fbpx

Povolání podnikatele XXIII.

Globalizace, komunikační technologie, financializace ekonomiky a kulturní změny. Tyto faktory podle našeho dokumentu v současnosti výrazně ovlivňují svět podnikání.

V předchozích částech jsme rozebírali první tři. Nyní se podíváme, jakých kulturních změn si dokument všímá.

Globalizace a technologie posilují tendenci společnosti k individualismu a prospěchářství. Vinou toho se rozpadají rodiny a hodnoty ztrácí svůj smysl.

Pozoruje takový vývoj kulturních změn také náš host biskup Josef Nuzík?

Text 24. až 26. článku:

Kultúrne zmeny: Ako sme už spomínali, globalizácia a moderné technológie priniesli novú úroveň kontaktov medzi krajinami, ako aj medzi jednotlivcami, čo vyústilo do rozsiahlych kultúrnych zmien. Z pohľadu kresťana podnikateľa v západnej spoločnosti nastali dve súvisiace kľúčové zmeny, menovite príklon k individualizmu a väčšia miera rozpadu rodín ako v minulosti. Pod vplyvom oživeného výrazne prospechárskeho pohľadu ekonómie a dokonca i spoločnosti sú celé populácie nabádané k tomu, aby sa zameriavali na dosahovanie toho, „čo mi vyhovuje“, bez ohľadu na to, aký vplyv to bude mať na ostatných a aký negatívny dosah to môže mať na rodinný život. „Hodnoty“ sa vnímajú ako niečo relatívne a merajú sa podľa toho, ako napĺňajú preferencie jednotlivcov a prospievajú podniku. Práca sa stáva jednoducho prostriedkom, aby príslušná osoba mala prístup k radostiam života podľa vlastného výberu. Práva nadobúdajú oveľa väčšiu dôležitosť ako povinnosti; obeta pre väčšie dobro sa už neberie do úvahy. Tieto postoje sú hnacím motorom individuálneho obohacovania, vrcholový manažment podnecujú k tomu, aby si bral podiel na vytvorenom bohatstve, v zamestnancoch živia mentalitu nárokovania si svojich práv a u zákazníkov podporujú kultúru okamžitého uspokojenia.

Našťastie sa vyvíjajú nové hnutia a programy, ktoré sa snažia podporovať morálny a duchovný život vo vzťahu k podnikaniu. Viera a pracovné skupiny, spiritualita pracovných programov, školenia v oblasti etiky podnikania, projekty zamerané na spoločenskú zodpovednosť pomáhajú podnikateľom riadiť firmy v duchu povzbudenia z listu sv. Pavla: „Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte!“ (1 Sol 5, 21). Mnohé skupiny a hnutia umožňujú podnikateľom vnímať svoju prácu ako povolanie a rozpoznať úlohu ich podniku pri budovaní spoločného dobra.

Niet pochýb, že globalizácia, lepšia komunikácia a financializácia môžu mať pozitívne dôsledky na ľudské spoločenstvo. Zdravý zreteľ na krátkodobý finančný výkon môže byť tiež pozitívny, keď prispieva k rozhodovaniu, ale nie je jeho jediným motívom. Všetky tieto trendy sa musia riadiť podľa základných etických sociálnych princípov, osvietených evanjeliom, a byť zakotvené v zdravých kultúrnych inštitúciách. Bez stáleho vplyvu týchto princípov hrozí, že trendy v spoločnosti budú škodlivé pre „celistvý rozvoj človeka“. Práve tu sociálna náuka Cirkvi, ako aj naša viera v Božiu lásku môže ponúknuť autentickú perspektívu
a umožniť podnikateľom napĺňať ich kresťanské povolanie

play buttonPOVOLÁNÍ PODNIKATELE XXIII.

Music by Scott Holmes.

Poslechněte si starší díly:

POVOLÁNÍ PODNIKATELE XXII.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE XXI.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE XX.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE XIX.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE XVIII.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE XVII.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE XVI.

Povolanie podnikatela download

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.

  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • Č. Ú.: 115-6824330237/0100