Články

Stretnutia so zázrakmi

Duchovní slovo Jána Košturiaka podnikatelům:

Kedysi mi zavolal známy spisovateľ Dano Hevier a povedal, že by sme sa mali stretnúť. Stretli sme sa na tento „impulz zhora“ a začali sme spolupracovať. Podobné „náhodné“ stretnutia sa začali opakovať. Na jednej konferencii ku mne pristúpil Braňo Škripek a daroval mi knihu, ktorú preložil – Najšťastnejší ľudia na zemi. Jedným dychom som prečítal príbeh Demosa Shakariana o tom, ako sa mu prihováral Duch Svätý a dali spolu do pohybu obrovské spoločenstvo ľudí.

Poďme sa stretávať, priateľ môj.

A do cesty mi začali prichádzať ďalší ľudia. Začali sme organizovať konferencie, kde sa prepájali rôzne skupiny ľudí – podnikateľov, kňazov a rehoľníkov, ľudí z oblasti sociálnej práce a ochrany životného prostredia.

Jedného dňa sa vo dverách mojej zimnej záhrady objavil Marián Kolník a so širokým úsmevom mi povedal: „Poďme sa stretávať, priateľ môj.“ Stretávať? Kto? Prečo? Kedy a kde? „Len tak, hovoriť spolu o dotykoch Pána v našich životoch,“ hovorí Marián. A tak sme sa stretli u mňa v záhrade. Marián pripravil jedlo a postupne prichádzali rôzni priatelia podnikatelia. Stretnutia pokračovali a rástli. Zrazu sa objavil Ľubko Klieštik a povedal, že aj on má spoločenstvo kresťanských podnikateľov a bolo nás ešte viac. A pridávali sa ďalší – podnikatelia, kňazi, ľudia, starajúci sa o núdznych a chorých.

Jedného dňa sa u nás vo firme zjavil veľký muž s dlhou bradou – jezuita Bernard Mišovič, SJ. „Som Bernard, mohli by sme si tykať a začať spolupracovať,“ oznámil mi a pozval ma na duchovné cvičenia Sv. Ignáca z Loyoly. A objavili sa ďalší – Peter Valíček z Gréckokatolíckej charity Prešov, Robo Braciník z Náruče, Peter Gombita z Oázy Košice, Vladko Maslák z Dobrého pastiera, Peter Valášek a Roman Seko z Rodinkova. A k tomu mnoho úžasných podnikateľov, ich rodín a spolupracovníkov, ktorí sa začali prepájať v sieti našej Podnikateľskej univerzity.

Bol som nedávno v najstaršom pútnickom mieste na Slovensku – v Marianke, kde chlapi celý víkend diskutovali o svojich úlohách v Božom pláne a vonku mladé rodinky z okolia organizovali detskú púť.

Za každým stretnutím je nejaký príbeh

Každý prvý pondelok sa stretávame v Akadémii Dobrého pastiera - podnikatelia, Vladko Maslák a ľudia, s ktorými sa osud nemazal.

Mladý chlapec Miško je na vozíku a vyrába syrové korbáčiky. Nosím mu knihy o podnikaní a on mi hovorí, že aj on raz bude podnikateľom. „Už si Miško“, hovorím mu. Prekonal svoj pád. Jeho telo na vozíku, ale duša vstala. Chlapec rozvíja svoj talent, vyrába výborné a krásne vyzdobené výrobky z ovčieho syra. A náš šéf, farár Vladko Maslák, sa len usmieva a v hlave sa mu rodí nový plán – Nemocnica Sv. Margity Uhorskej. Chlapci už na ňu čistia a zvážajú staré tehly a ja verím, že na budúci rok tam bude stáť budova, ktorú požehná Boh.

Za každým stretnutím je nejaký príbeh, ktorý sa ďalej rozvíja. A za príbehmi sú diela, ktorých architekt, projektový manažér a programátor nie je z tohto sveta. Sú to zázraky, kde sa dobro vzájomne prepája a silnie. Je to mobilizácia lásky a milosrdenstva vo svete, ktorý ich tak potrebuje. Je to viera, že tento svet je riadený Božím plánom, a nádej, že Jeho algoritmus má šťastný koniec.

Dejú sa veci: Stretnem náhodne Petra Gombitu z Oázy a Staňa Martinca z firmy Koma Modular a o pár mesiacov je na svete projekt modulárních domčekov pre rodiny v núdzi.  So Staňom Martincom som nedávno robil rozhovor o modulárních domoch a poslal som ho profesorovi Milanovi Zelenému. Staňa bol pred pár týždňami na konferencii o modulárnej výstavbe v Arizone. Sedel pred hotelom v Tuscone, možno prvý a posledný krát v živote, a prišiel mu mail od Milana Zeleného. Vraj nejaký chlapík celý život rieši výstavbu výškových modulárnych domov a rád by sa stretol. Problém je len, že žije v Tuscone. A tak večer sedel Staňa v hoteli so starším pánom, Čechom, ktorý žije v Amerike a on mu dal svoje patenty a riešenia na uchytávacie systémy výškových modulárnych domov. Práve vtedy, keď tento problém potrebovali vyriešiť. Náhoda? Zázrak? Náhody a zázraky by sa mali vyznačovať tým, že pravdepodobnost´ ich výskytu je veľmi nízka. Toto sa ale deje každý deň!

