Nejnovější články

Víte, že vzniká nová křesťanská internetová televize?

Víte, že vzniká nová křesťanská internetová televize?

Spolek signály.cz, z. s. podporuje dlouhodobě mládež v online prostoru. Nabízí prostor pro vlastní tvorbu, vzájemný dialog, sdílení a vzdělávání. Tvoří internetový magazín a videa pro mládež. A letos se pusti do velkého upgrade svých služeb.

Přečíst celý článek

Mons. Jan Graubner: Duchovní život a zdraví

Mons. Jan Graubner: Duchovní život a zdraví

Pro úspěšné podnikání potřebuje člověk kromě jiného i zdraví tělesné, duševní i duchovní a můžeme myslet i na zdraví podniku či společnosti. Jak ovlivňuje naše zdraví duchovní život? Můžeme udělat něco pro naše zdraví i duchovní život?

Přečíst celý článek

Petr Smékal: Příběh celníka

Petr Smékal: Příběh celníka

Ježíš mě oslovil podobně jako Leviho a vyzval k následování. Byl jsem nemocný a Ježíš přišel (nejen) jako lékař. Jsem Mu velmi vděčný, protože nemá problém přicházet znovu a zas. Jsem „dlouhodobě nemocný“, „nemoc“ se mi vrací, respektive do „nemoci“ sám sebe svrhávám.

Přečíst celý článek

Vojtěcha Zikešová: Podnikání nás učí modlitbě za druhé a pro druhé

Vojtěcha Zikešová: Podnikání nás učí modlitbě za druhé a pro druhé

Sestra Vojtěcha iniciovala před osmi lety vznik klášterní kavárny Õde v Olomouci. Sestry Neposkvrněného početí Panny Marie začaly podnikat ze dvou důvodů: aby se uživily prací svých rukou a protože to rozpoznaly jako Boží vůli.

Přečíst celý článek

Církev v praxi

Církev v praxi

To je ora et labora. Církev se modlí a pracuje. Modlitba znamená především úžas nad dary shůry od nebeského Otce; pracovat znamená (pro křesťana) rozvíjet ty dary (v přírodě i v sobě), nad nimiž žasneme.

Přečíst celý článek

Když se Bůh neozývá…

Když se Bůh neozývá…

Modli se a pracuj. Tento imperativ svatého Benedikta mě provází po celou dobu, co podnikám. Přiznám se ale, že ne vždy mám tak úplně jasno v tom, kdy že se to zrovna mám modlit a kdy pracovat.

Přečíst celý článek

Petr Smékal: A za koho mě pokládáte vy?

Petr Smékal: A za koho mě pokládáte vy?

Z mého pohledu, pohledu kouče, supervizora a rodinného poradce, krásný typ otevřené otázky zaměřené na řešení v duchu filosofie S. R.Coveyho 7 návyků (pátý návyk: Nejdříve se snažte pochopit, až potom být pochopeni).

Přečíst celý článek

Michal Altrichter: Osvědčená spiritualita Pánovy přítomnosti

Michal Altrichter: Osvědčená spiritualita Pánovy přítomnosti

Papež Jan Pavel II. zdůrazňoval, že Pán nikdy nehovoří proti podnikání, ale o upřednostněném spočívání v jeho Srdci – z čehož křesťanské podnikání vychází. Spočineme-li v Pánu, samotné podnikání žijeme v jeho přítomnosti a usměrňujeme ho podle toho, kým jsme před Pánem. Nemáme třeba velké oči, chceme-li z malé rodinné špeluňky, obrazně řečeno, zřídit akciovou společnost?

Přečíst celý článek

Michal Altrichter: Dbáme-li o podnikání, je to zápas o Boží čest

Michal Altrichter: Dbáme-li o podnikání, je to zápas o Boží čest

Tajemství bohatého Kristova lidství je v každém z nás. Každý den nám Kristus říká: Dnešní den jsem stvořil pro tebe! Pána bolí srdce z našich hlučných projevů, kterými vyjadřujeme svoji zbožnost.

Přečíst celý článek

Ondrej Sočuvka: Jsem křesťan a technology optimista

Ondrej Sočuvka: Jsem křesťan a technology optimista

Velmi mě zaujalo vyjádření papeže Františka, který řekl, že internet je darem od Boha. Všechny věci, které máme, jsou darem. A je na nás, jak s nimi naložíme. Díky internetu a technologiím dneska dokážeme udělat mnoho dobra.

Přečíst celý článek

Láska k nepřátelům

Láska k nepřátelům

Mons. Jan Graubner: Mluvit o lásce k nepřátelům není v současném světě normální. Všude je boj třídní nebo konkurenční, boj stranický či názorový, boj menšin či jiných skupin.

Přečíst celý článek

Upřednostňovaný Bůh uspořádává ostatní hodnoty

Upřednostňovaný Bůh uspořádává ostatní hodnoty

   Růst hloubky nevzniká jen hloubením, ale přednostně zájmem o Toho, kdo nás spolehlivě obohacuje. Činné lidství bude vždy prověřováno. Neklid škrtí, pokoj tvoří. Bezprostřední přístup k nadpřirozeným tajemstvím, jako je život Srdce našeho Pána, je zdrojem velikonoční radosti. Svoboda nekompromituje.

Přečíst celý článek

O trpaslících a obrech v podnikání nejen z křesťanského pohledu

O trpaslících a obrech v podnikání nejen z křesťanského pohledu

Velmi pravidelně se naší firmě v praxi stává, že se setkáváme s mnohými klienty v segmentu SME (malé  a střední firmy), kteří neustále oscilují v určité úrovni obratu po dobu 10ti i 20ti let. A je jednou, zda je to úroveň mezi 30-40mil.Kč za rok či 80-100mil.Kč za rok.

Přečíst celý článek

Při podnikání potřebujeme intimitu srdce - 2. část

Při podnikání potřebujeme intimitu srdce - 2. část

Přátelství s Pánovým Srdcem je důležité: ne však jako zajišťující se kalkul, ale coby bezprostřední odkázanost. Při podnikání potřebujeme intimitu srdce. Abychom objímali pravdu, zakoušíme, co je jeho Srdce: Radost Božího Srdce. Přítomnost Srdce mezi námi se stále zvětšuje. Ježíš prožívá každé naše slovo; to není z naší strany titěrnost, nýbrž růst k podstatě, ke svobodě.

Přečíst celý článek

Boj, bdění a rozlišování

Boj, bdění a rozlišování

Pan arcibiskup Jan Graubner vybírá myšlenky papeže Františka: Boj, bdění a rozlišování - tak se jmenuje závěrečná kapitola encykliky papeže Františka Radujte se a jásejte. Je velmi praktická a realistická. Nezapírá, že život je boj a cesta k vysokému cíli je náročná. Proto nabízí povzbuzení i dobré rady pro každodenní život.

Přečíst celý článek

Nejčastější chyby ve strategickém řízení firmy

Nejčastější chyby ve strategickém řízení firmy

Zveme na seminář s Ing. Bc. Jiřím Jemelkou, MBA, majitelem společnosti J.I.P. pro firmy s.r.o. Po úspěšném semináři zaměřeném na chyby ve finančním řízení, výběr a vedení lidi a marketing nabízíme neméně důležité téma strategického řízení firmy.

Přečíst celý článek

Práce se zdroji

Práce se zdroji

Každý den mi přináší spoustu výzev, rozhodování, spletitostí a náročných životních situací. To, co mi je pomáhá zvládat, do určité míry mé spokojenosti nebo nespokojenosti, jsou naučené vzorce chování, návyky (u mě často spíše zlozvyky:-)), dovednosti, získané kompetence, poznatky aplikované v praxi, minulá vítězství a prohry, životní zkušenosti, sebereflexe. Pro naši potřebu je nazvu jako zdroj „něco“, co mi pomáhá.

Přečíst celý článek

Příliš hodnot 21. století, málo hodnot století osmnáctého

Příliš hodnot 21. století, málo hodnot století osmnáctého

Budeme-li studovat životopisy a příběhy mnoha úspěšných byznysmanů a manažerů minulosti i současnosti, zjistíme, že většina z nich stavěla a staví své podniky na charakteru a seriózním přístupu. Ano, pravda, stále kolem sebe vidíme mnoho byznys žraloků, kteří si myslí, že obchod je o tom, jak druhého slušně řečeno „obrat“ v bílých rukavičkách. Tyto často do očí bijící podnikatelské zlodějiny však nevypovídají nic o tom, jaký je běžný průměrný podnikatel.

Přečíst celý článek

Pro nebeského Otce není žádný člověk zbytečný

Pro nebeského Otce není žádný člověk zbytečný

Milí přátelé, dnes něco z jedné korespondence...

Přečíst celý článek

Recenze knihy Templetonův plán

Recenze knihy Templetonův plán

V roce 2014 získal český teolog a katolický kněz Tomáš Halík prestižní Cenu Templetonovy nadace za pokrok v náboženství, nazývanou též Nobelovou cenou v oblasti náboženství a spirituality. Ocenění v Londýně každoročně uděluje Templetonova nadace za výjimečný přínos pro duchovní rozměr života. A je spojena i s finanční odměnou, která je štědřejší než odměna za Nobelovu cenu.

Přečíst celý článek

Seberozvojový víkend pro ženy

Seberozvojový víkend pro ženy

Lektorka a terapeutka Irena Smékalová, se kterou jste se mohli potkat na naší loňské konferenci Podnikání a rodina na Velehradě, zve ženy na setkání na Svatém Hostýně. Víken připravuje společně s manželem Petrem.

Přečíst celý článek

Při podnikání potřebujeme intimitu srdce - 1. část

Při podnikání potřebujeme intimitu srdce - 1. část

    Svátek Mláďátek (28. prosince) odkazuje na větu z katechismu, že člověk je stvořen, aby chválil Boha. Pokud je prvním cílem, jak chtějí některé koncepce, rozvinutí osobnosti člověka, vyloučení jeho neútěch a nastolení harmonického „bytí“, pak Betlémská neviňátka tuto „koncepci zdola“ dosti maří. Důležité je ovšem říci větu z katechismu celou: Tím, že Boha oslavujeme (chválíme apod.), rozvíjí se zároveň naše lidství.

Přečíst celý článek

KOMPAS touží po Duchu svatém

KOMPAS touží po Duchu svatém

S vděčností Bohu vstupujeme do druhého roku fungování našeho společenství. Křehká myšlenka organizovaného společenství KOMPAS se stala skutečností a zároveň nám uplynulý rok ukázal, že je tato myšlenka opravdu životaschopná. Končící rok přinesl v KOMPASu mnoho zdarů a zkušeností. Zároveň nám pootevřel dvířka k poznání, co můžeme zlepšit, v čem se dál učit… jedno z hlavních témat, které bychom rádi v dalším období v KOMPASu akcentovali je to, že nechceme potlačovat znepokojení, jež v nás vyvolává naše malá či pohodlná víra neprojevující se skutky.

Přečíst celý článek

Znovu se radujte a jásejte

Znovu se radujte a jásejte

Pan arcibiskup Jan Graubner vybírá myšlenky papeže Františka: Vraťme se ještě k minulému zamyšlení, kdy jsme vytáhli pár myšlenek z dokumentu papeže Františka Radujte se a jásejte, který je adresován široké veřejnosti a tedy i podnikatelům. V páté kapitole píše:

Přečíst celý článek

Veden Duchem Svatým

Veden Duchem Svatým

Petr Smékal - Lektor, supervizor a terapeut: Díky kariérní změně, kterou jsem prodělal před 6 lety, mám možnost intenzivně pracovat na zlepšování kvality života druhých lidí. Tato změna byla vyvrcholením delšího procesu, který je obecně pojmenovávaný jako krize středního věku. U mě začala někdy kolem 35. roku. Když se s odstupem dívám na toto období, mám velkou potřebu přejmenovat zažité.

Přečíst celý článek

Babovřesky či světlo Života?

Babovřesky či světlo Života?

Zamyšlení P. Josefa Čunka na "dušičkové" téma smrti:

Jirka ve druhé třídě píše: „Milý Bože, když žijeme i po smrti, proč teda musíme umřít?“ Nevím, nakolik si tuto otázku klade ještě ve 30ti či 40ti letech, ale s vědomím finality - na vrcholu života je dost důležitá.

Přečíst celý článek

Duchovní obnova KOMPAS Vranov 2018

Duchovní obnova KOMPAS Vranov 2018

Rád bych svůj dnešní příspěvek na web krestanskypodnikatel.cz využil k jakési retrospektivě právě proběhlé duchovní obnovy KOMPAS, které se konala již po několikáté za sebou na Vranově u Brna.

