Konference - podnikání a rodina

VELEHRAD, 22. 9. 2018

registrace

Připravujeme konferenci pro všechny podnikavé křesťany, jejich partnery a děti. V prostorách Stojanova gymnázia na Velehradě se setkáme s podnikateli, kteří budou vyprávět o svých zkušenostech s bilancováním mezi prací a časem pro rodinu. Někteří z nich řídí středně velké firmy a mají až sedm dětí.

Konferenci pořádá neziskový spolek KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s. zdarma. Na náklady můžete přispět dobrovolným darem na který vystavíme potvrzení pro daňový odpočet. Potřebné údaje vyplňte prosím níže v registračním formuláři.

Č. ú: 115-6824330237/0100.

 

Naši řečnící

 

Setkání s biskupem Josefem Nuzíkem

Setkání s biskupem Josefem Nuzíkem

Otec biskup pochází z veliké rodiny. Má čtyři bratry a šest sester. Vyrůstal v zemědělské rodině. Za totality však měli své živobytí značně ztížené, což bralo čas i sílu zejména jeho rodičům.

Rozhovor s Mons. Nuzíkem

Workshop s prof. Peterem Tavelem OP

Workshop s prof. Peterem Tavelem OP

Následky rozhodnutí šéfa mají dopad na firmu, zaměstnance a na jejich rodiny. Někdy se dostávají do pasti, když musí učinit mnoho rozhodnutí a přitom mají málo času a informací. Každý z nás má různou míru ochoty riskovat. Přesto je přirozené, že rozhodneme občas špatně. Workshop vás naučí, jak se vyznat v subjektivních kritériích rozhodování a jak najít cestu i odvahu k vlastnímu rozhodnutí.

Rozhovor s P. Tavelem

Juraj Habovštiak

Juraj Habovštiak

Měl ještě velmi malé děti, když zanechal dobrého místa ve firmě Tesla a doma v garáži začal podnikat. S přáteli začal konstruovat stroje a podařilo se mu „z ničeho“ vybudovat velikou a úspěšnou firmu MTS s.r.o., která dodává jednoúčelové stroje. Hned v začátku si stanovil, že chce podnikat jako křesťan a držet se toho, co chce Ježíš. Přesto, že to bylo někdy nepříjemné, plnil své povinnosti bez hledání kliček a optimalizací.

Rozhovor s J. Habovštiakem

Ľubomír Klieštik

Ľubomír Klieštik

Podniká v kamenictví na Slovensku. Vyrostl v křesťanské rodině, ale k osobní konverzi si musel projít složitější cestou. Jako mladý hledal smysl života nejprve v zábavě, pak v extrémních sportech. Nakonec mu pomohlo společenství mladých křesťanů. Od té doby vnímá intenzivně Boží působení v rodině i ve firmě. Pan Klieštik má dnes sedm dětí. Miluje svou rodinu, přesto s ohledem na firmu bývá doma méně času a vnímá to jako špatný signál.
Irena Smékalová

Irena Smékalová

Jejím životním krédem jsou slova krále Šalomouna: „Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš“. Postupnou a pečlivou prací na sobě, inspirací od druhých, modlitbou a důvěrou v Boží záměr se Ireně daří využívat své hřivny v povolání psycholožky, lektorky a supervizorky v neziskových organizacích. Věnuje individuálnímu poradenství. S manželem Petrem vedou soukromou manželskou poradnu. Společně přednášejí manželům i snoubencům. Mají spolu pět krásných dětí.
Jiří Jemelka

Jiří Jemelka

Zakladatel společnosti J.I.P. pro firmy s.r.o., který se z pozice obchodníka ve vzdělávací společnosti postupně propracoval až na samostatného firemního konzultanta a lektora. Jiří má čtyři děti. Patří mezi ty byznysmeny, kterým manželka výrazně pomáhá, pozvedá je a dává jim zpětnou vazbu.
Štefan Súkeník

Štefan Súkeník

Začal podnikat v roce 1991, bez kapitálu, zkušeností a povědomí o podnikání. Založením firmy KINEKUS si ale splnil svůj sen. Dnes na Slovensku zaměstnává téměř 200 lidí. S manželkou Marií mají sedm dětí. Ve farnosti se společně věnují přípravě snoubenců na manželství.
Pavel Vimr

Pavel Vimr

Podnikat začal v 90. letech, pouhý měsíc po konverzi ke křesťanství. V té době ještě mezi vírou a živností přímou souvislost neviděl. Dnes však své podnikání přijímá jako povolání od Boha. Podnikat začal nejprve jako živnostník. Od roku 1998 úspěšně vede firmu Victory Czech zaměřenou na výrobu kovových dílů pro automobilový průmysl. Na konferenci si připravil prezentaci zaměřenou na společné hospodaření manželů v oblasti finančního rozhodování.
O hnutí Ekonomika společenství

O hnutí Ekonomika společenství

ES sdružuje všechny podnikatele, asociace i spotřebitele. Podnět k jeho založení dala Chiara Lubichová v roce 1991. Hnutí chce přispět k vytváření bratrských vztahů mezi podniky. Jeho misí je vykořenění bídy a sociální nespravedlnosti ve světě. S ES vás na konferenci seznámí její dlouholetý člen podnikatel Jan Šebor ze společnosti CB Destrukce s.r.o.

