Nejnovější články

Únor bílý pole sílí

Únor bílý pole sílí

Duchovní slovo P. Josefa Čunka SJ podnikatelům na měsíc únor:

    Ale kdybychom - jako v podobenství o rozsévači - viděli ono "pole" v lidech, můžeme říci: Kostel bílý z divných lidí opravdové lidi činí.

   Únor začíná hromnicemi, to je však jen lidový název velké události Svaté Rodiny: uvedení Páně (Ježíše) do chrámu. Být s malými dětmi v kostele není lehké – ani pro rodiče, ani pro kněze, ani pro především tam přítomné seniory. Snad ale dnes již rodiče vědí, že prostor chrámu, bohoslužba, společná modlitba nejvíce pomohou při výchově dětí a též dospívajících.

   Kostel to je rozprostřená Boží „wifi“ spojující člověka se světem andělským, se světem krásy a opravdového lidství.

Přečíst celý článek

Nechtějme se rozrušovat...

Nechtějme se rozrušovat...

Duchovní slovo P. Michala Altrichtera SJ křesťanským podnikatelům:

   Je to Pánovo Srdce, které píše jedinečné dějiny celé církve: s pohledem na každé naše srdce. Je potřebné nenechat se rozrušovat vůbec ničím z toho, co odvádí od Pánova Srdce. Naše Ano potvrzuje Pánovu touhu. Stojíme pevně zakotveni v jeho Srdci. Ježíš – čistý, bílý Král, je též prostoupený vítěznou Krví. Tajemstvími růžence stále více vstupujeme do hlubin jeho trojjediného Srdce: a také ho jedinečně oslavujeme. Necháváme Pána v našich životech i nadále naplno jednat. V Ježíšově tváři je celý druhý příchod jeho Srdce. Žít přítomnost, žít jeho Srdce.

Přečíst celý článek

Kam nás vedou „naši“ lídři?

Kam nás vedou „naši“ lídři?

Tak nám zase končí další rok. Pro mnohé z nás nastává doba zúčtování osobního, firemního a koneckonců i toho účetního. Je to doba bilancování a přemýšlení, co a jak dál ve firmě, v životě... v roce novém. Konec konců, kdy jindy už se zastavit a popřemýšlet o tom, kam v životě směřujeme, jak jsme spokojeni s tím, co máme za sebou, co prožíváme, čemu věnujeme energii, jací jsme jako lidé, osobnosti... Pokud nemáte jinak nastavený fiskální rok, pomalu se zavírají také brány firemního účetnictví a je zřejmé, jak jste na tom ve svém podnikání skutečně. Když říkám skutečně, myslím tím skutečně, nikoli po tzv. daňových optimalizacích.

Přečíst celý článek

Bůh je láska

Bůh je láska

Duchovní slovo arcibiskupa Jana Graubnera křesťanským podnikatelům:

Když se díváme kolem sebe, musíme uznat, že se daří mnoho věcí jak v církvi, tak ve společnosti. A je dobře se z toho umět radovat a všem, kteří se na tom podíleli, být také vděční. Vděčnost je velice užitečná, nejen obohacuje, ale i uzdravuje mnohá napětí a vztahy, ba dokonce zabraňuje různým chorobám. Zároveň musíme vidět, že není všechno kolem nás v pořádku, když slyšíme ze všech stran, jak chybí lidé, jak všude chybí pracovníci, a nepřiznaným důvodem je, že už dvacet let se nerodí dost dětí. Zaměstnavatelé vymírajícího národa shánějí do práce cizince, ale ostatní se přistěhovalců bojí.

Přečíst celý článek

Nehynoucí projekty

Nehynoucí projekty

   Duchovní slovo P. Josefa Čunka SJ podnikatelům na měsíc listopad: 

   Dušičkový čas mívá „uplakané“ počasí. Křesťanům však sluší více humor. A tak je zde jedna hádanka z podnikatelského prostředí:

   „Výrobce této věci nikdy neztratí odbyt. Kupující koupené nikdy nechce pro sebe. Ten, kdo produkt užívá, nikdy ho nevidí. Co je to?

   Odpověď nalezneme na konci, protože radost je zastavit se u „podnikatelů“ o jejichž produkty je dodnes zájem - přestože je mnozí nevidí, neboť září svatostí. Svět bez Krista nedokáže najít vyváženost mužského a ženského prvku ve společnosti. Podívejme se, jak velkou roli hrály ženy v dějinách církve, tedy na utváření Evropy.

Přečíst celý článek

Kdo je to dobrý šéf?