Přečíst celý článek

Bůh se pořád do člověka zamilovává

Bůh se pořád do člověka zamilovává

P. Michal Altrichter SJ - říjnový text k inspiraci: „Milující srdce“ je množina a „rozlišování“ je podmnožina množiny milujícího srdce. „Podnikatel musí milovat dvojnásobně, neboť je křesťanem v protikladných akcích“, říká v jednom kázání papež František. Naše srdce musí být milující – to je hlavní množina; vše ostatní je podmnožina. V nejhlubší poslušnosti vůči Lásce je nejhlubší svoboda: obě hodnoty zrají pospolu. Láska je skála a zároveň zakotvení. Pokud nám důvěru dává Bůh, kdo ji nemůže nepřijmout, stojí-li na Boží straně?

Přečíst celý článek

Ohlédnutí za konferencí Podnikání a rodina

Dostali jsme možnost ohlédnout se ve vysílání Radia Proglas za naší sobotní konferenci na Velehradě Podnikání a rodina. Záznam si můžete poslechnou v tomto videu.

Přečíst celý článek

Modlitba mi pomáhá ve vztahu s klienty

Modlitba mi pomáhá ve vztahu s klienty

Jiří Jemelka spoléhá při konfliktních situacích se svými klienty na Boží pomoc. Vytrvale se za ně modlí. Díky tomu se po čase konfliktní situace uvolňuje, vztahy se prohlubují a otvírají ke spolupráci.

Přečíst celý článek

Svědectví o

Svědectví o "povolání"

Baví mě hrát si s významem slov, nacházet různé úhly pohledu, přemýšlet nad tím, co mohu dělat „jinak“. Když jsem dostal nabídku napsat článek, jediným zadáním byl článek pro cílovou skupinu - lidé podnikaví, tvořící, produkující a věřící. Tak si říkám, že tady už mám první význam – vyslyšel jsem volání Marka Chvátala (koordinátor KOMPASu) a kývl jsem na něj :-). Ale od začátku.

Přečíst celý článek

Štefan Súkeník: Přiznávám, že jsem se nevěnoval rodině dostatečně

Štefan Súkeník: Přiznávám, že jsem se nevěnoval rodině dostatečně

Na konferenci Podnikání a rodina na Velehradě jsme pozvali manžele Štefana a Máriu Súkeníkovi, kteří jsou připraveni hovořit otevřeně o svém životě a výchově sedmi dětí při podnikání.

Přečíst celý článek

Radujte se a jásejte

Radujte se a jásejte

Duchovní zamyšlení pana arcibiskupa Jana Graubnera křesťanským podnikatelům: Papež František vydal nedávno apoštolskou exhortaci „Radujte se a jásejte“. Je pozváním ke svatosti pro všechny věřící. To tedy znamená, že i pro podnikatele. Místo svých úvah jsem pro vás tentokrát vypsal pár jeho myšlenek:

Přečíst celý článek

Podnikání na slepo

Podnikání na slepo

Tak by se daly popsat byznysové začátky Ľubomíra Klieštika. Absence připravy se ale časem projevila. S Ľubomírem se můžete setkat na konferenci Podnikání a rodina.

Přečíst celý článek

Srovnané priority otevírají cestu Boží pomoci

Srovnané priority otevírají cestu Boží pomoci

Takovou zkoušenost má psycholožka a lektorka Irena Smékalová, která podniká společně s manželem Petrem. K tomu ještě vychovávají pět dětí.

Přečíst celý článek

Zapojit děti do podnikání je vždy dobré

Zapojit děti do podnikání je vždy dobré

Říká olomoucký pomocný biskup Josef Nuzík, který bude hostem na naší konferenci Podnikání a rodina na Velehradě v sobotu 22. září 2018.

Přečíst celý článek

Bohatí (a chudí) na světlo a naději

Bohatí (a chudí) na světlo a naději

Srpnové zamyšlení P. Josefa Čunka: Jedna anekdota si říká: „Proč Robin Hood okrádal bohaté? Protože chudí nic neměli.“ A my bychom mohli parafrázovat: „Proč se svět tak rád naváží do církve? Protože ona má hodnoty, svět jen dojmy.“

Přečíst celý článek

Spolehlivá strategie k odstranění chudoby ve světě

Spolehlivá strategie k odstranění chudoby ve světě

Vytvořilo ji hnutí Ekonomika společenství v 90. letech minulého století. Za vznikem hnutí stojí Chiara Lubichová, která tehdy nesnesla pohled na dav Brazilců bez práce

Přečíst celý článek

Umění dobře rozhodnout

Umění dobře rozhodnout

Prof. Peter Tavel: Poslední výsledky výzkumů v Evropě ukazují, že i čistě logické a chladné rozhodování nejprve zaměstná centrum mozku, které je určené pro emoce. Není tedy volba, na kterou by neměly vliv i naše emoce.

Přečíst celý článek

V Božím slově máme nejlepší know how pro podnikání

V Božím slově máme nejlepší know how pro podnikání

Tvrdí podnikatel ze Slovenska Juraj Habovštiak, který promluví také na připravované konferenci Podnikání a rodina.

Přečíst celý článek

Je potřebné všechno s Pánem stále prožívat: i mezi nejobyčejnějšími věcmi

Je potřebné všechno s Pánem stále prožívat: i mezi nejobyčejnějšími věcmi

Zamyšlení Michala Altrichtera pro křesťanské podnikatele: Jaká jsou pokušení, která nás – podnikatele – drobí? Například: Chce Ježíš vůbec to, abych se zaobíral vnějšími věcmi? Žehná mi, když na něho mám tak málo času, zejména v modlitbě, když nejsem zrovna přívětivý k druhým, pokud zanedbávám jiné povinnosti, neboť mám hlavu spíše v problémech?

Přečíst celý článek

KOMPAS na TV Noe

KOMPAS na TV Noe

Nedávno jsme byli na TV Noe představit divákům náš spolek a pozvat je na konferenci Podnikání a rodina na Velehradě (22. 9. 2018). Chcete vědět více o KOMPASu a jeho službě? Zhlédněte video.

Přečíst celý článek

Maminko, jak dlouho bude ještě tatínek doma bez práce?

Maminko, jak dlouho bude ještě tatínek doma bez práce?

Prázdninové zamyšlení Jiřího Jemelky o manažerských typech: Před jistou dobou jsem se bavil s jedním top manažerem z velké nadnárodní korporace, který tou dobou měnil zaměstnání. A jak už to u takovýchto lidí bývá, než nastoupí do nového působiště, po dlouhých letech dennodenního pracovního vypětí, chtějí si dát menší oddych, pauzu. Stejně tak činil i tento muž. Svěřil se mi se zajímavou historkou, která však v sobě skrývá mnoho moudrého poučení.

Přečíst celý článek

Všechno dobré je i k něčemu zlé

Všechno dobré je i k něčemu zlé

Zamyšlení Jaroslava Křivánka (nejen) pro křesťanské podnikatele: Jak už to tak bývá, v každé oblasti lidské činnosti nás potkávají osoby či záležitosti, které nám jsou příjemné, ale také naopak. V naší přirozenosti pak rovněž bývá, že se spíše zaobíráme událostmi, které nás trápí.

Přečíst celý článek

Vášeň pro Krista a jeho lid

Vášeň pro Krista a jeho lid

Červnové zamyšlení arcibiskupa Mons. Jana Graubnera (nejen) křesťanským podnikatelům:

Svého dědečka jsem neznal, protože jsem se narodil až po jeho smrti, ale doma se o něm často vyprávělo. Spolu s babičkou začali podnikat, šili prádlo. Později se podnik poměrně rozrostl. Jako děcku mně nešlo moc do hlavy, jak mohl děda vést františkánské terciáře a současně být podnikatelem. Až později jsem objevil, že při úspěšném podnikání žil osobně opravdu skromně a svou víru nepovažoval za věc soukromou, jak se dnes často říká. Hluboká zbožnost byla pro něj nejen zdrojem inspirace, vnitřní síly a klidu, ale i apoštolátu.

Přečíst celý článek

Papež a sv. Josef

Papež a sv. Josef

Květnové duchovní zamyšlení P. Josefa Čunka (nejen křesťanským podnikatelům):

   Květen, jak víme, patří Panně Marii; první den tohoto měsíce však slavíme Josefa Dělníka. Zastavme se u této skryté postavy dějin.

   Jednoho dne se rektor jezuitské koleje objevil se čtyřmi kravami, čtyřmi prasaty a šesti ovcemi. V době rostoucích cen musel nakrmit dvě stovky hladových úst a přitom ke koleji patřilo deset hektarů půdy. Vybudoval kůlny a stodoly a nakonec měli studenti vedle modlitby a studia ještě na starost sto dvacet prasat, padesát ovcí, sto osmdesát králíků, dvacet krav a množství včelstev. Každé odpoledne odjížděl některý z jezuitských bratří se starým autem na trh a sbíral produkty s prošlou záruční lhůtou. V koleji pak studenti vše třídili na potraviny ještě vhodné pro lidi a na ty, jimiž krmili prasata.

Přečíst celý článek

Budeš mě následovat?

Budeš mě následovat?

Duchovní zamyšlení Jiřího Jemelky křesťanským podnikatelům:

Neraď se s někým, kdo se nemodlí. Toť velmi moudrá rada pátera Šuránka, který už dávno odešel k Pánu, ale která mě často provází, když řeším konkrétní problémy a otázky ve svém životě. Myslím na to, že Ježíš se modlil nejen na této zemi před 2000 lety... stále se modlí a to i dnes. Proto je možná fajn, začít s tím, že je dobré radit se také – a především – s Ním. Tato úvaha mě často provází v mých myšlenkách. Ježíš je Modlitebník a Moudrý rádce „par excellance“.

Přečíst celý článek

Vzkříšený vstupuje do mé rodiny, do mých vztahů, které souvisejí s mým podnikáním

Vzkříšený vstupuje do mé rodiny, do mých vztahů, které souvisejí s mým podnikáním

Duchovní slovo P. Michala Altrichtera SJ:

Prožívali jsme Kristovy pašije. Díváme se (1) vzhledem k Ježíšovu okolí: nepochopitelná necitlivost, absence soucitu – jednoduše tvrdé volání: „Ukřižuj“, a ještě více: „Barabáš je lepší“ apod. Jak dokáže logika s chladem zabíjet! Odborník počítá, zda mohl hřeb prorazit skutečně určitou Ježíšovu šlachu, zda doopravdy kříž byl ze dřeva apod.; farizeové se hádají, zda je lepší „považoval se“ za krále, nebo „byl králem“. Díváme se (2) vzhledem k Pánovým nejbližším: Maria, M. Magdalská, Jan nekomentují, neproklínají, nepanikaří. Vzhledem k Ježíšovu Srdci (3): tiché, a tvoří nové věci.

Přečíst celý článek

Kurz Božího přátelství

Kurz Božího přátelství

Březnové zamyšlení pana arcibiskupa Jana Graubnera pro křesťanské podnikatele:

   Dříve než začal Ježíš veřejné působení, byl Duchem veden na poušť. Vede Duch Svatý i nás? Umíme ho slyšet? Jak je to s jeho vedením? Někteří lidé nepřemýšlejí o duchovních věcech, i když jsou křesťany. Možná se snaží být dobří a plnit povinnosti, ale zůstávají se svým životem sami. To je škoda. Jestli si nás Bůh tak zamiloval, že se kvůli nám stal člověkem a za nás umřel, abychom my mohli věčně žít, bylo by dobře přátelství s ním více rozvinout. Vnímat jeho přítomnost, být pozorný k jeho vedení, prožívat radost z jeho blízkosti a zakoušet dobrodružství společné cesty.

Přečíst celý článek

Jak jsem jel Jizerskou padesátku

Jak jsem jel Jizerskou padesátku

Ještě v dobách, kdy jsem coby začínající farář nastoupil do Vysokého nad Jizerou a poprvé jsem uslyšel o Jizerské padesátce, usídlila se v mém srdci myšlenka zajet si jednou legendární běžkařský závod, který startuje v nedalekém Bedřichově. To jsem ještě netušil, že se touha naplní až po patnácti letech a navíc do místa startu pojedu až z tří set kilometrů vzdálené Olomouce. Ale popořádku...

Přečíst celý článek

 

Archiv článků

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.

  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • Č. Ú.: 115-6824330237/0100