Verše z Bible

  • "Ježíš řekl Bartimeovi: "Jdi, tvá víra tě zachránila." Hned prohlédl a šel tou cestou za ním."

    "Marek 10,52"

    "A já jsem si ukvapeně řekl: "Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět." Avšak vyslyšel jsi moje prosby, když jsem k tobě o pomoc volal."

    "Žalm 31,23"

Novinky z Facebooku

Žít, podnikat a rozjímat jako křesťan!
Od ledna otevřeme na webu www.krestanskypodnikatel.cz novou rubriku SVĚDECTVÍ. V ní najdete audio rozhovory s podnikateli křesťany.
Rozhovory budou mít vždy tři části. V té první se zaměříme na hostův život a jeho cestu k víře a podnikání. V druhé bude řeč o podnikatelských principech ve světle Desatera. A poslední příspěvek bude hodně osobní. S každým hostem totiž otevřeme Matoušovo evangelium a budeme v něm společně hledat inspiraci.
V lednu zveřejníme rozhovor s filantropem Adamem Walachem. V únoru se můžete těšit na povídání se S.M. Vojtěchou Zikešovou ClmConc, která iniciovala vznik duchovní kavárny Õde v Olomouci. A v březnu nabídneme příběh Jiřího Jemelky z J.I.P. pro firmy s.r.o.
... See moreSee less

Více...

Založíme KOMPAS z.s.
Od roku 2018 chceme výrazně rozšířit aktivity našeho společenství a spolek nám pomůže je snadněji zrealizovat. Vy (pokud patříte mezi obchodníky, manažery, podnikatele či živnostníky) se můžete jednak stát členy tohoto spolku a jednak můžete ovlivnit jeho směřování již teď, před samotným založením.
Zveme vás na poradní schůze:
• 8. listopadu se sejdeme od 17.00 hodin v Olomouci v kapucínském kostele Zvěstování Páně na Dolním náměstí. Začneme mší svatou v kapucínském kostele Zvěstování Páně a pokračujeme ve velkém refektáři kláštera.
• 14. listopadu se sejdeme od 18.00 hodin v Praze v kapucínském kostele Panny Marie Andělské na Loretánském náměstí. Začneme mší svatou v kapucínském kostele Panny Marie Andělské a pokračujeme v zasedacím sále kláštera.
Prosím, dejte nám na info@krestanskypodnikatel.cz vědět, že přijedete a zda se uvidíme v Praze nebo v Olomouci.
... See moreSee less

Více...
Sdílejte tento článek na svém facebooku
  • KP Křesťanský podnikatel

  • Holická 47, 779 00 Olomouc

  • info@krestanskypodnikatel.cz