Kdo je to dobrý šéf?

Ing. Bc. Jiří Jemelka, MBA - Slovo k zamyšlení podnikatelům:

Náš syn Josífek nedávno nastoupil do první třídy. Vzhledem k tomu, že žijeme na menší obci, je zde sloučená první a druhá třída. V druhé třídě je jediný chlapec a dalších přibližně 10 dívek. Onen chlapec si hned druhý školní den „vzal slovo“ a přesvědčil nově příchozí prvňáčky – chlapce – že bude jejich „velký šéf“. Nestačili jsme se s manželkou divit, s jakými novými způsoby chování se náš syn Josef začíná vracet domů ze školy. Když jsem si s ním sedl a promluvil, dozvěděl jsem se o tom, jakým způsobem šéfuje onen o rok starší spolužák – a moc příjemné zjištění to nebylo.

Přečíst celý článek

Přijmout ruku krásné Ženy: Marie

Přijmout ruku krásné Ženy: Marie

Duchovní slovo P. Michala Altrichtera SJ křesťanským podnikatelům:

Diskrétnost je výrazná vřelost. Jméno „Maria“ je syntéza všech jmen, neboť jde o střed jak ve velkém – tedy v tom, co se děje světově, v makrokosmu – tak také v malém – v tom, co se děje v mém srdci, v mikrokosmu. Nezkoumáme nyní z hlediska jazykovědy, nakolik slabika „M“ je adekvátně vázána ke všem veličinám atd., ale tady jde o základní konstatování duchovní: jméno je živá osoba.

Přečíst celý článek

Vděčnost

Vděčnost

Duchovní slovo arcibiskupa Jana Graubnera křesťanským podnikatelům:
Nedávno jsem dočetl knihu Rossettiho Radost z kněžství, která je jistě zajímavá především pro kněze, ale některé myšlenky jsou vhodné i pro podnikatele.
Když tento americký kněz a psycholog hovoří o problémech některých kněží, kterým pomáhal mnoho let při jejich řešení, jako je alkoholismus, deprese, mezilidské problémy, duchovní krize, drogové závislosti, nutkavá utrácení a dluhy, neovladatelné přejídání a sexuální závislosti, poukazuje na hlubší příčiny, které vedly ke vzniku problémů, a za nejčastější označuje hněv.

Přečíst celý článek

Církev a majetek?

Církev a majetek?

Duchovní slovo P. Josefa Čunka křesťanským podnikatelům:
Vážení přátelé,
srpnový liturgický kalendář není vůbec prázdninový/prázdný. Desátého jistě znáte sv. Vavřince. Bůh, jak víme, nám dává vše potřebné k obživě a až potom doplňuje, že „nejen chlebem živ je člověk.“ Stejně církev, ve své péči o naše duše, nemůže přehlížet potřeby těla, hlavně tam, kde je nouze. Pro peníze umíralo dost lidí, ale být za to svatořečen se podařilo málo jedincům.

Přečíst celý článek

Pět otázek pro podnikatele - Ľubomír Klieštik

Pět otázek pro podnikatele - Ľubomír Klieštik

Přinášíme vám třetí rozhovor z našeho nového cyklu Pět otázek pro podnikatele. Tentokrát nám odpovídal pan Ľubomír Klieštik - majitel společnosti Kamenárstvo Klieštik s.r.o. Firma je pokračováním rodinné tradice už více než 25 let. Má okolo 50 zaměstnanců. Zpracovává kámen, převážně do interiérů, ale také pro přední dodavatele kamene pro mnohé kamenické firmy.

Přečíst celý článek

O tom, jak v podnikání je důležitá část Kréda: věřím ve Stvořitele věci neviditelných

O tom, jak v podnikání je důležitá část Kréda: věřím ve Stvořitele věci neviditelných

Duchovní slovo P. Michala Altrichtera SJ křesťanským podnikatelům:

V detektivce slečny Marplové Vražda na faře se zdařile ukazuje, jak ti, kdo jdou na nedělní bohoslužbu, jsou buď mezi sebou pohádáni, pokrytci nebo zlodějíčci. Zatímco ti, kdo na bohoslužbu nejdou, jsou usměvaví, uvolnění či svobodní (jak se říká: „free“). Nic v nich není úzkostlivého, dvojakého. A nakonec při vyústění děje se přesto ukáže, že ta „křesťanská hříšnost“, byť ji nelze zlehčovat, je „chudá příbuzná“ vzhledem k těm takzvaným „free“ – neboť tito jsou vrazi bez uzardění.

