Verše z Bible

  • "Ježíš řekl Bartimeovi: "Jdi, tvá víra tě zachránila." Hned prohlédl a šel tou cestou za ním."

    "Marek 10,52"

    "A já jsem si ukvapeně řekl: "Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět." Avšak vyslyšel jsi moje prosby, když jsem k tobě o pomoc volal."

    "Žalm 31,23"

Novinky z Facebooku

Sdílejte tento článek na svém facebooku
  • KP Křesťanský podnikatel

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz