fbpx

Povolání podnikatele IX.

Koho chce oslovit dokument především? Podnikatele, kteří vnímají svou práci jako povolání od Boha, kteří vnáší do každodenního působení principy sociálního učení církve a konečně ty, kteří mají vliv na jednání lidí ve svých firmách.

Je-li podnikání jednou z forem povolání od Boha, můžeme v něm hledat i různé spirituality, jak je nacházíme např. ve společenstvích zasvěceného života? Nejen o tom hovoříme s biskupem Josefem Nuzíkem.

Text 5. článku:

Chceme osloviť predovšetkým kresťanov podnikateľov, ktorí v srdci svojej práce majú hlboký zmysel pre povolanie, ktorým ich Boh pozýva k spolupráci na stvorení. Takí podnikatelia plnia dôležitú úlohu, keď v rámci svojho každodenného pôsobenia šíria a vnášajú do života etické sociálne princípy, vychádzajúc – tam kde je to vhodné – z katolíckej sociálnej tradície. Chceli by sme tiež osloviť všetkých podnikateľov dobrej vôle, ktorí majú vplyv na správanie, hodnoty a postoje ľudí v podnikoch. Od generálnych riaditeľov po vedúcich oddelení a tímov, ľudí s neformálnym vplyvom, lídrov v oblasti podnikania každého druhu – lebo oni plnia mimoriadne dôležitú úlohu pri formovaní hospodárskeho života a vytváraní podmienok pre všetkých, aby sa mohli všestranne rozvíjať prostredníctvom inštitúcií v podnikovom sektore. Tieto inštitúcie majú široký rozsah a rôzne formy, napríklad družstvá, nadnárodné spoločnosti, malé začínajúce podniky, podniky vo vlastníctve zamestnancov, rodinné podniky, sociálne podniky, akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, obchodné spoločnosti, spoločné podniky so spoluúčasťou štátu, ziskové a neziskové organizácie. Niektoré z týchto podnikov sú verejne obchodovateľné akciové spoločnosti, ale väčšinou sú v súkromnom vlastníctve. Niektoré dosahujú vyššie výnosy ako celá krajina, ale väčšina z nich sú menšie podniky.

play buttonPOVOLÁNÍ PODNIKATELE IX.

Music by Scott Holmes.

Poslechněte si starší díly:

POVOLÁNÍ PODNIKATELE VIII.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE VII.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE VI.

POVOLÁNÍ PODNIKATELE V.

Povolanie podnikatela download

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY Z KOMPASU

Zajímavé informace a pozvánky na cluby, semináře, konference či duchovní obnovy.

  • KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • Č. Ú.: 115-6824330237/0100