Robil som nedávno školenie u Vojta Pastorčáka vo firme V Podlahy a on sa ma pýtal, či nepotrebujem podlahovú krytinu  pre „mojich chlapcov v Dobrom pastierovi.“ Pred dvoma týždňami nám Vojto osobne položil podlahy v Sv. Terezke. Bola to kedysi krčma a obchod a dnes je to budova, ktorá bude slúžiť chorým a starým mužom. Ľudia, ktorí boli kedysi na ulici alebo vo väzení to nemajú ľahké. Mnohí sa nemajú kam vrátiť a nikto nemá o nich záujem. Často ich nechcú ani lekári a zubári. A zrazu sa našla zubárka, ktorá chce robiť dobré skutky, chýbalo už len zubárske kreslo. A v Svätej Terezke vzniká malá zubná ambulancia. Aj staršie kreslo sa podarilo kúpiť s pomocou dobrých ľudí.

Koľko takýchto Božích diel nám vzniká pred očami? 

Sedíme u Vladka Masláka na salaši v Dobrom Pastierovi, popíjame žinčicu a chlapec, ktorý sa stará o ovce, nám popisuje svoj dlhoročný ťažký boj s drogami. V Dobrom pastierovi pokušenie prešlo a duša sa uzdravuje. Po uzdravení duše sa uzdraví aj telo.

Prichádza mi pozvanie od Antona Barcíka na púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Majiteľ cementárne v Ladcoch premení kopec z ktorého ťažia kameň na pútnické miesto. A zastaví na ňom ťažbu. Postaví tam kríž, kaplnku a pozve tisíce ľudí na koncert. Spievajú Helena Vondráčková, Jitka Zelenková, Marie Rottrová, Gospel Family a ľudia do košíčkov nahádžu 20 tisíc euro pre postihnuté deti.

Koľko takýchto Božích diel nám vzniká pred očami? V úspešnej trenčianskej firme diskutujeme s majiteľmi o ďalšej stratégií a majiteľ nás vyzve k spoločnej modlitbe. V ďalších firmách nachádzam na vrátnici kríže, na pracoviskách obrázky Ježiša Krista a majitelia mi hovoria, že sa so spolupracovníkmi spoločne modlia a rozoberajú Desatoro.

Stratégiu aj plán má v rukách Boh.

Kedysi dávno, keď som učil študentov v Nemecku, zoznámil som sa s benediktínskym mníchom P. Anselmom Grünom, OSB. Veľa mi dali jeho knihy a stretnutia s nim. Zajtra, 16.6.2017, ho ráno beriem z letiska vo Viedni a až do nedele bude diskutovať s našimi podnikateľmi v benediktínskych kláštoroch v Kláštore pod Znievom a v Sampore. Radi privítame aj našich moravských a českých bratov.

Zdá sa mi, že nás Pán mobilizuje. Je to mobilizácia, ktorá nie je bojom proti zlu, ale rozvojom dobra, neútočí, ale prijíma, nepozná nenávisť, ale odpúšťa, nikoho neodsudzuje, ale prináša šancu a nádej. Aj ten najväčší hriešnik a kazisvet medzi nami má šancu opustiť zlo a prejsť na druhú stranu, kde ho čaká prijatie a odpustenie.

Je dobré, že nás Pán prepája a dotýka sa nás cez stretnutia s druhými ľuďmi – nielen s tými, ktorí k nám prichádzajú s pomocou, ale aj s tými, ktorí o ňu prosia.

V škole ma učili, že si máme pripraviť stratégiu a napísať projekt na jej dosiahnutie. A tak plánujeme ciele, etapy projektu, zdroje, termíny, ľudí… Máme strach ako to dopadne, či sa to všetko podarí, nakoniec to aj tak ide často úplne inak a sme z toho nervózni a sklamaní.

Život ma naučil niečo iné. Stratégiu aj plán má v rukách Boh. On je hlavný projektový manažér a našou úlohou je objaviť svoje miesto v Jeho projekte. A potom sa dejú zázraky! Ďakujem, že som si mohol aspoň chvíľku zahrať v Jeho orchestri.

Ján Košturiak

-------------------------------

jazyková korektúra:
Mgr. Mária Kosmályová, DiS.
www.nemcina155.cz

Sdílejte tento článek na svém facebooku
  • KP Křesťanský podnikatel

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz