KOMPAS - Praha a Olomouc

12.10.2016

Zveme Vás na červnová setkání KOMPASu v Praze (8. 6. od 17.30) a Olomouci (16. 6. od 18.00)! Při diskusi se zaměříme např. na motivace výběru oboru podnikání, přístupy k rozvoji podniku v křesťanském duchu a řízení firmy podle zásad obsažených ...

XIV. pouť podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců v Svatém roce milosrdenství

10.4.2016

Pozvánka arcibiskupa olomouckého Mons. Jana Graubnera na XIV. na jubilejní pouť podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců, která se bude konat 14. května 2016 na ...

Historie podnikání ve Starém zákoně - Šalamoun

13.1.2016

Šalamoun – Boží miláček. Přesto velmi kontroverzní postava Starého zákona. Uvážíme-li, kolik mu toho bylo od Boha dáno, co vše s Ním zažil a jak se nakonec dostává na cesty pohanských kultů díky svým ženám, jež byly jeho ...

Historie podnikání ve Starém zákoně - David

13.1.2016

David – Boží extra vyvolený. Co zaslíbil Hospodin Davidovi, to nemá v celém Písmu srovnání. Sám Hospodin Davidovi skrze proroka Nátana říká: „Já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem a já jsem tě vytrhl ze Saulových rukou. Dal ...

Starší články »