fbpx

Články

Plody, které přináší krize, možná nikdy neuvidíte

Mají však velikost katedrál.

Představte si.. a nebo raději .. no dobrá, zkusme to. Je vám 27 let, jmenujete se Daniel Brottier a jste francouzský katolický kněz. Vstoupíte do řeholní kongregace otců Ducha Svatého a ta vás vyšle na misie do východoafrického Senegalu. Na Evropu se blíží válečné hrůzy a vás uprostřed toho všeho, kdy vám kvete pastorace pod rukama, povolají nazpět do rodné Francie. Ovšem s takovým maličkatým úkolem... sežeňte finance na vybudování katedrály v Dakaru, hlavním městě Senegalu.

Kde začít a jak tomu všemu rozumět, když se vám situace zdá jako čirý nerozum a tam, kde by člověk čekal nějaké ujištění od Pána Boha, přichází zvnějšku jen nejistota za nejistotou?

Daniel Brottier jednoduše krok za krokem, podle svých zvnějšku omezených meziválečných možností, objížděl lidi, farnosti a přilehlé státy, aby peníze na dakarskou katedrálu získal. Vytrvale, nevzdával se, s důvěrou v Boží prozřetelnost.

Tohoto kněze, Daniela Brottiera, nám církev od roku 1984 nabízí jako blahoslaveného přímluvce. Nemyslím si, že by to bylo proto, že se mu v meziválečném období podařilo získat v rozvrácené Evropě prostředky na stavbu katedrály v Dakaru a ani proto, že byl ještě předtím válečným kaplanem Červeného Kříže. Dokonce snad ani za jeho působení mezi sirotky Paříže .. bylo to nikoliv za výsledky, ale za to, jakým postojem jich nakonec dosahoval.

„Nesmíme pochybovat o Prozřetelnosti. Musíme se jen modlit a jednat .. s takovým programem zdoláme každou horu,“ napsal Brottier. „Musíme odhodlaně pokračovat s úplnou důvěrou v Boha. Buďto víru máme a nebo ji nemáme. Jestliže totiž Prozřetelnost je,.., jestliže jsou Bohu drazí polní ptáci a lilie .. tak podle toho musíme jednat.“

Blahoslavený Daniel Brottier zemřel přesně 26 dní po vysvěcení dakarské katedrály. Nikdy se do ní tedy už nepodíval. A přesto měly jeho úsilím, plody z celospolečensky kritické situace, velikost katedrál.

Autor: Alžběta Kalábová

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.

  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • Č. Ú.: 115-6824330237/0100