčovací službu. Ta nabízí blízkým možnost odpočinku tím, že péči o jejich blízkého na určitý čas převezme a pomáhá nemocnému např. s osobní hygienou, podáním jídla apod.

  Pro rodinu je někdy velmi těžké si představit, jak doprovázení doma zvládnou. Snažíme se proto být oporou po odborné i lidské stránce jak pacientovi, tak i rodině. Ze zkušenosti víme, že i v domácím prostředí je možné dobře zvládnout bolest i jiné symptomy, které jsou s nemocí spojeny. Proto naše nabídka pomoci zahrnuje péči o pacienta v oblasti zdravotní, sociální, duchovní i duševní. Každý nemocný si z naší nabídky může vybrat to, co si přeje. Vždy je ale využita zdravotní péče. Na základě získané důvěry si rodina často vyžádá pomoc pečovatelek. Podpora psychoterapeuta je využívána taktéž.

  Domácí hospic sv. Zdislavy se výrazně proměnil na zdravotně sociální službu v roce 2014, kdy vedoucí, Mgr. Eva Vráblová, přizvala ke spolupráci primáře MUDr. Ladislava Kabelku, PhD. Od té doby byla nastartována spolupráce s dalšími lékaři, z toho i s jedním zubním lékařem. V týmu pracuje cca 9 zdravotních sester a další sociální pracovníci a pracovníci sociálních službách - pečovatelé. Dalším členem týmu je psychoterapeut a pastorační asistent. Péči zajišťujeme 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

  Spolupráce s pacientem a rodinou vzniká na jejich žádost, na žádost praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře. Vždy je velmi důležitá spolupráce s praktickým lékařem.

  Rodina s podpisem smlouvy dostává pohotovostní číslo, na které se dovolá vždy a může s námi konzultovat případné problémy a obavy. Ze strany rodiny očekáváme, že pokud je to jen trochu možné, využije polohovací elektrické lůžko a další potřebné kompenzační pomůcky a přizpůsobí domácí prostor. Podle vyjádření lékařů se snažíme u pacienta doma vytvářet malou nemocnici. Je nutné, aby se pacientovi dostalo stejné zdravotní péče jako v nemocnici.

  Do rodiny přijíždí hospicový lékař na pravidelné vizity. Při zhoršení zdravotního stavu lékař přijede v kteroukoliv denní i noční dobu. Děje se tak vždy po konzultaci se zdravotní sestrou, která do rodiny vyjíždí první a situaci telefonicky konzultuje se sloužícím hospicovým lékařem. K zajištění naší služby pro všechny žadatele potřebujeme automobily. Vzhledem k tomu, že najedou mnoho kilometrů, dochází k jejich rychlejšímu opotřebení. Pořizujeme ty nejlevnější typy automobilů, protože stále bojujeme s nedostatkem financí. V současné době máme automobilů nedostatek. Zdravotní sestry navštěvují nemocné každý den, vždy záleží na individuální domluvě a zdravotním stavu člověka.

  Prosíme, pomozte nám, abychom mohli naše služby poskytovat všem, kteří nechtějí umírat v nemocnici, ale se svými blízkými a s jejich podporou. Recenze na naše služby jsou vypovídající. Na automobil potřebujeme částku 220.425 Kč. Budeme vděčni i za pomoc částečnou.

  Věříme, že najdeme laskavé a štědré dárce, kteří budou ochotni pomoci. Za jakoukoli podporu jsme nesmírně vděčni.

  Č. ú. Oblastní charity Třebíč: 1520431319/0800, v. s. 628, do poznámky je možné dát KOMPAS, aby bylo poznat, odkud podpora přichází.

  Bc. Jana Karasová, fundraiser Oblastní charity Třebíč

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Svatá Ludmila 1100 let

  Svatá Ludmila 1100 let

  Jmenuji se Martin Hrdlička a jsem předsedou rady spolku Svatá Ludmila 1100 let. Tento spolek, který realizuje stejnojmenný projekt, vznikl z iniciativy obce Tetín, kde jsem starostou. Zakládajícími členy spolku jsou také města Mělník a Roztoky a farnosti Beroun a Roztoky.

  Svatá Ludmila je první českou ženou známou jménem, první českou panovnicí a světicí, zakladatelkou Přemyslovské dynastie a babičkou a vychovatelkou sv. Václava. Často je tedy nazývána jako matka našeho národa.

  Posláním spolku a projektu Svatá Ludmila 1100 let je péče o odkaz svaté Ludmily v ohledech jeho uchovávání, šíření a prezentování široké veřejnosti, tak aby v roce 2021 došlo k důstojnému uctění její mučednické smrti, která se v roce 921 odehrála na Tetíně.

  Cílem spolku je důstojné připomenutí zmiňovaného výročí prostřednictvím četných aktivit, ale zejména uskutečněním národní ekumenické poutě na Tetín. Dále si projekt klade za cíl posílit úctu k této významné ženě české historie, podpořit národní identitu současné společnosti a vytvářet hodnotnější kulturní i životní prostředí pro současné generace. Spolek zmíněné cíle naplňuje prostřednictvím pestrých náboženských a kulturně-společenských akcí, prostřednictvím tvorby audiovizuálních či jiných uměleckých děl, ale i skrze péči o krajinu a památky nejen ve. Za více jak rok existence spolku se nám podařilo uspořádat řadu akcí a získat četné záštity od krajských či celorepublikových institucí.

  Náš spolek je neziskovou organizací, jeho činnost je umožněna především díky dobrovolnické práci a vůli komunity v jednotlivých městech a obcích, ať už jsou členy spolku či ne. Významnou částí se na financování provozu spolku podílí také sponzoři z řad soukromých podnikatelů. Naše aktivity se neustále rozrůstají, hledáme proto partnery, kteří by chtěli naše snažení podpořit ať už finančně, materiálně či jiným způsobem. Jakékoliv zapojení do projektu vítáme! Pokud Vás spolek a projekt Svatá Ludmila 1100 let zaujal a chtěl/la byste se dozvědět více, velmi rád se s Vámi setkám já osobně anebo jiný zástupce spolku. Neváhejte nás kontaktovat.

  Mnohokrát děkuji,

  Martin Hrdlička

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Česká pouť do Lurd

  Česká pouť do Lurd

  Dobrý den, jmenuji se Aleš Kučera a mám malou cestovní kancelář webu.ck-kucera.cz se zaměřením na poutní místo Lurdy. Při organizování cest do Lurd jsem narazil na krásnou historii vlakových poutí před více jak sto lety. Hlavní tahouni, kteří tyto poutě organizovali byli bratři Kolískové z Protivanova. Tato historie mě postupně pohltila.

  Zorganizoval jsem vlakovou pouť do Lurd 2014, 2017 a připravuji vlakovou pouť 2019. Našel jsem v roce 2014 v Lurdech jediný dochovaný poutní prapor našich předku z druhé vlakové pouti z roku 1907. Podařilo se nám za tři roky sehnat peníze na restaurování tohoto praporu. Prapor se vrátil do Lurd a chceme ho slavnostně vystavit při mši svaté v Růžencové Bazilice.

  Rád bych uskutečnil ještě jeden bláznivý sen a to je vytvoření novodobého poutního praporu. Hledám někoho, koho by tento projekt zaujal a pomohl nám finančně, aby prapor mohl vzniknout. Více o celém projektu vlakových poutí do Lurd si může prohlédnou na webu.ck-kucera.cz, nebo na fb Vlaková pouť 2014, 2017, 2019. Rád odpovím na jakékoli dotazy.

  Děkuji Aleš Kučera

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  777 21 21 75

 • Nové CD Adorare

  Jmenuji se Anna Schnürmacherová a jsem členkou křesťanské hudební skupiny jménem Adorare.

  S Adorare pracujeme na novém CD a hledáme dárce ochotné podpořit naše dílo. Budeme rádi jak za modlitbu, tak jakýkoli finanční příspěvek. Jsme skupina, která žije ze sponzorských darů a dobrovolných příspěvků za koncerty. Naším cílem totiž není na koncertech vydělávat, ale přinášet radost z víry skrz naši hudbu.

  Více informací o nás najdete na www.adorare.cz

  Osobně nás můžete potkat na některém z našich koncertů či večerů chval.

  Pokud se rozhodnete o zaslání finančního daru, tak nám jej můžete zaslat zde: 115-4055430217/0100

  Moc vám za celou kapelu děkuji.

  Anna Schnürmacherová

 • Ptačí Hnízdo - Sdílené kanceláře

  Dobrý den,

  v tomto roce jsem otevřel ve Velké Bíteši sdílené kanceláře. Web i další věci okolo jsem si dělal z velké části sám. Projekt již funguje ale mám v plánu udělat reklamní kampaň na internetu a uvažuji o billboardu. Tímto směrem by byla směřována i získaná podpora, pokud by byla finanční. Tedy profesionální upravení internetových stránek, reklamní kampaň, možná billboard. Vždy je co zlepšovat, takže mě napadají další věci ve vybavení a úpravě prostor... Vše by záleželo na jednání s podporovatelem. Tolik co se týče financí.

  Pokud by byl někdo z profesionálních podnikatelů v okolí Velké Bíteše tak možná nejraději budu za mentora, který by mi věnoval svůj čas a pomáhal mi radou a zkušenostmi. Když budete chtít, tak se podívejte na můj web www.ptacihnizdobites.cz

  Těším se na vaši odpověď.

  S přáním úspěšného dne

  Jiří Holub

 • Automobil pro mobilní hospic PAHOP

  Posláním našeho mobilního hospice PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče,z.ú. je poskytování zdravotní péče a terénní odlehčovací služby, nevyléčitelně nemocným lidem, kterým byla ukončena kauzální léčba a kteří chtějí svůj zbývající čas života dožít doma se svými nejbližšími.

  K pacientům dojíždí lékaři a zdravotní sestry, pečovatelky.

  Máme podporu psychologů a kněžích. Tato podpora je poskytována jak pacientům , tak i blízkým rodinným příslušníkům a pečujícím osobám, protože péče je velmi náročná i po psychické stránce.

  Naše zdravotní služba je nemocným poskytována 24 hodin denně 7 dní v týdnu po celý rok.

  Jsme nový ústav, který svoji péči poskytuje druhý rok a doprovodili jsme již 110 pacientů a pomohli jsme jejich rodinám . Rodiny nás kontaktují a chtějí naše služby a péči využívat. Mnozí se domnívají , že naši pacienti jsou lidé ve vyšším věku, ale skutečností je , že naši pacienti jsou ve všech věkových kategoriích včetně těch nejmenších pacientů.

  Naše péče začíná uzavřením smlouvy s rodinou, do které dojíždíme. Jsme taková domácí nemocnice.

  Máme sestry a lékaře a pečovatelky, kteří svoji práci dělají s láskou a s velkou péčí. Ví, jak jsou naši nemocní bezbranní.

  Protože jsme mobilní hospic, potřebujeme se auty dopravit k pacientovi v kteroukoliv hodinu. Auta, která máme k dispozici jsou již starší výroby a jejich oprava a provoz je velmi nákladný. Proto potřebujeme auto v nižší cenové hladině, ale auto spolehlivé.

  Vzhledem k tomu, že nás žádá o péči stále víc a víc rodin a z více vzdáleného regionu. I přesto, že máme mnoho pacientů, stále se potýkáme a bojujeme s nedostatkem financí.

  Proto se na vás obracíme o pomoc při pořízení tohoto automobilu.

  Chceme našim nemocným být na blízku a věnovat se jednoznačně jejich péči. Prosíme vás o pomoc při pořízení spolehlivého auta.

  Všem, kterým není lhostejné, jak naši nejbližší nemocní, nemohoucí a bezbranní odchází z tohoto světa a jste ochotni nás finančně podpořit budeme velmi vděčni za jakoukoliv pomoc.

  Na automobil potřebujeme částku 240 000 Kč.

  Číslo účtu PAHOP, z.ú. Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče je 4618489379 / 0800.

  Jana Vajdíková

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  TEL.: 603 536 198

  Uherské Hradiště

 • Odborná praxe Alexandry Salamonové v Indii

  Chtěla bych se Vám představit:

  mé jméno je Alexandra Salamonová a jsem vyslána svou Vyšší odbornou školou sociální Caritas v Olomouci na svou 3 měsíční misi do Indie.

  Má 3 měsíční cesta se bude konat nedaleko Bombaje, konkrétně v Púne, Panvelu a Lonavala. Cesta bude trvat přesně od 14. února 2019 do 21. května 2019. Ve výše zmíněných městech a vesnicích budu pracovat s uprchlíky, seniory, obchodovanými ženami, sociálně vyloučenými dětmi, které se nachází na ulici, mládeží a rodinami, rovněž se budu podílet na rozvojové spolupráci v této zemi.

  Organizace, ve kterých budu působit:

  • The Bethany Society
  • H.O.P.E. (Human Organization for Pioneering in Education)
  • Sneha Sadan

  Organizace The Bethany Society v Panvelu má na starosti rozvoj a podporu obyvatel ve vesnickém prostředí v okolí Panvelu (práce s příslušníky kmenů), organizace vede základní školu pro děti z Panvelu, dále také má podpůrné třídy pro vesnické děti, také má na starosti vedení internátu pro některé děti ze školy, organizace se také podílí na podpoře pro zplnomocňování žen formou přednášek, kurzů a edukace formou aktivit.

  H.O.P.E. tato organizace sídlí v Pune a má na starost práci s dětmi, seniory, rodinami, svépomocnými skupinami žen – zaměřují se na zplnomocňování komunit pomocí edukace jako jsou školy, mateřské školy, kurzy a workshopy. Také budu mít za úkol pomoci tzv. „Domestic workers“, které pracují v domácnostech u bohatších lidí a jsou týrané a zneužívané právě zaměstnavatelem. Budu jim pomáhat v jejich uvědomění si celé situace a získávání lepších pracovních podmínek. Tato organizace má na starosti i „adopci na dálku“. Mým vlastním zájmem je získat povědomí o stavu dětí v Indické vesnici Pune, vyslechnout si jejich příběhy, a poté je sdílet spolu s Charitou Olomouc, které by mohly pomoct s adopcí na dálku.

  Jako poslední je organizace Sneha Sadan, která sídlí nedaleko Mumbai. Tato organizace se zaměřuje na děti bez domova, nabízí ubytování v dětském centru, kde je dětem poskytnuta strava, vzdělání a domov. Zároveň má tato organizace možnost doučování právě pro tyto děti. Součástí toho, je pro děti pořádaný Summer Camp, který se koná každý rok v Lonavala.

  Touto cestou bych Vás chtěla požádat o podporu a pomoc.

  Při škole jsem aktivním dobrovolníkem v sociálním zařízení Klíč v Olomouci pro mentálně postižené, zároveň se snažím si přivydělat jako trenérka atletické přípravky v Olomouci pro děti z řad mateřské a základní školy a také si přivydělávám jako servírka v restauraci Lobster v Olomouci. Finanční situace mojí rodiny neumožňuje mým rodičům mne podpořit.

  Finance na praxi, které si nějakým způsobem vydělám, jsou nedostačující, aby mi pokryly celou částku z této praxe. A ze strany mé rodiny není možno očekávat nějaký příspěvek na tuto cestu, jelikož to z našeho omezeného rozpočtu prostě není možné.

  Pokud byste se rozhodli přispět, na co by peníze šly:

  Očkování: Hepatitida A, Břišní Tyfus, Vzteklina, Cholera – celková částka 11 000,-

  Mezinárodní doprava, letenky: z Prahy do Bombaje, které jsou tam i zpět – celková částka 14 000,-

  VÍZUM: které je nedílnou součástí abych mohla vyjet do této země a které se pohybuje v cenové relaci 2 250,-.

  Ubytování: následně tyto peníze poputují na mé ubytování, které si budu muset po celou dobu pobytu hradit sama. Předpokládaná částka je maximálně 10 000,-

  Vnitrostátní doprava: jedná se o jízdné v Indii, abych se mohla do organizací bez problému dopravit – celková cena 7 000,-

  Předem Vám děkuji za Vaši ochotu a Váš čas podílet se na mé misii, která bude pro mne velice náročná.

  V případě zájmu mi zaslat jakoukoli částku, prosím neváhejte, jelikož každá koruna se počítá.

  Č. ú.: 217174562/0600

  Zpráva pro příjemce: Vaše emailová adresa + Vaše jméno a příjmení (pokud máte zájem abych Vám zasílala zprávy a informace z této mise)

  Více potom od poloviny února 2019 na mém instagramu: alexissalamonova, kde budete moct vidět každý můj krok po Indii.

  Vážím si vašeho drahocenného času.

  Děkuji za Vaši podporu.

  S pozdravem,

  Alexandra Salamonová

  +420 725 223 639
 • Film: Alenka v zemi zázraků

  Oslovujeme vás ohledně našeho křesťanského filmu, který proběhl kiny v ČR a chystá se do svět. Prosíme o pomoc, chybí nám totiž zaplatit dluh ještě cca ve výši 150 tisíc za překlady a postprodukci a jakákoliv částka nám pomůže.

  Pomoc je možné zohlednit do poděkování v titulcích v připravované vánoční zkrácené verzi pro Českou televizi a v dalších promo možnostech.

  Film

  Autobiografické fantaskní vyprávění, které se pohybuje mezi poezií, snovou mystikou a humorem ve stylu Alenčiných rodinných patálií; Mysteriózní pohádka pro dospělé děti; Film je dokončen vysoce profesionální technologickou formou 4K a svými atraktivními leteckými záběry z Benátek uchvátí každého náročného diváka; Jeho literární předloha od Jany Studničkové vyšla knižně v překrásném provedení z mnoha fotografiemi z filmu v nakladatelství Flétna; Film osciluje mezi západním magickým realismem, východní fantaskní poezií a středoevropskou křesťanskou mystikou a surrealismem; Jak jsem chtěla létat; Alenčino snění o slavnostech a mostech; Labyrintem slavností do ráje srdce svého;

  Scénář, režie, výtvarná koncepce, produkce, střih, hudební režie:

  Jana Kristina Studničková, Otakáro Maria Schmidt;

  Herci:

  Viktorie Stříbrná, Veronika Žilková, Boleslav Polívka, Jiří Dvořák, Jana Pidrmanová, Tereza Taliánová, Simona Postlerová, Adéla Stodolová, Jana Kristina Studničková, Otakáro Maria Schmidt, Mikuláš Matoušek, Miroslav Herold a další…

  Film podporuje osobně i náš primas český arcibiskup kardinál Dominik Duka

  alenkavzemizazraku.cz

  Otakáro Maria Schmidt a Jana Kristina Studničková představují filmy České televize, které vyšly v madridské filmové společnosti Goya Producciones, v SERIE HISTORIA pro celý svět. Nejnověji také Mendel-otec genetiky a Cyril a Metoděj. K vydání se připravují: University - tajemství evropského zázraku, Relikvie tajemství svatých, Dej mi duši a ostatní si ponech - salesiáni. Misie a hraný film Alenka v zemi zázraků atd.

  KONTAKT: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 602 625 100

 • Markéta X

  V kostce o mně

  Jmenuji se Markéta Křížková, jsem porodní asistentka a specializovaná dětská sestra, autorka a obchodník. Odborný lektor v rámci postgraduálního vzdělávání na NCO NZO v Brně.

  Více o mně naleznete na: www.marketax.cz

  Tématicky:

  komplexní péče o rodinu (relaxace, zdravá psychohygiena, psychosomatika)

  Plány:

  • dokončit vydání 2 ucelených sérií omalovánek (Těhotenství (vydáno) - Porod - Šestinedělí; Anatomie ženy Evy - Anatomie muže Adama)
  • otevřít autorský mini obchod v Izraeli (do konce roku 2018)
  • akreditovat kurz (žádosti připraveny s dobrozdáním od Ministerstva zdravotnictví k odeslání na MŠMT, MPSV a ČAS)
  • vybudovat výcvikové centrum v Praze

  Potřebuji pomoc:

  • finanční (abych zaplatila tisk)
  • prostorovou ( byt 3 + 1 v Praze), abych vytvořila speciální prostor - vybavení a komplexní zařízení je plně v mé režii (t.č. složeno v několika sklepech...)

  Sama jsem zvládla:

  • vydat a prodat knihu Baby motýlí masáže (doteková terapie pro novorozence a kojence) 2000 ks
  • vytvořit, akreditovat kurz úlevových technik v péči o novorozence a kojence, který probíhá každý rok na NCO NZO v Brně (v současnosti je vyškoleno 100 profi dětských sester)
  • vydat a prodat Těhotenské relaxační omalovánky 1000 ks
  • zajistit vybavení výcvikového centra v Praze

  Spolupracuji:

  • s ministrem zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem a hlavní sestrou ČR Mgr. Alicí Strnadovou
  • psychology a psychiatry
  • rannou péčí

  Weby:

  www.marketax.cz

  www.babymotylimasaze.cz

 • Etiketa do škol

  Žádáme o podporu výchovného programu na podporu dobrého chování žáků od 1.-9. tříd ZŠ ve školách po celé ČR. Programy jsou zcela praktické, žáci jsou zapojeni do děje a probíhají místo vyučování.

  Reference: www.vychovneprogramy.cz

  Cílem je:

  • zlepšení chování, zdokonalení vystupování
  • rozšíření informací na téma společenské chování
  • zdokonalení osobní prezentace
  • podpora snahy o nápravu a podpora možnosti nového začátku
  • zdůrazňuje se myšlenka: každý den je nový začátek...jak chceš,aby se chovali k tobě, chovej se k nim....vše můžeš napravit.....etiketa, to je snaha o dobrý konec......nauč se druhé chválit....

  Pokud přispějete, budeme moci vylepšovat nabídku, dávat slevy do škol nebo programy úplně nabízet zdarma.

  Krajský úřad Jihomoravského kraje nám povolil veřejnou sbírku na realizaci výchovných programů do škol způsobem - sbírka na bankovní účet. SpZn: S-JMK/85232/2018/OSPŽ Programy jsou na podporu dobrého chování a jsou určeny pro žáky 1.-9. tříd ZŠ. Podpořte nás taky :) č.ú.: 2801451759/2010.

  Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

 • Holická 47, 779 00 Olomouc

 • info@krestanskypodnikatel.cz

 • přihlášení