Verše z Bible

  • "A víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal, a v něm žádný hřích není."

    "1.Janova 3,5"

    "Byly to naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen."

    "Izaiáš 53,4"

Novinky z Facebooku

Novinky

Sdílejte tento článek na svém facebooku
  • KP Křesťanský podnikatel

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz