Verše z Bible

  • "Ať jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží."

    "1.Korintským 10,31"

    "Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se, jen ať se tvé srdce nevypíná."

    "5.Mojžíšova 8,12.14"

Novinky z Facebooku

Blíží se pouť podnikatelů na Svatém Hostýně!
Osobně na ni zve sekretář olomouckého arcibiskupa P. Gatnar:
"Vaše práce je nelehká, vyžaduje velké nasazení a provázejí ji nemalé starosti. Jistě jste zakusili, jak důležitá je Boží pomoc a požehnání.
Také my se připojujeme s pozváním ke společné pouti, při které chceme prosit o Boží požehnání pro Vaše podnikání, Vaše rodiny i spolupracovníky a zaměstnance. Po mši svaté se pak těšíme na setkání s Vámi v Jurkovičově sále.
Přijďte a vezměte s sebou jak členy rodiny, tak své zaměstnance.
P. Petr Gatnar"
... See moreSee less

Více...

Novinky

Sdílejte tento článek na svém facebooku
  • KP Křesťanský podnikatel

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz