Verše z Bible

 • "V naději nám dané jsme bezpečně a pevně zakotveni, v Ježíšovi."

  "Židům 6,19.20"

  "Nikdo není skálou jako náš Bůh."

  "1.Samuelova 2,2"

Audio upoutávka

Jiří Jemelka: speaker Nepromluvíš křivého svědectví. Více najdete v rubrice SVĚDECTVÍ.

Novinky z Facebooku

Kompas - Křesťanský podnikatel je s uživatelem Jaroslav Pospíšil a dalšími (2) v  Kavárna ÕDE.

Seminář o bohatství a investování
V Olomouci 14. 2. proběhl seminář s investičním stratégem Jaroslavem Hlavicou. Podívejte se na dojmy účastníků.
Seminář zopakujeme také v Praze 14. 3.! Srdečně zveme. Zájemci mohou psát na info@krestanskypodnikatel.cz.

S ohledem na postního ducha doby otevřeme v prvé řadě Bibli, abychom v ní hledali odpověď na otázky, zda nás Bůh opravdu chce mít zcela chudé anebo alespoň trochu bohaté a zda se Boží slovo obrací na investory, aby jim dobře poradilo.
V druhé části nás Jaroslav Hlavica seznámí se základními fakty problematiky investic. Naučíme se rozlišovat mezi spořením, investováním a spekulováním. Pochopíme, co je to složený úrok a jak ho lze využít. Jak minimalizovat náklady na investici. V jakých případech si půjčit a kdy rozhodně ne. Do čeho má smysl investovat a kdy se riziko investování rovná spíše vyhazování peněz. Naučíme se poznávat skutečnou hodnotu investice, správně rozložit rizika investování a sestavit portfolio. Dále jaké existují strategie investování, které stojí za to napodobit a mnoho dalšího.
V závěru semináře si podrobně přiblížíme nejopakovanější chyby při investování, abychom nezačínali investovat právě s nimi anebo se z nich brzo poučili.
Po dobu celého semináře dáme bohatý prostor pro diskusi k jednotlivým tématům.
Cena semináře je 2000 Kč. Po absolvování Vám zašleme fakturu. Abychom využili naplno potenciál malé skupiny, omezíme počet přihlášených na 15 osob.
... See moreSee less

Kompas - Křesťanský podnikatel: (– cítí se požehnaně)

Kapucínky ze Šternberka se za nás budou modlit.
Každého 15. v měsíci budou sestry od první do poslední modlitby myslet na podnikající křesťany a KOMPAS, který má těmto podnikatelům sloužit.
Po domluvě bude možné se některé části liturgie zúčastnit.
Sestry kapucínky vedou kontemplativní způsob života. Znamená to, že podstatnou část dne věnují modlitbě. Chtějí tak činit pokání jak za sebe, tak za druhé hříšníky a vyprošovat pro ně milosti.
Řád modliteb sester:
5.30 - Anděl Páně
5.35-6.35 - hodina rozjímání
6.35 - ranní chvály-laudy (denní modlitba církve)
- v neděli jsou ranní chvály a MUD - dopolední v 7.20
6.55 - růženec společně s lidmi v kapli
7.30 - MŠE SVATÁ
- v neděli je mše svatá v 8.00 (růženec se modlí pak každá sama)
- asi 25 minut po skončení mše svaté je modlitba uprostřed dne (MUD) - dopolední (tercie)
12.00 - Anděl Páně, modlitba uprostřed dne (MUD) – polední (sexta), hodinka četby
- po modlitbách je oběd, po obědě mytí nádobí a krátká pracovní doba
15.00 - modlitba uprostřed dne (MUD) - odpolední (nona), lectio divina
- v sobotu a v neděli je odpolední MUD v 13.45
16.30 - večerní chvály-nešpory (denní modlitba církve)
- po nešporách následuje společná hodinová adorace v chóru
- v sobotu jsou nešpory v 18.00 (adorace v sobotu není), v neděli je adorace v 17.00 a nešpory v 18.00
19.20 - kompletář (denní modlitba církve)
... See moreSee less

Více...

Podporují nás

 • KP Křesťanský podnikatel

 • Holická 47, 779 00 Olomouc

 • info@krestanskypodnikatel.cz

 • přihlášení