Přečíst celý článek

Nezapomeň, že máš vyšší cíl

Nezapomeň, že máš vyšší cíl

Duchovní slovo arcibiskupa Jana Graubnera křesťanským podnikatelům (psáno v den slavnosti Nanebevstoupení Páně):

Velikonoční doba končí Nanebevstoupením Páně a sesláním Ducha Svatého. U nás komunistická totalita zrušila Nanebevstoupení jako svátek s pracovním volnem, který se po listopadu nepodařilo obnovit. V mnoha zemích se slaví jako zasvěcený svátek a dokonce s pracovním volnem, protože jde opravdu o svátek velmi významný, který nejen připomíná významnou biblickou událost. Nejde jen o to, že se Zmrtvýchvstalý ukázal apoštolům naposled. Já vidím velkou souvislost tohoto svátku s Vánocemi a považuji ho za stejně důležitý. O Vánocích se Bůh stal člověkem, aniž by opustil nebe. Spojil božství s lidstvím tak, že skrze vykoupení nám dal možnost stát se Božími dětmi.

Přečíst celý článek

Pět otázek pro podnikatele - Pavel Vimr

Pět otázek pro podnikatele - Pavel Vimr

Přinášíme vám druhý rozhovor z našeho nového cyklu Pět otázek pro podnikatele. Tentokrát nám odpovídal pan Pavel Vimr - majitel a jednatel Victory Czech, s. r. o. Tato společnost vznikla v roce 1998, v současnosti má okolo 130 zaměstnanců a zabývá se výrobou kovových díl a palet. Mezi typické zákazníky společnosti Victory Czech, s. r. o. patří nadnárodní společnosti působící v automobilovém, sklářském průmyslu, výrobci bílé techniky, domácích spotřebičů, zahradní techniky a nábytku.

Přečíst celý článek

Každý si zaslouží odměnu za práci

Každý si zaslouží odměnu za práci

Duchovní slovo P. Josefa Čunka SJ:

Vážení přátelé!
Zdravím vás s otázkou: „Čím sytit křesťanské podnikatele?“ A napadlo mne, že nejlépe křesťanskou stravou, konkrétně „podnikáním“ v církvi. 

Nemuselo by totiž vypadat jen takto: V náboženství se děti dozvídají, že je lepší dávat než dostávat. Náš táta to také říkává,“ přisvědčuje Karlík. „A čím je tvůj tatínek?“ „Boxerem!“

Životopisy světců se mnohým zdají odtržené od života. A s tou „výnosností“ z dávání si mnozí nevědí rady. Stačí však pozorněji sledovat dění okolo světců, zvláště zakladatelů klášterů, a uvidíme nemalou podnikatelskou činnost – prozářenou udivujícím světlem.

Přečíst celý článek

Podnikatel dbá též o dobré jídlo

Podnikatel dbá též o dobré jídlo

Duchovní slovo P. Michala Altrichtera SJ:

Určitě jsou to desítky a desítky rozmanitých kuchařek, v němčině, které se k nám dostaly z vídeňské pozůstalosti slavného jazykovědce prof. Františka Václava Mareše a jeho choti paní Dagmar. Co o těchto „knižních titulech“ můžeme říci? První reakce je osobní: až oči přecházejí, jaká obrovská kultura, a myslím si, že i lidského ducha!

Přečíst celý článek

Postní doba s Ježíšem opuštěným

Postní doba s Ježíšem opuštěným

Duchovní slovo Mons. Jana Graubnera podnikatelům:

Postní úsilí může vypadat různě. Běžně se snažíme něco si odřeknout, více se ovládat nebo cvičit v různých ctnostech, dělat něco navíc, třeba se modlit křížovou cestu. V povolání podnikatele vidím možnost zvláštní křížové cesty, protože si myslím, že podnikatel nemá nouzi o těžké chvíle, nepříjemná jednání, různá zklamání, prostě chvíle, které nemá rád, které považuje za ztrátu. Ekonomicky myslící lidi by mohla zajímat možnost proměnit ztráty v zisk, a to dokonce poctivým způsobem. Postní doba je příhodný čas pro takový kurz.

Přečíst celý článek

Papež František se setkal s podnikateli

Papež František se setkal s podnikateli

Dne 4. února 2017 se papež František v audienční hale Pavla VI. setkal s 1200 podnikateli, studenty a ekonomy z 54 zemí všech pěti kontinentů, včetně asi dvacetičlenné skupiny z České republiky a ze Slovenska. Téma jeho projevu by se dalo shrnout: Říci „ne“ ekonomice, která zabíjí, říkat „ano“ ekonomice společenství, která je darem pro všechny. Ze zajímavého textu vybíráme hlavní myšlenky, jsou velmi inspirativní:

Přečíst celý článek

Život – to je „více či méně“

Život – to je „více či méně“

Duchovní slovo P. Josefa Čunka SJ:

Vážení přátelé, za socialismu, kdy „podnikatel“ byl třídní nepřítel a proto nakonec vyhynulý druh, se jezdilo na dovolenou spíše v létě. V zimě nebylo moc kam jet a co dělat. Jistě pamatujete. Dnes však si můžeme i v zimě dovolit tuto bajku.

Přečíst celý článek

Praktický rozměr křesťanství

Praktický rozměr křesťanství

Duchovní slovo P. Michala Altrichtera SJ:

Svatý Josef! Je patronem rukodělných, je i poctivým manželem. A to vše vztahuji do svého života, prosím-li o totéž. Ale co o sv. Josefovi mohu povědět bližšího?

Přečíst celý článek

Podnikatelské rozhodování

Podnikatelské rozhodování

Duchovní slovo Mons. Jana Graubnera podnikatelům:

Rozhodování patří ke každodennímu životu podnikatele. Ba jeho úspěšnost je většinou přímo závislá na správném rozhodnutí. Ať už se jedná o lidi, s kterými spolupracuje, o svěření důvěry, uzavření nějakého obchodu či zavedení výrobního programu. Nebo o věci docela drobné, které se snadno přehlížejí, jako komu či čemu dát v daném okamžiku přednost, nebo kdy odpočívat. Existuje mnoho pravidel a dobrých rad pro správné manažerské rozhodování.

Přečíst celý článek

Kdo má chuť do života, má také chuť do práce

Kdo má chuť do života, má také chuť do práce

Duchovní slovo P. Josefa Čunka SJ:

Pracovat s radostí a dokonce se zpěvem nás doma učili rodiče, ale především dědeček, prvorepublikový živnostník ve Zlíně. To už je ale dávno a my všichni jsme poznačeni socialistickým vpádem do života společnosti. Moje novodobá zkušenost z oblasti života a práce je následující.

Přečíst celý článek

Bez zdvořilosti nemůže být nikdo svatý

Bez zdvořilosti nemůže být nikdo svatý

Duchovní slovo P. Michala Altrichtera SJ:

Ptám se: jak si porovnat Chestertonova slova o zdvořilém svatém, když je potřeba pevných gest a rozhodného napomenutí?

Přečíst celý článek

Před Bohem se budu zodpovídat za talent podnikání

Slovenský magazín Cesta+ zveřejnil v dubnu 2016 zajímavý rozhovor s podnikatelem Ľubomírem Klieštikem, který mj. zorganizoval první konferenci pro křesťanské podnikatele na slovensku. Článek si můžete přečíst zde.

Přečíst celý článek

Připravujeme pro Vás

Přečíst celý článek

XIV. pouť podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců v Svatém roce milosrdenství

Pozvánka arcibiskupa olomouckého Mons. Jana Graubnera na XIV. na jubilejní pouť podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců, která se bude konat 14. května 2016 na Svatém Hostýně.

Přečíst celý článek

Historie podnikání ve Starém zákoně - Šalamoun

Šalamoun – Boží miláček. Přesto velmi kontroverzní postava Starého zákona.

Přečíst celý článek

Historie podnikání ve Starém zákoně - David

David – Boží extra vyvolený. Co zaslíbil Hospodin Davidovi, to nemá v celém Písmu srovnání.

Přečíst celý článek

Historie podnikání ve Starém zákoně - Saul

Saul – ačkoliv se jedná o negativně vnímanou postavu v rámci Starého zákona, přesto jsme jej zvolili pro popis podnikatelské praxe věřícího muže ze dvou důvodů. Jednak lze na jeho životě najít mnoho poučení, a především, sám král David Saula silně respektoval z toho důvodu, že se jednalo o Božího pomazaného.

Přečíst celý článek

Historie podnikání ve Starém zákoně - Josef z Egypta

Josef Egyptský – opět můžeme v úvodu prohlásit, že po mnoha zkouškách věrnosti a důvěry se nakonec v životě stává velmi zámožným a mocným mužem.

Přečíst celý článek

Historie podnikání ve Starém zákoně - Jákob

Jákob – v jeho životním příběhu vidíme muže skrz naskrz prostoupeného opravdovým lidstvím, se všemi silnými zápornými i kladnými charakteristikami.

