Dny ztišení – leden 2021

Začnětě rok v Boží přítomnosti

Také jste vinou druhé vlny covidu pozastavili většinu plánování? Člověk neví, kdy se kam bude moci vypravit a s kým se setkat. Dovolujeme si do tohoto vašeho plánovacího vakua vstoupit a přinést pozvánku, která má potenciál nastartovat váš rok 2021 v úplně novém duchu.

Od pondělního večera 4. do sobotního rána 9. ledna 2021 bude opět pro podnikatele a manažery možnost strávit Dny v tichu. Tentokrát nás pod svou střechu přijme klášter karmelitánů v Kostelním Vydří. Pokojné místo na Vysočině obklopené lesy a zasvěcené Panně Marii nám dá prostor ztišit se, modlit se a odevzdat nadcházející rok do Božích rukou.

Recenze posledních účastníků Dnů ztišení

Chci se přihlásit

„Dny v tichu nejsou exerciciemi v pravém slova smyslu. Chceme dát lidem prostor vystoupit ze starostí covidového roku 2020 a možnost nasměrovat kompas svého života k Bohu, který má pro situaci každého z nás naději,“ říká Marek Chvátal, projektový manažer KOMPASu.

Co může přítomné povzbudit bez ohledu na to, jak se rozhodnou dny strávit, je večerní sdílení. Každý večer bude vyhrazena jedna hodina, kdy účastníci mohou říct jak se mají, co v tichu prožívají a kudy zrovna jdou. „Paradoxně jsme v tichu zjistili, jak jsme si blízcí, že i když každý jdeme jinou cestou tak za stejným cílem. Za Bohem, jak nám svědomí dovolí,“ říká Marie, která zároveň povzbuzuje i ženy podnikatelky k účasti na Dnech v tichu. „Určitě si myslím, že Dny v tichu jsou i pro ženy, protože my ženy si potřebujeme určité věci srovnat a je to skvělé v tom, že ač milujeme svoje muže a svoje děti, tak prostě ten klid a ten odstup je velmi potřebný.“ uzavírá.

Jedním z prostředků, jak dát v tichu větší prostor Pánu Bohu je i půst o chlebu a vodě. Na Vranově u Brna, kde se konaly Dny v tichu naposledy, využila možnost postit se více než polovina účastníků a ohlasy byly velmi pozitivní. Půst však není v žádném případě povinností. Nejde o to, být v napětí z nedostatku potravy, které by člověka soustředilo jen na prázdný žaludek.

K REGISTRACI

Poslechněte si o zkušenosti s tichem od těch, kteří s námi jeli před vámi.

Do 31. 11. 2020 je cena za ubytování 2500 Kč a za stravu 1000 Kč.

Od 1. 11. je cena za ubytování 3000 Kč. Přihlásit se je možné do 20. 12. 2020.

A jakou podobu má toto dvoudenní zastavení? „Na místo konání se sjedeme večer předem. Další den začneme modlitbou a pak si prostě dovolíme být celý den beze slov a hluku. No a tak je to oba dny. Pomyslnou kostru dne tvoří společné modlitby a každý, kdo projeví zájem, může mluvit s přítomným knězem nebo využít možnosti ke svátosti smíření. Obvykle je taky v kapli či kostele vystavena Nejsvětější svátost oltářní a kdo chce, může kdykoliv adorovat,“ popisuje Dny v tichu Marek Chvátal z KOMPASu.

Ano, chci zažít to samé

Zkušenost ticha není pro každého snadná a stává se, že je člověk vystaven nepříjemným pocitům pramenícím ze skutečností, které jsou v každodenním životě potlačeny. I pro tyto případy je na místě připravena důvěryhodná osoba, za níž může každý účastník kdykoliv přijít. Společně pak hledají cestu, jak nastalou situaci řešit.

Přihlásit se na dny ztišení v Kostelním Vydří

Po registraci Vám přijde na email potvrzení. Před začátkem události Vás budeme s předstihem informovat o podrobnostech.

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.