Rozhovor s J. Šeborem

Program pro děti

Program pro děti

O vaše děti se během programu postarají pečovatelé. Velehrad nabízí obrovské množství zábavy a zajímavostí. Odpoledne navíc na zahradě gymnázia postavíme tři skákací hrady. Naše cateringová firma pro děti připraví dopolední i odpolední svačinu. Oběd budeme mít společný v gymnáziu.
 

letak

Stáhnout leták v pdf


Dotazy pište Marku Chvátalovi na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


Mediální partneři:

 logo modre bily ramecek  tv noe  logo kt bar  cirkev cz

 BestOf RGB 04

Přihlásit se na Konferenci

PROGRAM

8.00 Registrace a předání dětí

9.00 Zahájení společnou modlitbou

9.15 Přednášky a rozhovory

12.00 Anděl Páně

12.15 Oběd

13.15 Přednášky a rozhovory

17.00 Mše svatá

18.00 Převzetí dětí

Konferenci pořádá neziskový spolek KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s. zdarma. Na náklady můžete přispět dobrovolným darem na který vystavíme potvrzení pro daňový odpočet. Jako variabilní symbol použijte své IČ. Pokud nemáte IČ, uveďte datum narození ve formátu RRRRMMDD.

Darovat můžete i on-line, viz výše. Č. ú: 115-6824330237/0100. 

SOUHLAS SE SHROMAŽĎOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Odesláním tohoto formuláře a „kliknutím“ na možnost souhlasím, jakožto subjekt osobních údajů, uděluji souhlas se zpracováním svých níže uvedených osobních údajů, které tímto dobrovolně poskytuji správci osobních údajů, a to způsobem dále v tomto souhlasu uvedeným. Beru na vědomí, že tyto osobní údaje, které se mě týkají, představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Současně tímto prohlašuji, že je mi nejméně 16 let a v případě, že nikoliv, potvrzuji, že byl tento souhlas vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává vůči mně rodičovskou zodpovědnost.

  1. Správce

Správcem osobních údajů je společnost KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s., se sídlem v Olomouci, Holická 170/47, PSČ 779 00, IČ: 067 25 481, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl L, vložka 16431. („Správce“).

  1. Zpracování osobních údajů

2.1. Mé osobní údaje, které dobrovolně poskytuji Správci osobních údajů, jsou následující: Jméno, Příjmení, E-mail, Telefonní číslo, jména a příjmení dalších přihlašovaných osob.

2.2. Souhlas se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů uděluji za účely:

  • marketingové účely Správce spojené s nabídkou výrobků a služeb; zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách (např. formou zasílání newsletterů, telemarketing); kontaktování za účelem průzkumů trhu a za účelem marketingových výzkumů; kontaktování za účelem přání k Vánocům a Velikonocům nebo jiným svátkům a zasílání slevových poukazů, dárků, apod.;

přičemž zpracování osobních údajů je k naplnění těchto účelů nezbytné.

2.3. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.4. Správce zpracovává osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

2.5. Výše uvedené osobní údaje budou kromě Správce shromažďovat a zpracovávat i následující subjekty:

  • zpracovatelé osobních údajů: Weboo s.r.o. IČ 02636239.

Příjemci) osobních údajů: Správce je oprávněn předat osobní údaje subjektu údajů zejména těmto příjemcům a kategoriím příjemců: dodavatelé Správce, zaměstnanci Správce, poskytovatelé přepravních služeb, poskytovatelé marketingových a reklamních služeb, finanční instituce, státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy a další osoby v jiném smluvním vztahu ke Správci.

osobní údaje subjektů údajů nebudou předávány do třetích zemí;

2.6. Výše uvedené osobní údaje je Správce oprávněn zpracovávat po dobu 5 let od udělení mého souhlasu. Beru na vědomí, že před uplynutím této doby mě může Správce kontaktovat za účelem obnovení mého souhlasu a že bez jeho obnovení budou mé osobní údaje po uplynutí výše uvedené doby trvale smazány.

  1. Práva subjektu údajů

3.1. Beru na vědomí, že jako subjekt osobních údajů mám právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR mám jako subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se mě týkají a které jsem poskytl Správci.

3.2. Jako subjekt údajů můžu v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese jiri.jemelka@jip-pf.cz.

3.3. Pokud se jako subjekt údajů domnívám, že jsou mé osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, mám právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena moje možnost jakožto subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3.4. Uděluji tímto svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Beru na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že jsem udělil souhlas s prováděným zpracováním.

Po registraci Vám přijde na email potvrzení. Před začátkem události Vás budeme s předstihem informovat o podrobnostech a programu.

Dotazy pište Marku Chvátalovi na info@krestanskypodnikatel.cz.