Přečíst celý článek

Historie podnikání ve Starém zákoně - Abrahám

Vzhledem k tomu, že nikde v Písmu nejsou explicitně uvedena slova jako podnikatel, podnikající člověk, živnostník, živnost atd., musíme při bádání po předchůdcích podnikatelů v Starém i Novém zákoně vycházet z jiného názvosloví.

Přečíst celý článek

Podobenství o hřivnách - 2. část

V kontextu zmiňovaného podobenství (v minulém článku) je situace o to více „pikantní“, pokud si pozorně všimneme, že v textu onen „jednohřivnový služebník“ říká: 

Přečíst celý článek

Podobenství o hřivnách

V souvislosti s podnikavým duchem je třeba zmínit několik novozákonních postřehů.

Přečíst celý článek

Podnikavý duch

Jak jsme si v předešlém článku ukázali, podnikatel je především podnikavý člověk, správce, který se snaží naplno využívat Bohem svěřených hřiven.

Přečíst celý článek

Zamýšlel Bůh, aby lidé podnikali?

Na tuto otázku můžeme hledat odpověď podrobným rozborem úvodních veršů Bible a prvních tří kapitol knihy Genesis.

Přečíst celý článek

Kam nás vedou „naši“ lídři?

Kam nás vedou „naši“ lídři?

Přečíst celý článek

A co si představujete pod pojmem „věřící podnikatel“ Vy...?

Podnikatel je dle mého názoru člověk otevřený inspiraci.

Přečíst celý článek

„Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno.“ Lk 12, 31

Někdy postačí změna pohledu a dochází ke značnému posunu v dalším vnímání, přístupu a celkovém chování člověka. Tento a následující články si kladou za cíl zhodnotit zkušenost podnikatele v kontextu několika duchovních zásad a zároveň navodit nemalý posun.

Přečíst celý článek

Podnikat s Josefem z Nazareta

Zveme Váš na setkání kompasu na Velehradě 27. - 30. 11. 2014

Přečíst celý článek

6 strategií jaký produkt prodávat

Potřebujete inspiraci, co prodávat? Kdysi dávno vyšel zajímavý článek, kde se píše o 6 strategiích, které vám můžou pomoci přijít na to, jaký produkt prodávat.

Přečíst celý článek

Jak začít dělat práci, kterou máte rádi a vydělávat na ní peníze?

Klíčem je spojit práci, kterou máte rádi s tím, co mají rádi druzí lidé.

Přečíst celý článek

Ten dělá to a ten zas tohle

Aneb když někoho práce baví nebo nebaví.

Přečíst celý článek

Kam se poděli skuteční lídři?

Ryba smrdí od hlavy, praví známé rčení. Pokud něco nefunguje ve firmě (nebo i ve státě), je potřeba začít od horních pater.

Přečíst celý článek

Jak rozvíjet byznys aniž byste riskovali ztráty?

Mnohokrát jsem se v byznyse setkal s tím, že někdo má zaručený nápad, jak „zbohatnout“, jak rozjet podnik nový či rozšířit ten stávající.

Přečíst celý článek

Smuteční projevy

Na stránce Pohřební.eu jsem přidal smuteční projevy od dlouholetého smutečního řečníka P. Šulisty. Stránky slouží především k vytvoření a vytisknutí parte online, výběru veršů na parte a motivů.

Přečíst celý článek

Tipy Chrise Brogana

Zajímavý článek vyšel na stránkách Chrise Brogana. Celkem 97 bodů, které se mohou hodit při budování obchodu/byznysu/podnikání.

Přečíst celý článek

Knížka o marketingu a prodeji

V současnosti čtu knížku "Listen First, Sell Later". Je v angličtině a týká se prodeje a marketingu a jejím autorem je Bob Poole.

Přečíst celý článek

Slevy a ceny v marketingu

Zajímavé články o cenách a marketingu čas od času vychází na webu pricingidiot.com, který píše Václav Lorenc.

Přečíst celý článek

Jak si zapamatovat všechna hesla

Používáte hodně přihlašovacích údajů k webům a emailům?

Přečíst celý článek

Listen First, Sell Later - o čem to je?

Jak jsem před časem zmínil, vracím se krátce k obsahu knížky Listen First, Sell Later od Boba Poole.

Přečíst celý článek

Sdílejte tento článek na svém facebooku

Archiv článků

  • KP Křesťanský podnikatel

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz

  • přihlášení